PECW związku z budową nowej sieci ciepłowniczej na terenie Łabęd, zwróciliśmy się do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka z prośba o udzielenie odpowiedzi na pytania, dotyczące I, II i III etapu inwestycji PEC – Gliwice Sp. z o.o. w Gliwicach.

Etap I

 1. Ile wspólnot skorzystało z możliwości przyłączenia się do nowej sieci? Do ilu mieszkań zostało doprowadzone ciepło miejskie?
 2. Czy przyłączono do sieci kolejne mieszkania, po zakończeniu prac, prowadzonych w ramach I etapu?

Etap II

 1. Ile wspólnot skorzystało z możliwości przyłączenia się do nowej sieci? Do ilu mieszkań zostało doprowadzone ciepło miejskie?
 2. Czy planowane jest doprowadzenie ciepła miejskiego w roku 2018 do kolejnych mieszkań, objętych II etapem inwestycji?
 3. Jakie firmy realizowały II etap inwestycji?
 4. Czy termin realizacji umowy został dotrzymany?
 5. Czy na wykonawców nałożono jakieś kary, jeśli tak to za co i w jakiej wysokości?
 6. W jakim terminie zostaną usunięte szkody, powstałe w ramach prowadzonych prac?
 7. Z jakimi podmiotami będą prowadzone odbiory prac związanych z przywracaniem stanu pierwotnego terenów i urządzeń?

Etap III

 1. Jaki jest harmonogram prac w ramach III etapu inwestycji PEC – Gliwice?
 2. Jaki będzie przebieg nowej sieci ?
 3. Do których wspólnot i instytucji kierowana jest oferta dostarczenia ciepła miejskiego, związana z realizacją II etapu?

autobusOd 1 stycznia 2018 roku dzieci do lat 16, mieszkające na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, będą mogły korzystać z bezpłatnej komunikacji miejskiej.

Do końca marca wystarczy ważna legitymacja szkolna. Potem, aby skorzystać z ulgi potrzebna będzie Śląska Karta Usług Publicznych.

Prawo do bezpłatnych przejazdów będą także mieć dzieci do 7 roku życia. Uprawnienie to będzie przysługiwać na podstawie oświadczenia osoby, opiekującej się nimi w czasie przejazdu.

Karta ŚKUP będzie musiała być wyrobiona, gdy dziecko skończy 7 lat.


przystanek końcowyPrzypominamy sprawę przystanku końcowego komunikacji miejskiej, położonego na działce Skarbu Państwa, pozostającej w zarządzie Zakładów Mechanicznych Bumar – Łabędy.

Wcześniej informowaliśmy o wieloletnich, bezskutecznych zabiegach Miasta Gliwice o przejęcie terenu do własnych zasobów.

Warto podkreślić, że własność gruntu determinuje przeprowadzenie remontu przystanku, który jest w bardzo złym stanie.

Ostatnia informacja dotyczącą aktualnych działań miasta mówiła o tym, że 10 listopada 2017 r.  wystosowana została do ZM Bumar – Łabędy S.A. oferta wykupu działki nr 74/1 obręb Łabędy, za cenę uwzględniającą 99% bonifikatę od wartości działki.

15 grudnia zapytaliśmy, czy coś się w sprawie zmieniło.

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami pismem z 29 grudnia 2017 r. poinformowała, że pomimo skierowanej do ZM Bumar – Łabędy prośby o udzielenie odpowiedzi na złożoną ofertę, wysłaną do zarządcy 19 grudnia 2017 r., do dnia dzisiejszego nie otrzymała odpowiedzi.

Mamy nadzieję, że osoby, od których zależy termin i treść decyzji w sprawie działki nr 74/1 skutecznie zajmą się sprawą.

Będziemy o to stale dopytywać.


SzuwarekJak zaklęty milczy zarządca działki nr 701 obręb Przyszówka, na której położona jest część tzw. Szuwarka.

Jest nim Spółka Restrukturyzacyjna Kopalń S.A., następca prawny Kompanii Węglowej S.A.

Bez pozyskania działki do zasobów Miasta Gliwice nie jest możliwa rewitalizacja tego pięknego niegdyś miejsca. A zabiegamy o to od wielu lat.

Miasta proponowało wszystko, co możliwe – darowiznę, kupno, a ostatnio zamianę działek.

I co? I nic?

Wygląda na to, że Spółki nie obowiązują ani terminy, ani zwykła grzeczność wobec kogoś, kto kieruje do niej jakąś ważną społecznie propozycję.

Pismem z 27 kwietnia 2017 r. miasto przedłożyło Kompanii ofertę cenową transakcji zamiany, natomiast pismem z dnia 18 października 2017 r. skierowano do SRK prośbę o ustosunkowanie się do ww. oferty.

Jak informuje Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, do dnia 29 grudnia 2017 r. miasto nie otrzymało odpowiedzi na przesłane pisma.


KLAPANie wiadomo dlaczego wykonawca prac prowadzonych pomiędzy ul. Batorego i Przyszowskiej nie przykrył wlotu do wybudowanego tam kanału, ale położył na nim siatkę, którą można było łatwo zdjąć.

Ponieważ nie wyglądało to na bezpieczne, poprosiliśmy o interwencję Straż Miejską. Dzielnicowi byli bardzo skuteczni. Po ich rozmowie z wykonawcą problem zniknął. Okazało się, że można go było rozwiązać od ręki.

Dzielnicowym dziękujemy za pomoc.

Niby nic, a mogło stanowić zagrożenie. W takich przypadkach konieczna jest natychmiastowa reakcja.


stacjaMieszkańcy pytali nas, czy w rejonie ul. Zygmuntowskiej powstanie, planowana wcześniej, stacja benzynowa.

Zapytaliśmy Wydział Architektury i Budownictwa, czy wydane firmie Statoil kilka lat temu zezwolenie na budowę jest nadal aktualne.

Wydział odpowiedział:

„na wniosek obecnego właściciela nieruchomości, w dniu 14 grudnia 2017 r. wydana została decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji Nr 657/2012 z dnia 6 czerwca 2012 r. o pozwoleniu na budowę stacji benzynowej przy ul. Poezji”.

Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że budowa stacji benzynowej nie jest aktualna. Można się też domyślać, że zmienił się właściciel działki. A teren jest ciekawy, Działka nr 857/1 obręb Przyszówka ma dobrą lokalizację i jest dość duża, bo liczy 1. 718 m2.


26047316_2107842556115284_4117894997040787662_n

Po okresie konsultacji społecznych Prezydent Miasta Gliwice wydał 19 grudnia 2017 r. Zarządzenie PM – 5537/17 w sprawie procedury budżetu obywatelskiego miasta Gliwice w 2018 r.
Wprowadzone zostały m.in. następujące zmiany:
1.Przyspieszono termin składania wniosków, będzie można to zrobić od 15 do 26 stycznia.
2.Oprócz dotychczasowych podmiotów, wnioski po raz pierwszy mogą składać organizacje pozarządowe z siedzibą w Gliwicach.
3.Weryfikacja złożonych wniosków będzie trwała od 29 stycznia do 20 kwietnia.
4.20 kwietnia zostaną ogłoszone osiedlowe listy zadań zakwalifikowanych do głosowania.
5.Od 20 do 27 kwietnia będzie można składać zażalenia na wyniki weryfikacji, zostaną one rozpatrzone do 21 maja.
6.Głosowanie na zadania z list osiedlowych odbędzie się od 4 do 25 czerwca.
7.Głosować mogą mieszkańcy Gliwic, którzy maja 16 lat lub ukończą 16 rok życia w roku 2018. Młodsi gliwiczanie mogą przedstawić swe opinie, które jednak nie będą miały wiążącego charakteru.
8.Z jednego adresu emailowego można oddać tylko jeden głos.
9.Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 20 lipca.

Na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego Prezydent Miasta Gliwice przeznaczył kwotę 6 mln zł. W tym roku było to 4,5 mln zł, zwiększone do 5.160.760 zł.

WAŻNE!
Uwzględniono nasze dwa wnioski:
1.niewprowadzane wymogu uzyskania przez zadanie co najmniej 100 głosów, jako warunku wprowadzenia go do realizacji.
2.niewprowadzania ograniczenia poprzez wymóg adresowania zadania do ogółu mieszkańców.
To bardzo ważne, bo wprowadzenie tych ograniczeń oznaczałoby wykluczenie tzw. „zadań miękkich”, mniejszych i tańszych, adresowanych do niedużych grup. W roku 2018 będziemy mieć aż 5 takich zadań.

KLAPADziś rozpoczęliśmy przegląd miejsc, w których prowadzona była inwestycja PEC i które w najbliższym czasie będą musiały zostać naprawione.

W sąsiedztwie rozebranego chodnika, łączącego ul Batorego i Przyszowską, zauważyliśmy niewystarczająco – naszym zdaniem – zabezpieczony wlot do kanału.

Ponieważ miejsce to jest licznie uczęszczane przez pieszych, w tym dzieci, podjęliśmy interwencję w tej sprawie.


lampa hybrydowaPrzypominamy, że przy przejściu dla pieszych na ul. Strzelców Bytomskich działa, ustawiona w maju br., lampa hybrydowa. Zasilana jest przez wiatr i słońce. Gromadzi wystarczająco dużo energii, aby sprawnie działać.

W ostatnich dniach otrzymaliśmy zgłoszenie mieszkańców, informujących Radę, że lampa nie świeci.

Natychmiast wniosek o sprawdzenie lampy skierowaliśmy do Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Otrzymaliśmy następująca odpowiedź:

W nawiązaniu do maila w sprawie lampy hybrydowej na ul. Strzelców Bytomskich w Gliwicach, Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że zlecono firmie Obi Complex kontrolę jej stanu technicznego. Po ustaleniu przyczyny usterki zlecimy naprawę lub, jeśli usterka będzie objęta gwarancją, naprawę w ramach gwarancji przez Wykonawcę tego oświetlenia.  Będziemy na bieżąco informować o poczynionych ustaleniach w przedmiotowej sprawie.”