IMG_0937W dniu dzisiejszym w „Łabędziu” odbył się kolejny Koncert dla Seniorów. Tym razem wystąpiły dzieci – przedszkolaki z PM nr 40 z ul.Sienkiewicza, uczniowie SP nr 20 z ul. Jana Śliwki, przedszkolaki z PM nr 37 i 38 w Łabędach.
Dzieci – było ich ponad 100 – zaprezentowały się wspaniale na łabędzkiej scenie. Koncert trwał godzinę, a widzowie zgromadzeni w „Łabędziu” nie kryli wzruszenia.
Dziękujemy Dyrektorom placówek za wzięcie udziału w koncercie, opiekunom za przygotowanie występów, a Rodzicom za przywiezienie dzieci.
Serdeczne podziękowania dla Dyrektor ZSO 2 oraz Zarządcy „Łabędzia” za udostępnienie salki widowiskowej.
Dziękujemy wolontariuszom nagłaśniającym imprezę i pomagającym w kwestiach technicznych.


Zobacz: zdjęcia z koncertu


 

SMRegularnie dokonujemy przeglądu dzielnicy w obecności dzielnicowych Straży Miejskiej. Ostatni z nich odbyliśmy 29 marca.

Podobnie, jak wcześniej, przygotowaliśmy wykaz spraw do omówienia. Obejrzeliśmy miejsca wymagające sprzątania, obiekty zagrażające bezpieczeństwu, rozmawialiśmy z mieszkańcami.

Najwięcej czasu spędziliśmy przy ul. Poezji, gdzie rozpoczęła się budowa domu mieszkalnego. Szczególnie interesowało nas, jak inwestor zorganizował dojazd do budowy.

Obejrzeliśmy nieuprzątniętą działkę nr 80 przy ul. Tuwima, zaniedbany teren znajdujący się na końcu ul. Majakowskiego i pomiędzy ul. Wolności i Narutowicza / działka nr 9 /, gdzie znowu ktoś wyrzucił gałęzie i inne śmieci.

Podjęliśmy też temat stanu nieruchomości przy ul. Staromiejskiej 12, której właściciel miała wykonać prace porządkowe. Ponieważ ich nie wykonał konieczna będzie dalsza aktywność strażników w tej sprawie.

Zasięgnęliśmy też informacji na temat działań Straży, dotyczących sprzątania po psach, wypalania śmieci na działkach i nieprawidłowego parkowania.

Bardzo dziękujemy naszym dzielnicowym za codzienną dracena rzecz mieszkańców Łabęd.


 

Rada Osiedla zachęca do skorzystania z oferty Stowarzyszenia GTW, które naszym dzieciom oferuje ciekawe zajęcia sportowe:
Śląska Akademia Futbolu zaprasza na zajęcia piłkarskie zarówno chłopców, jak i dziewczyny w rocznikach 2011-2012 oraz 2008-2010 na treningi piłkarskie i futsalowe. zajęcia odbywają się w każdy wtorek o 16:00 oraz w każdą sobotę o 08:00 w hali Centrum Sportowo – Kulturalnego Łabędź. Wszystkie informacje na stronie www.saf.org.pl


Nabor2017 - Chlopaki (B3-488 x 339)


 

budowaDotychczas działka za Lidlem była zaniedbana i porośnięta trawą. Mieszkańcy ul. Poezji i Wazów często prosili o interwencję w sprawie jej sprzątania. Czasem nam się to udawało.

Teraz jest szansa na zmianę. Właśnie rozpoczęła się na tym terenie budowa nowego obiektu.

Byliśmy dziś rano na placu budowy z dzielnicowymi Straży Miejskiej, aby dowiedzieć się, co się na nim dzieje. Nawiązaliśmy kontakt z inwestorem. Przekaże nam najistotniejsze informacje o charakterze i zakresie planowanych prac.

Na obecnym etapie przygotowań do inwestycji interesuje nas przede wszystkim jej wpływ na warunki życia mieszkańców. I temu celowi służyła nasza wizyta.


 

G19Zakończyły się przygotowania do podjęcia decyzji przez Radę Miasta Gliwice w sprawie wieloletniej dzierżawy budynków po dawnym gimnazjum przy ul. Głównej 30.

Z wnioskiem o możliwość ich użytkowania wystąpiła fundacja Dom Nadziei, prowadząca od lat są działalność na terenie Bytomia. Planuje ona zmodernizować budynki po dawnej szkole z własnych środków i utworzyć w nich całodobowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

Właściciel nieruchomości – Miasto Gliwice, uznał wniosek za możliwy do przyjęcia. Z prośbą opinię wystąpił do Rady Osiedla Łabędy.

Rada spotkała się w tej sprawie z przedstawicielami fundacji trzykrotnie, raz u Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna, drugi raz w ośrodku w Bytomiu, trzeci na posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla Łabędy 9 lutego br. W spotkaniach tych uczestniczył ks. Proboszcz Antoni Pleśniak oraz Komendant Komisariatu Policji IV komisarz Adam Szczepanowski.

Zapytaliśmy o wiele spraw, oglądnęliśmy miejsce dotychczasowej działalności fundacji, rozmawialiśmy z podopiecznymi ośrodka, poznaliśmy plany, skupiając się na tych aspektach sprawy, które są istotne z punktu widzenia sytuacji naszych mieszkańców.

Po bardzo szczegółowym zapoznaniu się z wszystkimi istotnymi aspektami i skutkami przyjęcia wniosku fundacji, przeprowadzeniu dyskusji, zasięgnięciu opinii Ks. Proboszcza i komendanta łabędzkiej Policji, wydaliśmy pozytywna opinię w sprawie zawarcia wieloletniej dzierżawy nieruchomości przy ul. Głównej 30 na rzecz fundacji Dom Nadziei.

Jesteśmy przekonani, że będzie to decyzja, dzięki której zyskamy nowego wartościowego partnera, z którym współpraca będzie korzystna dla obu stron, dla nas jako mieszkańców Łabęd, dla naszych szkół i innych instytucji i dla fundacji.


fotoRada Osiedla Łabędy, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 9 oraz Przedszkole Miejskie nr 34 serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznych „Zabawy dzieci na naszym Osiedlu”.

W konkursie udział brać mogą łabędzkie grupy przedszkolne. 

Prace należy składać w PM nr 34 do dnia 07.04.2017r. 

Uroczyste rozdanie nagród oraz wystawa prac odbędzie się 10 kwietnia 2017r. w CSK „Łabędź”.


konkurs foto – plakat

regulamin fotograficzny (1)


 

bramkiKoło działek, wzdłuż alejki łączącej ul. Partyzantów i Kosmonautów, znajduje się teren, na którym kiedyś było boisko do piłki nożnej.

Działka nie jest własnością Miasta Gliwice. Należy do Skarbu Państwa.

Na terenach należących do Skarbu Państwa nie prowadzi się prac finansowanych ze środków miejskich. Pieniądze na ich utrzymanie pochodzą od Wojewody Śląskiego. Niestety, są one tak małe, że wystarczają na wykonanie  jedynie części koniecznych zadań. Takie działki, jak ta przy ul. Kosmonautów, nie są objęte bieżącym utrzymaniem. Dlatego latem teren porasta wysoka trawa.

Na boisku pozostały stare i przerdzewiałe bramki. Obawiamy się, czy nie stanowią  zagrożenia.

Dlatego zwróciliśmy się do Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zlecenie sprawdzenia ich stanu technicznego.


 

wentylaxcjaPowoli zbliżamy się do końca naszych dwuletnich starań o poprawienie systemy wentylacji w „Łabędziu”.

Gdy zaczęło się intensywne użytkowanie obiektu okazało się, że latem na hali jest bardzo duszno i gorąco.

Widząc konieczność zmian kierowaliśmy do Wydziału Inwestycji i Remontów wnioski o wykonanie niezbędnych prac uzupełniających. Nasze sugestie uznano za zasadne.

Najpierw przygotowana została dokumentacja techniczna, a teraz zaczął się ostatni etap zmian.

17 marca 2017 r. rozpoczęło się postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą : Centrum Sportowo – Kulturalne „Łabędź- modernizacja obiektu – doposażenie w obieg chłodniczy. Termin składania ofert mija 3 kwietnia br. o godz. 10.00.

Wymagany termin gwarancji: minimum 36 miesięcy, maksimum 60 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót, wymagany termin rękojmi taki sam.

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie w obieg chłodniczy istniejącego układu wentylacji nawiewno – wywiewnej hali sportowej wraz z trybunami widowni.

Szczegóły techniczne zamówienia można znaleźć w BIP Urzędu Miejskiego w Gliwicach w zakładce Przetargi – Zamówienia Publiczne Urzędu Miejskiego.

Wykonawca zobowiązany będzie uwzględnić specyfikę pracy w czynnych obiektach sportowych.


 

KlasztornaProblem nasilonego ruchu drogowego na ul. Klasztornej w Starych Łabędach oraz wynikające z tego skutki dla mieszkańców – uciążliwość i poważne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obowiązującej w tym miejscu strefy zamieszkania  oznaczał konieczność podjęcia interwencji.

24 marca skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o wprowadzenie zakazu ruchu na nieutwardzonym odcinku ul. Klasztornej.

W uzasadnieniu wniosku napisaliśmy m.in. :

  1. System dróg obsługujących KSSE, wybudowany w roku 2008 miał za zadanie skomunikować tereny strefy w obrębie jej funkcjonowania. Nowe drogi stanowiły infrastrukturę dla nowych inwestycji, planowanych na obszarze przylegającym do osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ul. Klasztornej, Pokoju, Wspólnej, Wiosennej, Zamkowej.
  2. Nowe ciągi komunikacyjne w sposób celowy i przemyślany, zostały zakończone w takim miejscu, aby nie stanowić całości z istniejącą ul. Klasztorną i ul. Zamkową. W żadnym przypadku nie miały być połączeniem ze Starymi Łabędami. Świadczy o tym m.in. sposób ich zaprojektowania – sieć dróg kończy się rondem, umożliwiającym zawrócenie.
  3. W obu przypadkach nowe drogi dzieli od starych dość długi odcinek nieutwardzonej, polnej drogi, która kiedyś i dziś służy rolnikom dojeżdżającym do swoich pól.

Mamy nadzieję, że pracownikom i kierownictwu ZDM uda się znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji.