StarogliwickaChodnik dla pieszych, który znajduje się po parzystej stronie ul. Starogliwickiej ulegał w ostatnich latach stałej degradacji. Jej głównym powodem było osiadanie gruntu przy jednoczesnym pozostawaniu studzienek kanalizacji deszczowej w niezmienionej pozycji.

Ponieważ użytkowanie chodnika w obecnym jego stanie stało się prawie niemożliwe, 21 sierpnia zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o pilne wykonanie remontu.

Otrzymaliśmy bardzo szybką odpowiedź. Znalazły się w niej następujące, ważne dla nas informacje:

 1. 28 sierpnia odbyła się wizja w terenie, w której uczestniczyli przedstawiciele ZDM oraz gestora sieci kanalizacji deszczowej tj. Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
 2. w wyniku przeglądu ustalono, ze ZDM zleci usunięcie deformacji chodnika niezwiązanych z awarią sieci kanalizacji deszczowej, natomiast naprawy urządzeń infrastruktury podziemnej zostaną zlecone przez Wydział,
 3. prace naprawcze zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

To dobre wiadomości. Nie tylko stan chodnika zmieni się na lepsze to jeszcze stanie się to szybko. Dziękujemy za szybkie podjęcie tematu.


przystanekO końcowym przystanku komunikacji miejskiej pisaliśmy już kilkukrotnie.

Jego wygląd, stan nawierzchni, warunki przebywania na jego terenie pasażerów są nie do zaakceptowania.

Problem wynika z faktu, ze działka nr 74/1 obręb Łabędy, na której zlokalizowany jest przystanek, jest zarządzana przez Zakłady Mechaniczne Bumar – Łabędy.

O przejęcie tego terenu zabiegamy od lat. Niestety, wiele pism skierowanych do kierownictwa firmy pozostało bez odpowiedzi.

Ostatni z licznych wniosków w sprawie zmiany stanu prawnego działki został skierowany do ZM Bumar – Łabędy przez Zastępcę Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka 28 lipca br. W piśmie użyte zostały argumenty przemawiające za przekazaniem nieruchomości Miastu Gliwice :

 1. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele komunikacyjne i parkingi,
 2. pozyskanie działki pozwoli na przeprowadzenie prac remontowych, niezbędnych ze względu na obecny stan przystanku,
 3. zbycie działki zdejmie z ZM Bumar – Łabędy obowiązek jego utrzymania, a także uiszczania podatków.

Mamy nadzieję, że kierownictwo Bumar wreszcie zrozumie, że problem trzeba rozwiązać i albo przekaże działkę 74/1 Miastu Gliwice, albo zabierze się za remont przystanku.


Zobacz pismo: 8 O 3. 08. GN przystanek końcowy


AUTOBUSW związku z wpisem na facebooku na temat stacji wypożyczania rowerów pojawił się wątek przewożenia rowerów autobusami komunikacji miejskiej.

Zapowiedzieliśmy sprawdzenie, jak ta sprawa jest uregulowana.

Skierowaliśmy prośbę o stosowną  informację do Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej. Odpowiedź otrzymaliśmy niezwłocznie, bo już następnego dnia po wysłaniu e’maila.

PKM pisze m.in. że „zarówno w autobusach tzw. krótkich jak i długich, przewidziane jest tylko jedno miejsce umożliwiające bezpieczny przewóz roweru”.

Pozostałe szczegóły regulacji oraz jej podstawa prawna zawarte są w załączonym piśmie.


Zobacz pismo: 8 O 28.08. PKM Rower w autobusie-1


boŁabędy bardzo aktywnie, a co najważniejsze, skutecznie, korzystają z możliwości, jakie daje nam budżet obywatelski.

Na rok 2017 Łabędom przydzielono 249 tys. zł.

W głosowaniu na zadania łabędzkie wzięło udział 2.070 osób. Zyskaliśmy 530.250 zł. Oznacza to, że przyznane Łabędom środki, dzięki dużej aktywności mieszkańców i członków rady zwiększyły się o 280.329 zł !!!!!

Zgłosiliśmy 22 zadania. 7 spośród nich zostało skierowanych do realizacji. Są to:

 1. Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych.
 2. Remont i rozbudowa miejsc postojowych przy ul. Wrzosowej w rejonie cmentarza komunalnego.
 3. Budowa chodnika o szerokości 2 m na długości ok. 90 m, łączącego ul. Wieniawskiego z ul. Batorego.
 4. Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej.
 5. Wykonanie aktywnej sygnalizacji ostrzegawczej na przejściu dla pieszych na ul. Staromiejskiej, zabudowanie dwóch słupków, paneli fotowoltanicznych, żółtych sygnalizatorów ostrzegawczych i czujników ruchu.
 6. Bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet, na terenie osiedla, w ramach programu „Bezpieczne Gliwice”.
 7. Aqua aerobik. Bezpłatne treningi aqua aerobiku dla 30 kobiet w wieku 65+ na terenie osiedla.

Zadania nr 2 i 5 zostały wykonane. Zadania nr 3 i 7 są w fazie realizacji. Na realizację czekają jeszcze zadania nr 1, 4, i 6.

Rada na bieżąco monitoruje wykonywanie tegorocznego budżetu obywatelskiego. 


gddkPrezentujemy Państwu szczegółowy program tegorocznych Dni Dziedzictwa.

Podane w nich informacje pozwolą wszystkim zainteresowanych skorzystać z przygotowanej oferty.

Warto się z nimi zapoznać, bo udział w poszczególnych punktach programu zależą od zgłoszenia się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie.

Zachęcamy mieszkańców Łabęd do skorzystania z niezmiernie atrakcyjnej oferty bliższego poznania miejsca, w którym mieszkają.

 

15 WRZEŚNIA 2017 – piątek

 Huta Łabędy – wczoraj i dziś – oprowadzanie: Jakub Nowak

Bezpłatny przejazd autokarem

Grupa I zbiórka 08.45 (plac Piłsudskiego 9), powrót około 11.20

Grupa II zbiórka 10.45 (plac Piłsudskiego 9), powrót około 13.20

Uwaga: Na zwiedzanie obowiązują wcześniejsze zapisy. Zgłoszenia będą przyjmowane w terminie od 5do 9 września w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Kino Amok – Scena Bajka, ul. Dolnych Wałów 3, czynne od wtorku do soboty w godz. 10.00 -18.00, przerwa 13.00-14.00, tel. (32) 231 38 55, e-mail: gddkrezerwacje@gmail.com ).

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 4 bilety. Zgłoszenia wysłane przed 5 września nie będą brane pod uwagę.

 

16 WRZEŚNIA 2017 – sobota

SPACER PO STARYCH ŁABĘDACH – oprowadzanie: dr Dagmara Wójcik, Andrzej Drągowski

 Grupa I zbiórka 9.00 – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, zakończenie około 12.00  – kościół p.w. św. Jerzego

Grupa II zbiórka 15.00 – kościół p.w. Wniebowzięcia NMP), zakończenie około 18.00 – kościół p.w. św. Jerzego.

Proponowana trasa: kościół p.w. Wniebowzięcia NMP, Szkoła Podstawowa nr 29, kapliczka przydrożna św. Nepomucena, zabudowania gospodarcze dawnego pałacu Welczków, Śluza Łabędy na Kanale Gliwickim, dawny Dom Kultury, kościół ewangelicki Marcina Lutra, kościół p.w. św. Jerzego.

 

Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, ul. Partyzantów 25

11.00 – 16.00  Historia Kanału Kłodnickiego i Gliwickiego – WARSZTATY DLA DZIECI połączone z budowaniem makiety śluzy wodnej i statku wycieczkowego

Godziny warsztatów:

Grupa I – 11.00 – 13.00, Grupa II – 14.00 – 16.00

Uwaga: Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy pod numerem telefonu 783 560 006. Rezerwacja miejsc jest możliwa od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00-16.00.

16.00  Dzieje Łabęd w zarysie / nie tylko kościelnie/ – WYKŁAD ks. dr. Piotra Góreckiego – „Łabędy – od wsi rycerskiej do przemysłowej dzielnicy, wystawa planszowa towarzysząca GDDK, oprac. Monika Michnik i Anna Kulczyk

 

17 WRZEŚNIA 2017 – niedziela

REJS STATKIEM – Trasa rejsu: Marina Gliwice – Śluza Łabędy – Kanał Gliwicki w okolicy Huty Łabędy, Bumaru Łabędy – Śluza Łabędy –  Marina Gliwice

Rejs trwa ok. 1 godz.

Grupa I – 10.00  75 osób /Marina Gliwice, ul. Portowa 28/

Grupa II – 12.00 75 osób /Marina Gliwice, ul. Portowa 28/

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy na bezpłatny bilet. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w rejsie tylko z rodzicami bądź opiekunami.

 Rezerwacja i odbiór biletów: od 5do 14 września w Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej Kino Amok – Scena Bajka /ul. Dolnych Wałów 3, czynne od wtorku do soboty w godz. 10.00-18.00, przerwa 13.00-14.00, tel. (32) 231 38 55, e-mail: gddkrezerwacje@gmail.com /.

Jedna osoba może zarezerwować maksymalnie 4 bilety. Zgłoszenia wysyłane przed 5 września nie będą brane pod uwagę.

 

ŁABĘDZKI ODKRYWCA – miejska gra terenowa

Czas trwania: 17 września w godzinach 10.00 – 16.00

Gra przeznaczona dla dzieci w wieku szkolnym i osób dorosłych. Warunkiem startu jest pobranie formularza zawierającego mapę z zaznaczonymi punktami terenowymi i zadaniami do wykonania.

Pobór formularzy:

Punkt Organizacyjny GDDK (Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, ul. Partyzantów 25 – 17 września w godzinie 09.00 -12.00.

Prawidłowo wypełnione formularze oznaczone pieczątką Strażnika Wiedzy wezmą udział w losowaniu 50 nagród. Warunkiem odbioru nagrody jest obecność podczas losowania.

Nagrody:  bilety na rejs po Kanale Gliwickim w sezonie 2018. Losowanie: 17 września, godz. 17.00, Punkt Organizacyjny GDDK – Centrum Sportowo-Kulturalne „Łabędź”, ul. Partyzantów 25.

 

ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z OFERTY.


Tenis StołowyW Centrum Sportowo – Kulturalnym Łabędź trwają tygodniowe zajęcia pod nazwą „Wakacje z Rakietką”., w ramach których duża grupa dzieci i młodzieży doskonali swoje umiejętności w zakresie tenisa stołowego.

Ofertę przygotowała Akademia Tenisa Stołowego, prowadzona przez utytułowanych zawodników – Dariusza Steuera i Jarosława Tomickiego.

Współorganizatorem zajęć jest Rada Osiedla Łabędy, zapewniająca 15 dzieciom z Łabęd możliwość bezpłatnego uczestniczenia w zajęciach.

Młodzi zawodnicy są pełni energii i entuzjazmu. Już dziś dopytują o kolejne tego typu propozycje ze strony ATS i Rady Osiedla.

Ponieważ nasza współpraca z Akademią trwa od dawna i układa się doskonale, można założyć, że obecnie odbywające się zajęcia nie są ostatnie.

Darkowi Steuerowi i Jarkowi Tomickiemu dziękujemy za pracę na rzecz mieszkańców Łabęd.


rowerPo długim oczekiwaniu, wskazaniu dwóch alternatywnych lokalizacji stacji wypożyczania rowerów miejskich, o której istnienie na terenie Łabęd zabiegaliśmy, otrzymaliśmy ostateczne stanowisko w tej sprawie Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Poinformowano nas, że „w roku 2017 nie planuje się rozbudowy systemu Gliwickiego Roweru Miejskiego.

Po zakończeniu sezonu zostaną przeanalizowane wszystkie istniejące lokalizacje oraz zaproponowane przez mieszkańców oraz Radnych Rady Miasta, a następnie podjęta decyzja o ewentualnej rozbudowie.

System GRM zostanie rozbudowany najwcześniej z rozpoczęciem sezonu w 2018 r. System będzie funkcjonował od 1 marca 2018 r. zgodnie z umową zawartą z firmą Nextbike Polska S.A.”

O terminie montażu dodatkowych stacji oraz ich lokalizacji zostaniemy poinformowani niezwłocznie po podjęciu ostatecznych decyzji.


siłowniaMiejski Zarząd Usług Komunalnych, zarządzający skwerem przy ul. Narutowicza, odpowiedział na nasz wniosek w sprawie wymiany istniejących urządzeń siłowni na wolnym powietrzu.

We wniosku podkreślaliśmy, że skwer powstał w roku 2008 i w związku z upływem czasu siłownia jest już nieco przestarzała.

MZUK poinformował nas, że urządzenia nowej generacji z przeznaczeniem na teren skweru przy ul. Narutowicza zostały zamówione u producenta, który deklaruje ich dostawę i montaż w pierwszej połowie IV kwartału br. 

Jak poinformował nas pracownik MZUK, prowadzący sprawę, urządzenia są takie, jak zamontowane w Starych Gliwicach.

To bardzo dobra informacja. Kolejna wnioskowana przez Radę zmiana stanie się faktem.


przedszkoleTrwa wskazywanie miejsc dla dzieci, które nie dostały się do łabędzkich przedszkoli w ramach naboru podstawowego. Prezydent Miasta Gliwice przygotował dotychczas  23 wskazania – 16 do SP 38, 4 do ZS-P nr 2 na os. Kopernika, 2 do PM 37, 1 do PM 38.

Uzyskaliśmy też kolejne informacje dotyczące organizacji pracy oddziału przedszkolnego, tworzonego w ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25. Dotyczą one m. in. wieku dzieci, żywienia, opiekunów / pismo w załączeniu /.

Przy okazji, w związku z licznymi pytaniami rodziców, dotyczącymi różnych aspektów sprawy tworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach przy ul. Partyzantów i Wrzosowej, przypominamy kompetencje poszczególnych organów w zakresie zapewnienia dzieciom w wieku 3 – 6 lat opieki przedszkolnej.

Prezydent Miasta Gliwice odpowiada za zapewnienie dzieciom miejsc w gliwickich przedszkolach oraz decyduje o przeznaczeniu wnioskowanych przez dyrektora szkoły środków finansowych, niezbędnych dla przygotowania odpowiednich warunków, w których wykonywana będzie opieka przedszkolna.

W imieniu Prezydenta działa Naczelnik Wydziału Edukacji.

Natomiast za konkretne działania – wnioskowanie o potrzebne środki, zaplanowanie i zlecenie wykonania prac adaptacyjno – remontowych, dokonanie zakupów sprzętów, zabawek itp., zatrudnienie nauczyciela, organizację żywienia… odpowiada dyrektor ZSO 2, współdziałający z dyrektorem PM 38 i podległymi sobie pracownikami.

A zatem o szczegóły, dotyczące organizacji pracy oddziału, planowanych spotkań z rodzicami itd. pytać należy tam, gdzie te szczegóły są ustalane.


chodnikPowstaje chodnik dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego z ul. Batorego. Jest to zadanie zgłoszone przez Radę Osiedla i wybrane w głosowaniu przez mieszkańców w ramach budżetu obywatelskiego. Dzięki znacznemu zaangażowaniu wielu osób udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

W sprawie jego przebiegu, na prośbę kilku mieszkańców ul. Wieniawskiego, spotkaliśmy się z przedstawicielem Zarządu Dróg Miejskich.

Z przedstawionych argumentów wynika, że zaplanowany sposób poprowadzenia chodnika jest najkorzystniejszy z punktu widzenia potrzeb pieszych i użytkowników garaży. Zaufaliśmy fachowcom.

Bardzo nas cieszy, że kolejna inicjatywa obywatelska wchodzi w fazę realizacji. Teraz pozostaje jeszcze naprawić fragment pomiędzy ul. Wolności i ul. Wieniawskiego.