MechanikówNa ul. Mechaników od początku maja  trwają prace remontowe. Cześć drogi, od strony ul. Oświęcimskiej, ma już gotową nawierzchnię. Pozostało jeszcze trochę uzupełnień.

Drugi etap prac obejmuje odcinek położony od strony ul. Zawadzkiego. Położono już dwie warstwy podbudowy z asfaltobetonu. Niebawem pojawi się trzecia warstwa, ścieralna, po której będzie już można jeździć.

Ostatni odcinek nowej drogi, który zostanie wykonany w najbliższym czasie, znajduje się w rejonie wjazdu do Ferrostalu.

Przypominamy, że zadanie realizuje gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Remont drogi jest finansowany ze środków budżetu Miasta Gliwice.

Koszt prac podamy Państwu po ich zakończeniu.


PECTrwa realizacja II etapu inwestycji PEC. Prace są poważnie zaawansowane. W niektórych punktach nowa sieć ciepłownicza jest już wykonana, a wykopy zasypane.

PEC poinformował nas, że prace zostaną zakończone do 30 października. Równolegle mogą być wykonywane przez użytkowników instalacje wewnętrzne.

Z nowej formy ogrzewania skorzysta w sezonie grzewczym 2017/2018 aż 31 wspólnot mieszkaniowych.

Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje zarządcom, którzy zaangażowali się w przygotowanie wspólnot do podjęcia decyzji o przyłączeniu się do miejskiej sieci ciepłowniczej i realizację tego niełatwego zadania, wymagającego podjęcia dodatkowego wysiłku. Są to : ZawDom – Gliwice Sp. z o.o., PRIED Sp. z o.o., Domtax Sp. z o.o., Dorota Ogrodowska,  Comes S.c. oraz zarządcy prywatni.

Dziękujemy też wszystkim mieszkańcom Łabęd, których zrozumienie i dojrzałość sprawią, że zdecydowanie zmniejszą się zagrożenia i poprawi czystość.

Do miejskiej sieci ciepłowniczej w sezonie 2017/2018 zostaną podłączone następujące wspólnoty mieszkaniowe:

 1. Batorego 2 – 6
 2. Batorego 8 – 14
 3. Majakowskiego 2 – 4
 4. Majakowskiego 5 – 7
 5. Majakowskiego 9 – 11
 6. Majakowskiego 13 – 15
 7. Majakowskiego 6 – 8
 8. Marksa 1 – 5
 9. Marksa 2 – 6
 10. Maksa 7
 11. Marksa 9
 12. Partyzantów 2 – 4
 13. Partyzantów 6 – 8
 14. Partyzantów 10 – 20
 15. Partyzantów 22
 16. Partyzantów 24 – 28
 17. Tuwima 1 – 3
 18. Tuwima 5 – 7
 19. Tuwima 9 – 11
 20. Tuwima 2 – 26
 21. Tuwima 28 – 42
 22. Wieniawskiego 19 – 35
 23. Wieniawskiego 26 – 30
 24. Wieniawskiego 20 – 24
 25. Wolności 12 – 20
 26. Wolności 22 – 30
 27. Wolności 27 – 39
 28. Wolności 32 – 44
 29. Wolności 46 – 62
 30. Wolności 64 – 72
 31. 15 Grudnia 4 – 10

 

Trwają starania o włączenie do tego zestawu Wspólnoty Mieszkaniowej K. Marksa 8 – 14 i Wolności 1B – 25.

Pomimo różnych przeszkód, większość mieszkańców zdecydowała się skorzystać z oferty PEC – Gliwice i podjęła w tej sprawie stosowną uchwałę.

Nie był to jednak koniec kłopotów.

PEC – Gliwice nie otrzymał dotychczas kompletu wymaganych dokumentów.

Sytuacja pogarsza się z dnia na dzień, ponieważ zaawansowanie budowy jest duże. W sąsiedniej wspólnocie zaczęło się już wykonywanie instalacji wewnętrznych.

Aby Wspólnota Mieszkaniowa K. Marksa 8 – 14 i Wolności 1 B – 25 mogła skorzystać z ciepła systemowego w sezonie 2017/ 2018 do PEC powinien jak najprędzej trafić wniosek o określenie warunków przyłączenia zarządca.

Za zbyt długie zwlekanie z wykonaniem woli mieszkańców zapłacą mieszkańcy. I zainteresowani, i Rada Osiedla podejmują wszelkie możliwe działania, aby temu zapobiec.


posiedzenie29 czerwca Rada Osiedla Łabędy odbyła swe kolejne w kadencji 2015 – 2019 posiedzenie plenarne. Wzięło w nim udział 10 z 15 członków Rady – T. Barcik, Sabina Gorczyca – Kamaj, B. Kończak, R. Michalski, E. Mizera, B. Pietrzak, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski.

Rada podjęła dwie uchwały:

 1. Uchwałę nr 20/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy obejmującej część działki nr 690, obręb Przyszówka / staw Szuwarek/.
 2. Uchwałę nr 21/ 2017 Rady Osiedla Łabędy z 29 czerwca 2017 r. w sprawie opinii w sprawie zagospodarowania terenów przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25.

Rada zapoznała się także z aktualnym stanem realizacji II etapu inwestycji PEC – Gliwice. Szczegółowo przedstawiono sytuacją Wspólnoty Mieszkaniowej K. Marksa 8 – 12 i Wolności 1B – 25. P. Tyrakowski i K. Sowa przedstawili działania podejmowane w imieniu Rady, których celem jest doprowadzenie do pozytywnego zakończenia sprawy przyłączenia się wspólnoty do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Zaplanowała także dalsze działania, mające na celu wspieranie mieszkańców, których mieszkania będą mogły być objęte III etapem budowy. Spotkanie informacyjne Rada zorganizuje we wrześniu. Już dziś zachęcamy do udziału.

Członkowie Rady omówili także wyniki działań w ramach budżetu obywatelskiego. Dokonali wstępnej analiza wyników.


chodnikW ubiegłorocznym głosowaniu na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego udało się nam pozyskać środki na wykonanie chodnika dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego i Batorego.

Dzięki znacznemu zaangażowaniu mieszkańców i Rady Osiedla Łabędy, która złożyła wniosek w sprawie realizacji tego zadania, udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma mieć około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

Ponieważ minęło już sześć miesięcy bieżącego roku zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o termin wykonania chodnika.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że roboty związane z realizacją zadania rozpoczną się w sierpniu 2017 r., po wykonaniu przez PEC – Gliwice nowej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika.


19397082_2007394032826804_8690318971826496520_nRozpoczynają się wakacje.
Na czas wypoczynku i relaksu życzymy uczniom i nauczycielom dużo pogody, radości, wiele pięknych chwil wartych przeżycia i zapamiętania, a także zdrowia i życzliwości innych.
Wszystkim, którzy są twórcami sukcesów odniesionych przez dzieci w roku szkolnym 2016/2017 gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych.


kino18 czerwca zainaugurowana została działalność tegorocznego Letniego Kina Plenerowego. Podobnie, jak w latach ubiegłych, o godz. 18.00 wyświetlana będzie bajka dla dzieci, a o godz. 20.00 film dla dorosłych.

Kino zajrzy do Łabęd 2 lipca i rozłoży się na placu przy kościele św. Anny.
Znamy już repertuar.  Wyświetlone zostaną dwa filmy –  „Ups! Arka odpłynęła” i „Zniewolony”.

Organizatorzy ustawią na placu zakupione specjalne na potrzeby kina leżaki z logo miasta. Będzie ich około 100.

Zapraszamy serdecznie na seans.

W ramach Letniego Kina Plenerowego odbędzie się łącznie 7 seansów – trzy z nich odbędą się na terenie osiedli – Ligota Zabrska, Wilcze Gardło i Łabędy.

Wydziałowi Kultury i Promocji Miasta dziękujemy za danie mieszkańcom Łabęd możliwości skorzystania z tej ciekawej oferty spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu w miejscu swojego zamieszkania.


krzyżPrzydrożny krzyż, stojący przy wejściu na plac kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny został zdemontowany i zabrany do pracowni konserwatorskiej, gdzie zostanie odnowiony.

Zadanie jest finansowane z budżetu Miasta Gliwice i zlecone do wykonania przez Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Prace będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez Wydział projektem renowacji. Wykonuje je Bronisław Mzyk Konserwacja Zabytkowej Architektury.

Inne szczegóły zadania, takie, jak zakres i koszty, podamy w kolejnym poście.


zaangażowanieWspólne działanie i aktywność wielu osób to cecha, która świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców Łabęd w działania na rzecz własnego osiedla.

Tak właśnie było w związku z tegorocznym budżetem obywatelskim.

Aktywni byliśmy na każdym etapie obecnej procedury.

Mieliśmy też wpływ na wprowadzone w niej zmiany. To na nasz wniosek, po odbyciu spotkania z Dyrektorem Urzędu, umożliwiono zgłaszanie i wykonywanie zadań na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zgłosiliśmy 35 wniosków. Do głosowania zakwalifikowano 18 wniosków, 2 spośród nich zgłosili mieszkańcy, 16 radni miejscy i osiedlowi. W stosunku do roku poprzedniego zgłosiliśmy więcej projektów miękkich, było ich aż 8 na  łączną kwotę 118.600 zł.

Łabędy otrzymały do wykorzystania 322.849 zł.

Aby te środki trafiły do Łabęd na nasze zadania musiało zagłosować co najmniej 529 osób. TEN PRÓG OSIĄGNĘLIŚMY JUŻ W CZWARTYM DNIU GŁOSOWANIA.

Próg dla aktywnych, wynoszący 1.058 głosów też został osiągnięty i to szybko.

NA ZADANIA ŁABĘDZKIE ODDANO 2.939 GŁOSY.  To o 869 głosów więcej niż w roku ubiegłym.

TO DUŻY SUKCES NAS WSZYSTKICH – tych którzy złożyli wnioski, którzy zabiegali o wsparcie dla poszczególnych zadań, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę budżetu obywatelskiego.


 

Na zaproszenie Rady Miasta Gliwice prawie 1,5 tysiąca uczniów szkół podstawowych odwiedzi w czerwcu gliwicki Ratusz.

Dzieci uczestniczą w programie, dzięki któremu odkrywają tajemnice tego ważnego w naszym mieście miejsca.

Poznają, zaglądają w różne zakamarki, zwykle niedostępne, sprawdzają, jak pracuje Rada Miasta, a nawet wcielają się w rolę radnych.

Dzieci, przebywając na sali sesyjnej, mają możliwość osobistego sprawdzenia, jakie obowiązki ma przewodniczący, co trzeba zrobić, aby zabrać głos, jak się głosuje… Wcielając się w rolę radnych miejskich próbują dyskutować o ważnych dla mieszkańców sprawach.

Na zakończenie zajęć otrzymują od Rady drobne upominki.

W zajęciach w Ratuszu wzięło udział 140 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 32 i 38 w Łabędach. Spotkały się z radną miejską Krystyną Sową.

Dla obu stron było to miłe i wartościowe spotkanie.