PALENIENa swej stronie Straż Miejska napisała:

„28.09.2017 r. nasi funkcjonariusze podczas wykonywania obowiązków służbowych, zauważyli czarny, gęsty dym wydobywający się z terenu oczyszczalni ścieków przy ul. Zamkowej 1. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali dwóch mężczyzn palących odpady zielone, oraz odpady komunalne. Wobec sprawców wykroczenia, którzy naruszyli artykuł 191 Ustawy o odpadach strażnicy podjęli czynności służbowe i ukarali ich mandatami karnymi.

Przypominamy, że: zgodnie z art. 191. Ustawy o odpadach -Kto, wbrew przepisowi art. 155 miejsce termicznego przekształcania odpadów, termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze aresztu albo grzywny.”

Zaczyna się czas sprzątania ogródków przydomowych.  Niejeden z nas zobaczy gęsty dym i poczuje swąd spalanych odpadów, nie tylko zielonych. Warto pamiętać, czego robić nie wolno – dla dobra swojego i innych.

Jeśli spalamy substancje organiczne, na przykład liście, w niskiej temperaturze, powstają węglowodory aromatyczne, które nawet w minimalnym stężeniu mają działanie rakotwórcze. Gdy przy okazji w ognisku znajdą się opakowania z tworzyw sztucznych, wydzielają się dioksyny, związki jeszcze groźniejsze i szalenie rakotwórcze. Poza tym cząsteczki dymu powstającego przy spalaniu liści działają alergizujące. Jest to szczególnie niebezpieczne dla alergików, astmatyków, ludzi starszych i małych dzieci.


/ źródło – www.g4.pl/


komisariat„Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 22, w którym znajduje się siedziba Komisariatu Policji. Wymiana instalacji elektrycznej, malowanie i wymiana stolarki drzwiowej” to zadanie wybrane do realizacji przez mieszkańców w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego.

Na ostatnie nasze zapytanie o termin jego realizacji otrzymaliśmy od odpowiedź od Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W piśmie z 12 września br. znalazła się następującą odpowiedź:

„[…] zarządca jest na etapie zbierania ofert. Rozstrzygnięcie tego etapu, a tym samym wyłonienie wykonawcy nastąpi w ciągu najbliższych dni. Planowany termin realizacji przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale bieżącego roku.”

W przyszłym tygodniu sprawdzimy, czy wykonawca remontu został wyłoniony.

Do końca roku pozostały trzy miesiące. Mamy nadzieję, ze to wystarczy, aby dobrze przeprowadzić zaplanowane prace. Będziemy tego pilnować.

Zadania z zakresu budżetu obywatelskiego traktujemy priorytetowo, dlatego, że chodzą z wyboru mieszkańców.


salkaDziś w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej odbył się IV ustny przetarg na sprzedaż nieruchomości przy ul. Metalowców, w której mieściła się kiedyś sala gimnastyczna Gimnazjum nr 19.

Przypominamy, że wcześniej Miasto Gliwice trzykrotnie wystawiało obiekt na sprzedaż:

27 kwietnia za 349.900 zł,

22 czerwca za 285.000 zł – 20 % zniżki,

10 sierpnia – 252.500 zł – 30 % zniżki

28 września za 187.500 zł – 50 % zniżki.

O zakup nieruchomości ubiegał się jeden podmiot. Przetarg został rozstrzygnięty.

Wynik uprawomocni się po 7 dniach. Jeśli oferent wpłaci kwotę ustalona w dzisiejszym postępowaniu to na terenie Łabęd rozpocznie swą działalność nowy podmiot. Z posiadanych przez nas nieoficjalnych informacji wynika, że będzie to szkoła tańca.


śmieciChyba nigdzie mieszkańcy tak skutecznie nie zaśmiecają terenu, jak ci, którzy swoje śmieci wyrzucają za tzw. Strzechą.

Teren położony jest między budynkami wielorodzinnymi, z okien których widać, kto wyrzuca odpady.

To zadziwiające i trudne do zrozumienia.

Na załączonych zdjęciach widać, co wyrzucono – wózek dziecinny, ubrania, meble, drewniane listwy obudowy, opakowanie po pizzy… a nawet stare talerze.

Można się domyślać, ze ktoś remontuje mieszkanie i wyrzuca odpady gdzie popadnie. Będzie miał ładnie, a inni… niech patrzą na śmieci.

Pozostaje dziwić się okolicznym mieszkańcom, że nie reagują, że zgadzają się na takie bezczelne zachowanie.

Przypominamy, że sytuacja się powtarza. Już raz interweniowaliśmy w analogicznej sytuacji. Podobny śmietnik już raz był sprzątany. O co? Jest nowy! Znów musimy zaangażować się w rozwiązanie problemu.

Osobie, która przesłała nam zdjęcia dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Partyzantów serdecznie dziękujemy za wskazanie problemu.


słup26 września zauważyliśmy coś dziwnego. Słup, stający przy ul. Strzelców Bytomskich został ogrodzony biało – czerwoną taśmą. Wokół niego naruszona została nawierzchnia chodnika. Nikogo przy lampie nie było, nie było śladów prowadzonych prac. Po prostu, ktoś otaśmował słup i poszedł sobie.

W wyjaśnianiu przyczyn naruszenia podłoża wokół słupa oświetleniowego przy ul. Strzelców Bytomskich pomógł nam Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. O zaistniałą sytuację zapytał właściciela sieci.

28 września Mariola Pędziałek – Naczelnik Wydziału przekazała wyjaśnienia przedstawiciela Firmy Turon Dystrybucja S.A., koordynatora ds. eksploatacji sieci :

  1. słup energetyczny znajdujący się przy ul. Strzelców Bytomskich w Gliwicach w rejonie nr 54 został zlecony do wymiany do firmy Elektromont Woźniki,
  2. firma chciała wykonać zadanie w trybie awaryjnym, nawet poczyniła przygotowania – rozkuty asfalt wokół słupa,
  3. niestety Zarząd Dróg Miejskich nie wyraził zgody na awaryjne zajęcie pasa drogowego,
  4. Elektromont w związku z tym złożył wniosek i zgodnie z wymaganiami przygotowuje projekt organizacji ruchu,
  5. jak wszystko zostanie zatwierdzone i otrzymają zgodę, to niezwłocznie przystąpią do wymiany,
  6. jeszcze dziś mają wybrać pokruszony asfalt i doraźnie zasypać to miejsce kamieniem i ubić,
  7. słup powinien zostać w październiku wymieniony, wówczas uzupełniony zostanie asfalt przy nowym słupie.

Tyle wyjaśnień Turonu. Będziemy nadal zabiegać o jak najszybsze rozwiązanie problemu.


StrzelcówW ramach zadania pod nazwą „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych” realizowane są dwa podzadania – remont nawierzchni drogi wewnętrznej i montaż oświetlenia.

Realizacja pierwszego z nich nie wygląda optymistycznie. Przetarg, w wyniku którego miał zostać wyłoniony wykonawca nie odbył się, bo nikt się do niego nie zgłosił. Czekamy na ogłoszenie następnego, a czas płynie.

Z budową oświetlenia jest lepiej. ZBM II TBS, realizujący zadanie, zlecił wykonanie dokumentacji projektowej, a następnie montaż oświetlenia firmie Eltraco Sp. z o.o. w Gliwicach.

Termin rozpoczęcia robót wyznaczono na dzień 1 września 2017 r., natomiast zakończenia na dzień 30 listopada 2017 r.


StrzelcówOtrzymaliśmy odpowiedź na kolejne nasze pytanie o termin wykonania zadania pod nazwą : „Remont nawierzchni oraz montaż oświetlenia drogi wewnętrznej prowadzącej od ul. Strzelców Bytomskich do budynków mieszkalnych nr 19, 13, 13A, 13B, 13C, 15 i 17 oraz do zespołów garażowych”.

Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej napisał w nim m.in., że wykonawca zadania tj. ZBM II TBS Sp. z o.o. poinformował, iż został ogłoszony przetarg na wykonanie remontu drogi wewnętrznej, otwarcie ofert nastąpi 27 września.

Sprawdziliśmy wynik przetargu – niestety, nie odbył się ponieważ nikt nie złożył oferty.  Oznacza to, że konieczne będzie ogłoszenie kolejnego postępowania.

W ogłoszeniu przetargu, który miał się odbyć dzisiaj, podano datę zakończenia prac – 30 listopada 2017 r. Jaka data zostanie wskazana w kolejnym ogłoszeniu jeszcze nie wiemy. Realizacja zadania przesuwa się w czasie.

Lepiej wygląda sprawa budowy oświetlenia, wykonawca został wyłoniony.


śmieciCo jakiś czas pokazujemy Państwu przykłady miejsc zaśmieconych przez osoby, które w rażący sposób lekceważą potrzeby innych ludzi.

Konsekwencje, jakie można ponieść za zanieczyszczanie lub zaśmiecanie miejsca publicznego określa Art. 145 Kodeksu Wykroczeń. Ale nie o nie nam chodzi.

Poza regulacjami prawnymi jest jeszcze zwykła przyzwoitość, dobre wychowanie, dbałość o przestrzeń, z której wspólnie korzystamy.

Tym razem pokazujemy Państwu trzy miejsca :

  1. na terenie położonym pomiędzy ul. Kosmonautów i 22 Lipca w rejonie garaży, ktoś wyrzucił cały worek śmieci, dlaczego, trudno zrozumieć,
  2. ktoś pozostawił odpady remontowe w bardzo widocznym miejscu, przy ul. K. Marksa, tak, żeby te „piękne rzeczy” podziwiali wszyscy idący w kierunku poradni, szkoły i kościoła,
  3. śmieci za garażami przy ul. Waryńskiego, widoczne są dla wszystkich, którzy korzystają z przejścia do ul. Przyszowskiej.

Takie zachowania są naganne. Psują nam nasze otoczenie. Denerwują. Ale przede wszystkim, zmuszają właścicieli lub dzierżawców zaśmieconego terenu do usunięcia porzuconych odpadów.

To przykre, że jedni śmiecą, a inni muszą po nich posprzątać.

Będziemy stale informować Państwa o zaśmiecaniu Łabęd. Prosimy o informowanie nas o takich sytuacjach, jak te opisane powyżej. Dziękujemy tym, którzy już to zrobili.


aqua aerobicPo wakacyjnej przerwie wznowione zostały bezpłatne zajęcia aqua aerobiku dla Pań w wieku 65+. Z oferty realizowanej w ramach tegorocznego budżetu obywatelskiego korzysta 30 osób.

Dwie 15 osobowe grupy ćwiczą w każdy piątek o godz. 15.00 i 16.00 na basenie SP 32.

Frekwencja jest wzorowa. Świadczy o tym, że osoby, dla których przygotowano zajęcia traktują je bardzo poważnie i gwarantują pełne wykorzystanie środków pochodzących z budżetu Miasta Gliwice.

Opiekę nad realizacja zadania sprawuje w imieniu Rady Osiedla Basia Kończak. Świetna organizacja zajęć jest w znacznej części Jej zasługą.