ŁABĘDŹCentrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25 zostało oddane do użytku 2 marca 2014 r.

Wcześniej odbyły się odbiory końcowe inwestycji. To one wyznaczyły okres gwarancji, jakiej wykonawca udzielił na wykonane prace.

Właśnie dobiega ona końca. Od 1 lutego właściciel Centrum będzie już sam odpowiadał za usuwanie powstających zniszczeń.

Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice Piotr Wieczorek, zapytany o realizację prac gwarancyjnych przez wykonawcę, bo takie oczywiście były konieczne do wykonania, w piśmie z 27 grudnia 2016 r. napisał :

„Wykonawca dotychczas nie usunął wszystkich stwierdzonych nieprawidłowości. Zamawiający wystąpi do Gwaranta o wpłatę na rzecz Miasta Gliwice kwoty gwarancji należytego wykonania umowy. Wyżej wymienione środki finansowe zostaną zaangażowane do usunięcia wad i usterek w ramach wykonawstwa zastępczego.

[…] uszkodzenie parkietu nie jest wadą gwarancyjną, a uszkodzeniem mechanicznym powstałym w trakcie eksploatacji obiektu i nie przewiduje się finansowania z budżetu Miasta Gliwice kosztów naprawy zniszczonego parkietu. Sprawę naprawy zniszczonego parkietu zajmuje się Użytkownik obiektu.”

Powyższe oznacza, że obie sprawy będą mieć ciąg dalszy. Będziemy o nich informować. Szczególnie ważne jest, aby wyegzekwować naprawę parkietu na koszt tych, którzy go uszkodzili.


 

SMOGNa stronie gliwice.eu napisano:

Służby wojewody śląskiego ostrzegają, że 23 i 24 stycznia, w sporej części regionu może zostać przekroczony stan alarmowy dla pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu. Jeśli mamy taką możliwość, zostańmy w domach.

Zaleca się, aby powstrzymać się od przebywania na świeżym powietrzu. Na szkodliwe działanie zanieczyszczeń szczególnie narażone są osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci. Smog nie najlepiej znoszą też osoby z chorobami serca i dróg oddechowych.

W przypadku nasilenia objawów chorobowych – uczucie bólu w klatce piersiowej, palpitacje serca, brak tchu, znużenie, kaszel, flegma, dyskomfort w klatce piersiowej, świszczący, spłycony oddech – wskazany jest jak najszybszy kontakt z lekarzem.

Służby wojewody śląskiego przypominają, że zgodnie z obowiązującym Programem Ochrony Powietrza w tych dniach prowadzone będą wzmożone kontrole indywidualnych kotłów i pieców. Za naruszanie przepisów zakazujących spalania odpadów nakładane będą kary pieniężne w wysokości do 500 zł, 5 tys. zł w przypadku skierowania sprawy do sądu.


 

SMTrwają kontrole Straży Miejskiej dotyczące ogrzewania mieszkań. Funkcjonariusze sprawdzają, czy to, co jest spalane w piecach, nie jest niedozwolonym odpadem.

Takiego sprawdzenia dokonuje się w tych punktach miasta, gdzie występuje duże skupisko domostw opalanych węglem.

Strażnicy pojawiają się też w miejscach, o których skontrolowanie proszą mieszkańcy. Zdarza się to coraz częściej.

Niepokojące sygnały o zanieczyszczaniu powietrza kierowane są także do Rady Osiedla. My przekazujemy je do Straży Miejskiej.

Kontrole palenisk wykonywane w Łabędach na bieżąco, przez cały dzień, szczególnie w godzinach nasilenia palenia w piecach.

Rada Osiedla współpracuje w tej sprawie z dzielnicowymi, zgłaszając najbardziej uciążliwe punkty w Łabędach.


 

zimowisko30 osobowa grupa łabędzkich dzieci zakończyła pobyt na zimowisku w Świeradowie Zdroju. Droga powrotna minęła szczęśliwie. Wracających witali rodzice i organizatorzy wyjazdu.

Przypominamy, że udział dzieci w 10 – dniowym zimowisku był dla nich bezpłatny.

Był to już siedemnasty z kolei wyjazd na ferie, przygotowany dla uczniów SP 29, 32 i 38, pierwszy z nich odbył się w roku 2001.

Przypominamy, że organizacja zimowiska jest możliwa dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wielu osób i instytucji. To ich otwarte serce i wrażliwość powodują, że w Łabędach dzieje się coś, czym inni nie mogą się pochwalić.


 

boisko23 stycznia o godz. 10.00 minął termin składania ofert w przetargu na wykonanie dokumentacji modernizacji boisk w szkole przy ul. Partyzantów 25.

Złożono 1 ofertę. Zrobiła to firma PRIMTECH Szymon Kita z Tarnowskich Gór. Zaoferowano kwotę 27. 675,00 zł.

W zakres zadania wchodzi:

  1. wykonanie dokumentacji dla realizacji robót budowlanych modernizacji boisk szkolnych,
  2. uzyskanie decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę albo zgłoszenia wykonania robót budowlanych, pozyskanie wszelkich niezbędnych materiałów wyjściowych i opinii
  3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych.

Niezmiernie ważny jest termin zakończenia przedmiotu umowy. Został on wyznaczony na  15 listopada 2017 r. i obejmuje :

  1. przekazanie Zamawiającemu koncepcji projektowej do 2 tygodni od daty zawarcia umowy,
  2. przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy,
  3. sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania inwestycyjnego do dnia zakończenia prac Komisji odbioru końcowego robót budowlanych, lecz nie dłużej niż do 15 listopada 2017 r.

choinkaBezpowrotnie mija okres świąt Bożego Narodzenia. Z naszych ulic znikają okolicznościowe dekoracje.

19 stycznia Miejski Zarząd Usług Komunalnych usunął choinki, które od kilku tygodni stały w dwóch punktach Łabęd –  na skwerku przy ul. Wolności i przy Placu Niepodległości.

Dziękujemy pracownikom MZUK za wykonane prace.


 

dymW komentarzach do poprzedniego wpisu na temat dofinansowania, jakie można otrzymać z budżetu miasta Gliwice w związku ze zmianą źródła ciepła, przekazujemy kilka ważnych informacji dotyczących roku 2016 i 2017.

W roku 2016  złożono łącznie 247 wniosków o dofinansowanie, w 10 przypadkach wnioskodawcami były wspólnoty mieszkaniowe, ubiegające się o środki dla 88 lokali. Niestety trudno wśród nich szukać wniosków z Łabęd.

15 z wniosków zostało odrzuconych ze względów formalnych – albo wnioskodawca ubiegał się o dofinansowanie po raz drugi, albo miał już wcześniej ogrzewanie ekologiczne / elektryczne, gazowe, olejowe /, albo dokumentacja była niepoprawna.

Wszystkie poprawne wnioski otrzymały dofinansowanie. Łącznie w roku 2016 w związku z likwidacją pieców węglowych wypłacono 796.394 zł, w związku z montażem pomp ciepła i solarów kwotę 16./783 zł.  Nie wykorzystano kwoty 160.783 zł.

W roku 2017 Rada Miasta podniosła kwotę dofinansowania w związku ze zmianą źródła ciepła do 4.000 zł, a nawet do 8.000, gdy w ostatnich 4 latach budynek został poddany termomodernizacji.

Złożono już 20 wniosków o dotację, jest wśród nich jedna łabędzka wspólnota, która ubiega się o środki miejskie w związku z podłączeniem się do PEC.

Informujemy, że właściciel mieszkania wchodzącego w skład wspólnoty może samodzielnie występować o dotację.

Przypominamy też, że dofinansowanie można uzyskać w związku z montażem pomp ciepła, kotłów na biomasę  i solarów.

Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Środowiska – tel. 32 238 54 45, sr@um.gliwice.pl


 

budynekPrezydent Miasta Gliwice ogłosił, że 10 marca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny wywoławczej na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

I ustny przetarg nieograniczony wyznaczony na 20 października 2016 r. z ceną wywoławczą brutto w wysokości 2. 180 000,00 zł, w związku z brakiem wpłaty wadium zakończony został wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza brutto: 1. 090 000,00 zł. Wadium: 109. 000,00 zł. Minimalne postąpienie: 10. 900,00 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana III kondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu użytkowym, wybudowanym w 1978 r., w dobrym stanie technicznym: częściowo wymienione instalacje, nowe plastikowe okna, wymienione pokrycie dachowe, odświeżona (wymalowana) elewacja.

Zgodnie z posiadaną inwentaryzacją powierzchnia użytkowa budynku wynosi 865,92 m2.

Teren wokół budynku zagospodarowany jest zielenią, częściowo utwardzony i ogrodzony, z tym że ogrodzenie częściowo nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa.

Nieruchomość była dotychczas wykorzystywana na potrzeby statutowe Rejonu Dróg w Gliwicach, występującego w strukturze organizacyjnej Oddziału GDDKiA w Katowicach.

To kolejna nieruchomość, której sprzedaży mocno kibicujemy. Niestety, proces nie przebiega ani szybko, ani łatwo. Może tym razem zakończy się pozytywnie.


 

Strzecha16 stycznia 2017 r. Prezydent Miasta Gliwice ogłosił, że 20 marca 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gliwice obejmującej zabudowaną działkę nr 86, obręb Przyszówka i niezabudowaną działkę nr 87, obręb Przyszówka, zapisaną w księdze wieczystej nr GL1G/00118278/6.

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 728. 000,00 zł. Wadium: 72. 800,00 zł. Minimalne postąpienie: 7. 280,00 zł.

Budynek przy ul. Partyzantów 30 to były lokal gastronomiczny funkcjonujący pod nazwą „Karczma pod Strzechą”. Powierzchnia użytkowa nieruchomości wynosi 255,14 m2. Stan techniczny budynku został określony jako dobry.

Mamy nadzieję, że znajda się chętni i przetarg zostanie rozstrzygnięty. Nieruchomość zyskałaby nowego właściciela.