MURRozpoczyna się renowacja kamiennego ogrodzenia parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Staromiejskiej.

Przedstawiciele Rady Osiedla spotkali się w miejscu prac z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, który zleca i finansuje całe przedsięwzięcie i z wykonawcą, który poinformował o zakresie planowanych zmian.

Elementy kamienne podane zostaną piaskowaniu. Mur zyska nowe fugi. Całość przykryją płyty wieńczące, jak najwierniej odtwarzające te, które istnieją obecnie. Odnowieniu ulegną również schody, wiodące na teren parku.

Najważniejszą dla nas sprawą, która sprowokowała naprawę całego murka, jest zachowanie dwóch herbów Łabęd, wykonanych w roku 1960 – daty zostały wpisane na obudowie herbów.

Przy okazji, przekazujemy Państwu ciekawostkę, na którą zwrócił nam uwagę wykonawca – herby są różne – mają formę lustrzanego odbicia. Poprawny jest ten, znajdujący się od strony śluzy, ma głowę skierowaną w lewą stronę.


 

LAMPAOd kilku lat zabiegaliśmy o ustawienie lampy ulicznej przy przejściu dla pieszych na ul. Strzelców Bytomskich w rejonie wiaduktu kolejowego. Sprawa nie była prosta technicznie i dość kosztowna.

Do aktywniejszego działania zmobilizował nas jeden z mieszkańców Łabęd, który upomniał się o wykonanie oświetlenia.

W rozwiązaniu problemu pomógł Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, który znalazł nowe, niestosowane jeszcze w Gliwicach rozwiązanie techniczne.

Łabędy będą pierwszym osiedlem, na którym wypróbowane zostanie oświetlenie hybrydowe.

Prace montażowe rozpoczęły się 31 maja. Firma EkoSolary z Kalisza zamontowała słup oświetleniowy z 2 oprawami, skierowane na przejście i drogę. Znalazły się na nim: panel fotowoltaiczny, wiatrak i akumulator.

Energia będzie produkowana przez słońce i wiatr.

Koszt prac to 16.894 zł brutto.

Tego typu lampy będą mogły być stawiane w miejscach, gdzie nie ma sieci elektrycznej.

Panu, który zmobilizował nas do szybszego i skuteczniejszego działania serdecznie dziękujemy.


 

kardiologia29 maja Gliwice zyskały nowoczesny oddział kardiologiczny. Jego kadra i wyposażenie to gwarancja doskonałej opieki medycznej, na którą mogą liczyć mieszkańcy Gliwic i powiatu gliwickiego.

W naszym szpitalu przy ul. Kościuszki 29 znalazły się urządzenia, dzięki którym będą wykonywane zabiegi udrożnienia żył i wszczepiania rozruszników.

Oddział liczy 26 łóżek w części oddziałowej i 6 łóżek intensywnego nadzoru.

Inwestycja kosztowała 5,5 mln  zł. Została sfinansowana ze środków budżetu Miasta Gliwice.

W uroczystym otwarciu oddziału uczestniczył Prezydent Miasta Zygmunt Frankiewicz, Biskup Gliwicki Jan Kopiec, prof. Marian Zembala.

Krystyna Sowa: „Miałam zaszczyt, jako radna Rady Miasta, uczestniczyć w otwarciu nowego oddziału. Odczuwałam wyjątkową radość i dumę. Nasza gliwicka kardiologia to kolejny krok w stronę takiej opieki szpitalnej, który łącznie z przechodzącym w fazę projektowania zamiarem budowy nowego obiektu, zapewni mieszkańcom naszego miasta wysoki poziom usług medycznych.”


 

PIKNIKPrawie 90 członków łabędzkiego Klubu Seniora spędziło poniedziałkowe przedpołudnie na świeżym powietrzu, korzystając ze wspaniałej pogody.

Rada Osiedla zadbała o dobrą atmosferę i smaczny poczęstunek. Były kiełbaski z grilla, zimne napoje, owoce, ciastka.

Serdecznie dziękujemy Seniorom za przyjęcie zaproszenia.

Dziękujemy też wszystkim tym, którzy pomogli nam w organizacji pikniku, szczególnie Panu Staszkowi Machnikowi za mistrzowskie przygotowanie kiełbasek z grilla.


 

FestynMieszkańcy Łabęd już po raz trzeci mogli uczestniczyć w atrakcyjnej imprezie kulturalno – rozrywkowej pod nazwą : Łabędzkie Święto Rodziny.

Zorganizowały je: Rada Parafialna i Caritas Parafii św. Anny oraz Rada Osiedla Łabędy.

Impreza została dofinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

Rada Osiedla umożliwiła wykorzystanie sceny miejskiej, dzięki której występy zespołów artystycznych mogły zostać zaprezentowane w luksusowych warunkach.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację corocznego Święta Rodziny w naszej dzielnicy. W Parafii św. Anny jest wiele bardzo operatywnych osób, które chętnie pracują na rzecz lokalnej społeczności. To dzięki nim, po raz kolejny, przygotowano dla łabędzian ciekawą ofertę spędzenia wolnego czasu.


 

policjanci25 maja z ponad setką łabędzkich Seniorów spotkali się czterej dzielnicowi z naszego komisariatu.

 Skorzystali oni z możliwości, która powstała w związku z udziałem Seniorów w comiesięcznym koncercie i przekazali Im kilka ważnych informacji, dotyczących możliwych zagrożeń, na jakie mogą być narażeni w codziennym życiu oraz sposobów zachowania się w sytuacjach wymagających zdecydowanej reakcji.

Współpraca Policji z Radą Osiedla to stały element naszych wspólnych działań. Członkowie Rady pozostają w ścisłym kontakcie z policjantami, a kierownictwo i funkcjonariusze IV Komisariatu są częstymi gości Rady podczas jej posiedzeń plenarnych.

Dziękujemy Policji za troskę o naszych Seniorów.


 

18620223_1990763241156550_8284536577749340579_nKażdy ostatni czwartek miesiąca to dzień, w którym Seniorzy spotykają się w „Łabędziu”, aby wziąć udział w koncertach organizowanych przez Radę Osiedla.

25 maja wystąpili młodzi artyści ze Studia Piosenki i Musicalu przy Centrum Kultury w Knurowie. Młodzież została przygotowana przez Panią Agnieszkę Bielnik Witomską.

Sala widowiskowa, licząca 101 miejsc była wypełniona po brzegi. Konieczne były dostawki.

Występ był porywający. Seniorzy, jak zwykle, reagowali bardzo emocjonalnie.

Cieszyli się, że po raz kolejny spotkali się w miłym towarzystwie i mogli obejrzeć ciekawy spektakl muzyczny.

Przed wyjściem z Łabędzia odebrali upominki, przygotowane przez Radę Osiedla.

Organizatorzy serdecznie dziękują za występ wychowankom Centrum Kultury w Knurowie, pracownikom Łabędzia i wolontariuszom z ZSO nr 2 za pomoc.


 

GłównaNa prośbę mieszkańców, biorących udział w dyskusji na temat sposobu użytkowania budynków po dawnym Gimnazjum 19 przy ul. Głównej 30, prowadzonej na naszym facebooku, Rada Osiedla zaprosiła wszystkie zainteresowane sprawą osoby na spotkanie, podczas którego można było uzyskać najistotniejsze informacje na temat funkcjonowania ośrodka terapii prowadzonego przez Fundację „Dom Nadziei”.

W spotkaniu wzięli udział : mieszkańcy, dyrektor ośrodka ks. Bogdan Peć, Michał Jurkiewicz – wiceprezes fundacji, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który kiedyś mieścił się przy ul. Fiołkowej – Mariola Gajek – Czapla, ks. Mirosław z Parafii św. Jerzego i członkowie Rady Osiedla Łabędy.

Padło wiele pytań. Na wszystkie z nich udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Rada szczegółowo wyjaśniła okoliczności sformułowania pozytywnej opinii na temat lokalizacji ośrodka w obiektach przy ul Głównej, którą na prośbę Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna przekazano Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami.

Dyskusja była rzeczowa i wyważona. Wszyscy wypowiadający się dążyli do porozumienia i rzetelnego przedstawienia wszelkich okoliczności działania ośrodka terapii.

Wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu dziękujemy za dojrzałe i racjonalne podejście do sprawy. Dzięki wymianie informacji, opinii i sformułowaniu oczekiwań, udało się znacząco obniżyć poziom obaw i wątpliwości.

Raz jeszcze potwierdziliśmy, że w Łabędach mieszkają ludzie umiejący słuchać i poszukujący rozwiązań dobrych dla wszystkich.

O korzyściach, wynikających z ulokowania w Łabędach placówki terapeutycznej będziemy Państwa informować w kolejnych postach.


 

ZygmuntowskaUprawomocnił się wynik przetargu na zbycie przez Miasto Gliwice dwóch działek, położonych przy ul. Zygmuntowskiej, pomiędzy kościołem św. Anny a budynkami przy ul. Ciołkowskiego.

Właścicielem terenu został DOM100EU sp. z o.o. sp. komandytowa, mająca swoją siedzibę w Gliwicach przy ul. Podlesie 52.

Spółka jest już w Łabędach obecna. Aktualnie buduje przy ul. Poezji budynek mieszkalny, w którym znajdzie się 57 apartamentów.

Za obie działki spółka zapłaciła 750 tys. zł.