MarinaW dniu dzisiejszym miało miejsce ciekawe wydarzenie. Na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej zaprezentowane zostały autorskie propozycje zagospodarowania terenu dla Mariny Gliwice.

Autorami prac byli studenci pierwszego roku studiów II stopnia.

Z inicjatywy wykładowców nawiązana została współpraca Politechniki Śląskiej z naszą Mariną. Powstały śmiałe koncepcje utworzenia na działce miejskiej, położonej pomiędzy Stacją Uzdatniania Wody a magazynami Silsa przy ul. Portowej.

Studenci zaprojektowali nową przestrzeń rekreacyjną przy Kanale Gliwickim.

Przyznano nagrody dla autorów najlepszych prac w dwóch kategoriach projektowych.

Nagrodzeni i wyróżnieni:

Rewitalizacja i rewaloryzacja urbanistyczna:

 1. nagroda: Martyna Filip, Paulina Kurowska, Kamila Haja; prowadzący dr hab. Michał Stangel.,
 2. wyróżnienie: Eliza Chrapusta, Magdalena Wałek, Natalia Sikora, Joanna Woś; prowadzący dr hab. Barbara Stankiewicz,
 3. wyróżnienie: Katarzyna Mercik, Urszula Stolarska; prow. mgr. Andrzej Kos.

Projektowanie Architektoniczne, Architektura Wielofunkcyjnych Zespołów Użyteczności Publicznej:

 1. Nagroda: Elżbieta Janerka, prowadzący dr hab. inż. arch. Beata Pałubicka Majerska,
 2. wyróżnienie: Magdalena Wałek i Natalia Sikora, prow. dr inż. arch. Anna Kossak-Jagodzińska,
 3. wyróżnienie: Marcin Kryjak, prowadzący dr inż. arch. Małgorzata Balcer-Zgraja.

Prace nagrodzone i wyróżnione zostały wybrane przez właścicieli Mariny. Publiczna prezentacja koncepcji nastąpi podczas 6. urodzin Mariny Gliwice w dniu 28 kwietnia 2018, które obchodzone będą jeszcze w dotychczasowej lokalizacji.

Ze w względu na nasze związki z Mariną i stałe wspieranie jej działalności, zostaliśmy zaproszeni na dzisiejszą prezentację.


chodnikDziś odtwarzany był chodnik łączący ul. Batorego z ul. Przyszowską, zdemontowany w związku z budowa nowej sieci ciepłowniczej.

Jego brak był dość uciążliwy. Trzeba było chodzić po rozkopanym terenie.

Po zakończeniu prac sprawdzimy ich jakość. Odbioru robót dokona przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich.

Specjalnym pismem poprosiliśmy ZDM, aby przedstawiciel mógł w nich uczestniczyć. Aby się dobrze przygotować zobaczymy, jak wygląda nowo ułożony chodnik i ewentualne uwagi zgłosimy ZDM.

To trudny etap, kończący II etap inwestycji. Trudny, bo wymagający dopilnowania prawidłowego wykonania napraw.


SMWynikiem każdego objazdu Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej są podejmowane konkretne działania. Część z nich prowadzi Straż, część Rada Osiedla.

Jedną z nich jest stan ul. Radosnej, której końcowy fragment, znajdujący się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym wymaga oczyszczenia.

Pobocze przykrywa gruba warstwa błota. Zbierająca się w tym miejscu woda nie ma odpływu, a powstające rozlewisko utrudnia przejście w kierunku placu Niepodległości.

Jest to droga dojścia do kościoła św. Jerzego i cmentarza przy ul. Wrzosowej.

Pismo w tej sprawie skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka. Poprosiliśmy też o zapewnienie odprowadzenia wód deszczowych z opisanej wyżej części ul. Radosnej.


zniczeOd piątkowego wieczora pojawiały się różne informacje o zdarzeniu, które miało miejsce w rejonie przystanku autobusowego na ul. Przyszowskiej.

W pewnym momencie przy wiacie nawet pojawiły się znicze.

Sprawdzaliśmy różne źródła informacji, ale przede wszystkim czekaliśmy na te, które przekaże nam Policja. Skontaktowaliśmy się z oficerem prasowym Komendy Miejskiej Policji i zapytaliśmy o szczegóły sprawy. Zapowiedział pojawienie się stosownego komunikatu na stronie Komendy.

Oto jego brzmienie:

„Łabędy – uderzyli pałką i zranili w głowę.

Policjanci zatrzymali na gorącym uczynku, a prokurator objął dozorem oraz poręczeniem majątkowym dwóch sprawców pobicia 23-letniego zabrzanina. Do zdarzenia doszło w piątkowy wieczór w Łabędach. Napastnicy uderzyli pokrzywdzonego pałką w głowę, powodując obrażenia. Byli nietrzeźwi.

Prokurator Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego wobec 22- i 23-latka z Gliwic, którzy 26 stycznia napadli na ul. Przyszowskiej młodego zabrzanina. Zadawali ofierze uderzenia pałką teleskopową oraz rękami, kopali go po całym ciele. Pokrzywdzony, przytomny, został przetransportowany do szpitala i opatrzony.

Postępowanie prowadzi IV KP w Gliwicach. Podejrzani, objęci dozorem, oczekują na proces karny i wyrok. Przypominamy, że za przestępstwa tego typu kodeks przewiduje od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.”


roweryOd lutego 2017 r., od momentu wyboru punktów, w których będzie możliwe korzystanie z rowerów miejskich, staramy się o zlokalizowania jednej ze stacji wypożyczania rowerów na terenie Łabęd. Zaproponowaliśmy dwie lokalizacje. Część z Państwa też przekazywała swoje opinie w tej sprawie.

Korespondencja trwała dość długo. Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych obiecał przeanalizowanie naszego wniosku.

Mamy już z informację o podjętej decyzji. W Gliwicach będzie o 5 stacji więcej. Jedna z nich zostanie wykonana w Łabędach. Rowery będą ustawione przy ul. Przyszowskiej przed Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Pozostałe gliwickie lokalizacje to: ul. Sikorskiego w Sośnicy, ul. Lublinieckiej w rejonie Radiostacji, przy hali Gliwice i na osiedlu Obrońców Pokoju, w rejonie szkoły.

Trwają ustalenia dotyczące terminu uruchomienia stacji.


wnioskiDziś Rada Osiedla Łabędy, w ramach tegorocznej procedury budżetu obywatelskiego, złożyła 31 wniosków.

Ten ważny moment poprzedziła ogromna praca wielu osób.

Najpierw, 11 stycznia, Rada przyjęła wstępną listę zadań, których zgłoszenie uznała za właściwe.

Potem, przez 2 tygodnie, trwało analizowanie poszczególnych przedsięwzięć, prowadzenie wewnętrznych konsultacji, wizje w terenie, spotkania i rozmowy z przedstawicielami jednostek i spółek miejskich, pozyskiwanie niezbędnych informacji, a w końcu reagowanie wniosków.

Finał prac nastąpił na posiedzeniu Rady Osiedla Łabędy w dniu 25 stycznia.

Członkowie Rady podjęli uchwałę w sprawie wniosków do budżetu obywatelskiego na 2019 r. i podpisali wymagane dokumenty.

Przypominamy, że Rada Osiedla i członkowie Rady nie mają obowiązku zyskiwania pisemnego poparcia co najmniej 15 osób, mogą złożyć maksymalnie 3 wnioski.

31 wniosków podpisali – przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy, dwoje radnych Rady Miasta, wchodzących w skład Rady i 10 członków RO.

Opracowane wnioski zostały złożone w burze podawczym Urzędu Miejskiego 26 stycznia.

Rada serdecznie dziękuje za pomoc w przygotowaniu wniosków pracownikom Zarządu Dróg Miejskich, Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, Wydziału Organizacyjnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej, a także osobiście Pani Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL.

Dziękujemy też tym mieszkańcom Łabęd, którzy swoimi uwagami zainspirowali nas do sformułowania wniosków o realizację konkretnych zadań.

Zgłoszone zadania zaprezentujemy w odrębnym wpisie.


Logo policjiPrzed jutrzejszym koncertem dla Seniorów odbędzie się krótkie spotkanie z naszymi łabędzkimi dzielnicowymi.
Funkcjonariusze Komisariatu IV chcą ostrzec osoby, które jutro będą w „Łabędziu”, a za ich pośrednictwem innych Łabędzian przed oszustami, który wędrują po domach i przedstawiają się jako pracownicy Turonu.
Dla swojego dobra trzeba się ich wystrzegać.
Nasi policjanci wyjaśnią Seniorom, na czym polega zagrożenie i wręczą niezbędną informację na piśmie.
Dziękujemy za troskę o naszych Seniorów.


 

 
Rada Osiedla Łabędy zaprasza na styczniowy koncert dla Seniorów z okazji Dnia Babci i Dziadka.
W najbliższy czwartek 25 stycznia 2018r. o godz. 17:00 w „Łabędziu” wystąpią:
17:00 zespół w składzie: Anna Pieszka – wokal,
Nina Cortez – wokal, Michał Głąb – pianino,
Piotr Kucharz – gitara basowa oraz Dawid Konwant – kahon;
17:30 uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej im. Ludomira Różyckiego w Gliwicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


koncert


wycinkaBardzo długo trwające zabiegi o uporządkowanie terenów położonych wzdłuż ul. Wolności zbliżają się do końca.

O wcześniejszych działaniach napiszemy w oddzielnym materiale. Teraz informujemy o działaniach bieżących.

W roku 2018 przeprowadzone zostaną prace modernizacyjne terenu położonego pomiędzy ul. Waryńskiego, Wolności i K. Marksa. Ich zakres został uzgodniony z Radą Osiedla i zarządcami lokalnych wspólnot mieszkaniowych.

Zanim dojdzie do realizacji przygotowanego projektu zmian, wycięte zostaną chore i zniszczone drzewa. Ich kwalifikacja do wycinki została przeprowadzona przez Miejski Zarząd Usług Komunalnych. Drzew zostały oznakowane  dwie kropki – drzewo zostaje, numer – do wycinki.

Teraz MZUK wystąpi do Urzędu Marszałkowskiego z wnioskiem o zgodę na wycinkę konkretnych drzew. Następne działania – wizja urzędu i wydanie decyzji. Po jej uzyskaniu MZUK przystąpi do wycinki.

Jak zawsze, za wycięte drzewa zostaną nasadzone inne.


autobusyW komentarzach do tekstu zamieszczonego na facebooku Rady Osiedla Łabędy, dotyczącego opłaty za przewoź rowerów w autobusach komunikacji miejskiej, pojawiło się pytanie o odpowiedzialność za ewentualne szkody czy zniszczenia, które mogą być przez nie wyrządzone.

Ponieważ Rada nie ma kompetencji, aby takie sprawy wyjaśniać, skierowaliśmy to pytanie do Naczelnika Wydziału Nadzoru Właścicielskiego, który sprawuje nadzór nad miejskimi spółkami. Jest wśród nich PKM Sp. z o.o., które realizuje zadania przewoźnika na terenie Gliwic.

Dodaliśmy też kilka własnych pytań.

 1. Kto ponosi odpowiedzialność za skutki różnych, mogących zaistnieć zdarzeń, w których przewożony autobusem rower będzie przyczyną np. zniszczenia mienia przewoźnika lub pasażerów, zniszczenia lub uszkodzenia roweru, uszkodzenia ciała pasażera itd.
 2. Ile autobusów, wykorzystywanych na liniach gliwickich ma specjalne stanowiska dla rowerów?
 3. Jakie zasady przewożenia rowerów obowiązują w pojazdach, w których nie ma wydzielonych dla nich miejsc?
 4. W ilu autobusach PKM Sp. z o. o., obsługujących linie na terenie Gliwic, znajduje się monitoring, w ilu z nich jest on czynny, jak długo trwają przerwy w działaniu monitoringu w przypadku jego awarii.
 5. Z jakiego powodu na pokładzie autobusów nie ma monitorów, na których byłyby wyświetlane ważne dla pasażerów informacje.
 6. Czy kierowcy autobusów miejskich mogą sprawdzać bilety i, jeśli tak, to czy to robią.
 7. Czy nagranie z monitoringu znajdującego się w autobusie może być podstawą do ukarania osoby jadącej bez skasowanego biletu?
 8. Czy kierowcy przechodzą szkolenia lub są instruowani przez pracodawcę w zakresie właściwego, tzn. życzliwego dla pasażerów, sposobu kierowania autobusami wyposażonymi w automatyczną skrzynię biegów?

 O treści odpowiedzi poinformujemy natychmiast po jej otrzymaniu.