Serdecznie zapraszamy Seniorów na Koncert z okazji Dnia Kobiet.27
9 marca 2017r. o godz. 17:00 Centrum Sportowo Kulturalne „Łabędź” – wystąpi pochodzący z Łabęd Zespół Time, znany między innymi ze stacji radiowych takich jak: Radio Piekary, Radio Silesia, a także z telewizji TVS.
Zespół w 2016 roku wydał swoją autorską płytę, która cieszy się dobrą opinia wśród mieszkańców Śląska i nie tylko.
Serdecznie zapraszamy!


16997917_1942649832634558_6136026374478389086_n


  

 
 

przetargPrezydent Miasta Gliwice ogłosił, że 15 maja 2017 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 odbędzie się III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanych obejmujących działkę nr 178/2, obręb Przysłówka oraz działkę nr 179/2, obręb Przyszówka, KW nr GL1G/00034480/9 przy ul. Zygmuntowskiej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 593 600,00 zł.

I przetarg nieograniczony odbył się 14 września 2016 r. i został zakończony wynikiem negatywnym. II przetarg nieograniczony odbył się 15 grudnia 2016 r. i został zakończony wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości oraz sposób zagospodarowania: zgodnie z zatwierdzonym uchwałą nr XIII/395/2007 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 grudnia 2007 r. Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość niezabudowana obejmująca działki nr 178/2 i 179/2 położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 16MW, co oznacza tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Teren przeznaczony do sprzedaży położony jest pomiędzy kościołem św. Anny a blokami przy ul. Planetarnej.

Może być nim zainteresowany ktoś, kto zechce tam postawić budynki wielorodzinne.


 

pecPo wielu latach przygotowań, w roku 2016 PEC rozpoczął realizację kilkuetapowej inwestycji ciepłowniczej. Jesienią zakończył się etap I, który objął rejon ul. R. Luksemburg.

Zapytaliśmy o jej efekty.

Z informacji uzyskanej od Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego otrzymaliśmy następujące informacje:

 • długość zrealizowanej sieci to 761 m,
 • liczba wspólnot, z którymi PEC współpracował w trakcie realizacji zadania -18,
 • liczba przyłączonych do miejskiej sieci budynków – 14 mieszkalnych i budynek ZSO nr 2,
 • liczba wymiennikowi sfinansowanych przez PEC – 13,
 • liczba mieszkań podłączonych do wymiennikowi /wg deklaracji zarządców/ – 214.

W rejonie objętym uciepłownieniem do miejskiej sieci przyłączono 68 % mieszkań.

To niezmiernie pozytywne informacje. Z naszego środowiska zniknęło 214 dymiących kominów. Będzie zdrowiej, choć do celu Jeszce bardzo długa droga.

Aktualnie PEC prowadzi przygotowania do realizacji II etapu inwestycji. Będziemy o tym informować.


 

pożarO problemie związanym z jednym z budynków, położonych przy ul. P. Gojawiczyńskiej poinformował nas mieszkaniec. Nadesłał też zdjęcia, na których widać pożar, który miał w nim miejsce.

Sprawą trzeba się zająć. W najbliższych dniach konieczne jest rozpoznanie sytuacji faktycznej i prawnej tej nieruchomości.

Skontaktujemy się ze strażą pożarną, sprawdzimy, kto jest właścicielem budynku i co powinno się z nim dalej dziać.

Dziękujemy za zgłoszenie.


 

bocznicaProblem z bocznicą trwa. Jest niezmiernie trudny do rozwiązania, bo teren nie należy do Miasta Gliwice. Jest własnością PKP PLK S.A. Bocznica jest dzierżawiona firmie transportowej.

Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach 28  września 2015 r. napisał m.in.:

 • bocznica w stacji Gliwice – Łabędy jest dostępna dla klientów w cyklu całodobowym,
 • Zakład Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach nie ma wpływu na to, kiedy i w jaki sposób klienci rozładowują podstawione wagony i jakich używają do tego metod,
 • w chwili obecnej […] nie ma możliwości wpływania na Przewoźników i ich klientów.

Jak widać, wpływanie na stan bocznicy jest bardzo trudne. Nie mamy możliwości doprowadzenia do jej zamknięcia. Skierowaliśmy taki wniosek do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka, ale okazało się to niemożliwe.

Od początku naszych zabiegów o zmniejszenie uciążliwości działania bocznicy staramy się o utwardzenie terenu sąsiadującego z jezdnią ul. Przyszowskiej, aby nie była ona brudzona.

Znów napiszemy prośbę do Prezydenta P. Wieczorka, żeby wystąpił do właściciela działki z wnioskiem o utwardzenie gruntu.


 

projekty miękkieRada Osiedla Łabędy złożyła w poprzednim roku 21 wniosków do budżetu obywatelskiego, z czego 2 były tzw. projektami miękkimi. Była to organizacja na terenie Łabęd aqua aerobiku dla 30 Seniorek i kursu samoobrony dla 150 pań.

W tym roku wzbogaciliśmy ubiegłoroczny zestaw i złożyliśmy następujące propozycje:

 1. Organizacja ćwiczeń Pilates dla 20 pań.
 2. „Taniec – Zabawa – Zdrowie” – zumba – fitness – dla 50 pań.
 3. „Aktywny Senior” – cykl imprez dla 50 Seniorów.
 4. „Bliżej teatru” – cykl spektakli dla 50 Seniorów.
 5. Zajęcia aqua fitness dla 30 pań.
 6. Łabędzka mini liga tenisa stołowego dla 40 dzieci .
 7. „Poznajemy Ziemię Gliwicką”. Cykl wycieczek dla 50 Seniorów.
 8. „Rękodzieło dla każdego”. Organizacja bezpłatnych zajęć rękodzielniczych dla 50 osób.

Mamy nadzieję, że cjoć część z nich znajdzie się w budżecie Miasta Gliwice na rok 2018.


 

mzukPracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych rozpoczęli wiosenne porządki. Piątkowe przedpołudnie spędzili na działce przy ul. Wolności,  położonej pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Strzelców Bytomskich i budynkiem przy ul. Wolności 1.

Zakres prac obejmował korektę drzew, przycinane były suche gałęzie, zrzucana jemioła. To, co obcięto było od razu rozdrabniane.

Porządki wykonywano przy użyciu sprzętu będącego własnością MZUK.

Przy okazji warto przypomnieć, że po długich staraniach, działka, o której piszemy, dopiero latem 2016 r. przeszła z majątku Zakładów Mechanicznych Bumar Łabędy do zasobów Wojewody śląskiego. Nadal nie jest to teren należący do Miasta Gliwice, ale już możemy go porządkować.

Najbardziej korzystnie będzie, gdy działka zostanie skomunalizowana, a więc gdy Wojewoda przekaże ja nieodpłatnie miastu.


 

posiedzenieRada Osiedla zakończyła kilkutygodniowe prace nad przygotowaniem wniosków do tegorocznego budżetu obywatelskiego. Podczas XXIII posiedzenia plenarnego, które odbyło się 23 lutego omówiła i zaakceptowała 29 propozycji zadań.

Ponieważ jeden wnioskodawca może złożyć trzy wnioski, Rada podzieliła miedzy siebie obowiązki i tak, 3 z 29 podpisała w imieniu Rady Przewodnicząca Zarządu Osiedla Sabina Gorczyca – Kamaj, a pozostałe wnioski podpisali poszczególni członkowie Rady, choć zostały przygotowane zespołowo. Takie rozwiązanie wynikało z obowiązującej procedury.

Wnioski Rady zostały przyjęte w formie uchwały. Wszystkie zostaną złożone jutro. Przedstawimy je w oddzielnym materiale.

Jak Rada wybrała zadania do budżetu obywatelskiego?

Powtórzyła wnioski z ubiegłego roku, które zostały przeszły analizę formalną i zostały poddane głosowaniu, ale i te, które z różnych powodów w ubiegłym roku odrzucono, przygotowała nowe wnioski w oparciu o zgłoszenia, uwagi i sugestie mieszkańców, potrzeby spółdzielni mieszkaniowych i wiedzę członków rady o dzielnicy. Uwzględnione zostały też Państwa wpisy zamieszczane na facebooku.

Dziękujemy za wszelką pomoc i podpowiedzi, szczególnie tych dotyczących urządzeń rekreacyjnych i różnego rodzaju zajęć.


 

WazówHistoria zabiegów o zmianę stanu ul. Wazów trwa długo. Nie są one ani łatwe, ani możliwe do szybkiej realizacji.

Główny problem to status drogi – ul. Wazów jest drogą niepubliczną. A jest drogą niepubliczną, bo grunty, na których leży nie są w całości własnością Miasta Gliwice.

To, co należy do innych trzeba pozyskać do zasobów miasta. Zmiany terenowo – prawne wymagają czasu i wielu czynności, np. podziałów geodezyjnych, wykupów, czasem trafiają do sądu.

Jeśli droga nie jest publiczna to wszelkie prace są problemem. Pozostaje jedynie doraźne ratowanie drogi. I tak jest teraz. Okres pozimowy oznacza błoto i rozlewiska. Trudno dostać się do swojego domu.

Wydział Gospodarki Nieruchomościami poprosiliśmy o pilne, wykonane w trybie interwencyjnym, prace poprawiające obecny stan nawierzchni. Będziemy doglądać sprawy.

O postęp w sprawie porządkowania sytuacji terenowo – prawnej pytamy dwa,  lub trzy razy w roku. Kolejne problemy są usuwane. Mamy nadzieję, że już niebawem będzie możliwe podjęcie uchwały przez Radę Miasta Gliwice w sprawie nadania ul. Wazów statusu drogi publicznej.


 

boNa realizację zadań jednorocznych w roku 2018, które zostaną wybrane przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego miasto Gliwice przeznaczyło

kwotę 4,5 miliona zł.

Została ona podzielona pomiędzy osiedla, z uwzględnieniem liczby ich mieszkańców. Łabędy otrzymały 322.349 zł.

Aby z tej kwoty skorzystać w głosowaniu musi wziąć udział co najmniej 529 osób. Jeśli głosujących będzie co najmniej 1.058  to Łabędy wezmą udział w podziale środków dla aktywnych. Powstanie ona z kwot, które nie zostaną rozdysponowane w poszczególnych osiedlach.