lawkiW ostatnim czasie wymienione zostały ławki parkowe wzdłuż całej ul. Wolności.

Zmiana dotyczy nie tylko odcinka pomiędzy ul. K. Marksa i Partyzantów, który latem był modernizowany. Nowe ławki, na prośbę grupy mieszkańców, pojawiły się też za kioskiem, w sąsiedztwie nieczynnej fontanny, a także na skwerze w rejonie ul. Waryńskiego.

Łącznie wymieniono 19 ławek.

Pozostało jeszcze jedno miejsce do uzupełnienia. Ławki brakuje w sąsiedztwie klatki nr 48. Opóźnienie w jej montażu wyniknęło z konieczności zgłoszenia kradzieży tej, która stała tam wcześniej. Dopiero po dokonaniu niezbędnych formalności ławka zostanie ustawiona. Nastąpi to na początku stycznia.


 

niedopałkiW bezpośrednim sąsiedztwie przystanku autobusowego „Dworzec PKP I” przy ul. Przyszowskiej w kierunku centrum miasta zalega znaczna liczba niedopałków.

Wygląda to brzydko i wymaga uprzątnięcia.

Problem polega na tym, że zabrudzony teren leży poza powierzchnią objętą sprzątaniem. Ponadto, nie stanowi on własności miasta. Należy do PKP S.A.

Zabiegamy o uporządkowanie otoczenia przystanku. O pomoc w tej sprawie zwróciliśmy się do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Mamy nadzieję, że urząd zleci jednorazowe, interwencyjne prace.

Przypominamy, że na przystanku autobusowym nie wolno palić. Stąd problem z niedopałkami, wyrzucanymi przez osoby palące poza jego obrębem.


 

smieciTeren należący do miasta, położony przy ul. Przyszowskiej, w rejonie kompleksu usługowego, stanowiący skrót do ul. 22 Lipca, zwyczajowo jest zaśmiecony.

Dawniej interweniowała w tej sprawie jedna z mieszkanek Łabęd. Zajęliśmy się problemem, teren wokół drzewa widocznego na zdjęciu i w jego najbliższej okolicy został uprzątnięty.

Niestety, to nie koniec sprawy. Śmiecący działają nadal.

Ponieważ wiemy, że mieszkańcom zależy na czystości i porządku w rejonie ich zamieszkania, o zlecenie stosownych prac poprosiliśmy Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Sprzątanie zostanie przeprowadzone po raz kolejny.

Użytkowników przejścia prosimy o nieśmiecenie. Tak będzie i taniej, i estetyczniej.


 

labedzJednym z wielu zadań ujętych w budżecie Miasta Gliwice na rok 2017 jest modernizacja Centrum Sportowo – Kulturalnego Łabędź.

Co kryję się pod ta nazwą?

Odpowiedź na to pytanie uzyskaliśmy od Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka :

„Zakres planowanych prac obejmuje wykonanie robót w zakresie doposażenia budynku hali sportowej w dodatkowy obieg chłodniczy instalacji wentylacji mechanicznej nawiewowo – wywiewnej.

Miasto dysponuje dokumentacją projektową i w trakcie przygotowywania jest postępowanie przetargowe na realizacje robót budowlanych.

Przewiduje się realizację zadania w połowie 2017 roku.”

Środki na jego realizację zostały zabezpieczone w tegorocznym budżecie miasta.

O wykonanie prac usprawniających wentylację Łabędzia zabiegaliśmy od dłuższego czasu. W styczniu 2017 r. kończy się okres gwarancyjny obiektu i możliwe będą prace modernizacyjne, w tym przypadku, uzupełniające stan przewidziany przez projektanta.


 

zsoOd połowy roku trwa procedura wyłaniania projektanta, który wykonałby projekt modernizacji boisk szkolnych i zagospodarowania terenu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Wydział Zamówień Publicznych przeprowadził  w tym celu dwa przetargi.

Pierwszy z nich został ogłoszony 13 lipca, drugi 19 października. Obydwa zostały zamknięte bez dokonania wyboru oferty. W obu przypadkach cena najkorzystniejszej oferty przekraczała kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia.

Przed nami trzeci przetarg. Od wyłonienia projektanta zależy realizacja zadania.

Przypominamy, że modernizacja boisk i zagospodarowanie terenów, należących do ZSO 2 jest wpisana do budżetu Miasta Gliwice na rok 2017.


 

kursRada Osiedla na początku roku 2016 złożyła wniosek o zorganizowanie w roku 2017 na terenie Łabęd kursu samoobrony dla kobiet.

Zadanie to zostało wpisane do budżetu miasta, dzięki przegłosowaniu go w ramach budżetu obywatelskiego.

Kurs zorganizuje Centrum Ratownictwa Gliwice. Będzie mogło w nim wziąć udział 150 pań w wieku od 15 roku życia do… bez ograniczeń! Obejmie 15 dwugodzinnych zajęć, odbywających się dwa razy w tygodniu.

Rada włącza się w organizację kursu. W najbliższym czasie ustalone zostaną i przekazane Państwu : terminy zajęć, miejsce, zasady zapisywania się. Wstępnie planowany termin kursu to maj i czerwiec.

Koszty kursu zostaną sfinansowane z budżetu miasta Gliwice.

Już dziś zachęcamy do udziału. W kursie będą mogły wziąć gliwiczanki z różnych dzielnic, dlatego trzeba będzie zadbać o miejsce dla siebie.


 

zyczeniaPrzewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy i Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy odwiedziły instytucje, z którymi Rada najaktywniej współpracuje, aby osobiście przekazać wszystkim związanym z nimi osobom życzenia świąteczne i wręczyć drobny okolicznościowy upominek.

W imienny Rady przekazały też podziękowanie za wsparcie i życzliwość. Wyraziły przekonanie, że dobra współpraca na rzecz dzielnicy i jej mieszkańców będzie nadal tak efektywna, jak dotychczas.

Przedstawicielki Rady odwiedziły: Szkołę Podstawową nr 29, 32, 38, Przedszkola Miejskie nr 34, 37, 38, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, Miejski Zarząd Usług Komunalnych, IV Komisariat Policji, Centrum Sportowo – Kulturalne Łabędź, Filię nr 30 Miejskiej Biblioteki Publicznej, kierownictwo Miasta Gliwice, Naczelników Wydziałów: Inwestycji i Remontów, Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Kultury i Promocji Miasta a także Biura Prezydenta i Rady Miasta, które na co dzień pomaga Radom w prowadzeniu działalności statutowej.

To były bardzo miłe spotkania.


 

budzetNa realizację zadań, wybranych przez mieszkańców w  roku 2016 w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 Prezydent Miasta przeznaczył 3,5 mln. zł.

Przypominamy, że z tej puli Łabędom przyznano 249.921 zł. Dzięki naszej, osiedlowej aktywności i wspólnym działaniom uzyskaliśmy kwotę 530.250 zł. czyli więcej o 280.329 zł.

Za pozyskane środki wykonanych zostanie aż 7 zadań o różnym charakterze.

Po zakończeniu tegorocznej procedury odbyły się konsultacje społeczne, dotyczące oczekiwanych zmian. Bardzo często postulowano podwyższenie kwoty przeznaczonej na zadania budżetu obywatelskiego. Taki wniosek złożyła także Rada Osiedla Łabędy.

Oczekiwana zmiana nastąpiła – kwota wzrosła o 1 mln zł. W tegorocznym głosowaniu będziemy mogli wskazać zadania do realizacji w roku 2018 o łącznej wartości  4,5 mln.

Tym samym, większa jest kwota przyznana Łabędom – jest to 322 349. jest ona o 72.428 zł większa od kwoty na rok 2017.