pwikW związku z mającymi ostatnio miejsce awariami sieci wodociągowej na terenie Łabęd, zapytaliśmy Wydział Nadzoru Właścicielskiego o remonty, które Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji planuje wykonać w roku 2018.

Z otrzymanej 28 lutego pisemnej odpowiedzi wynika, że :

  1. „W roku 2018 na terenie osiedla Łabędy PWiK planuje wykonanie remontu sieci wodociągowej w ul. Przyszowskiej o łącznej długości 430 m oraz remontu sieci wodociągowej w ul. Poezji o długości 300 m.
  2. Remonty planuje się wykonać w II kwartale 2018 r.
  3. W Planie Zadań Remontowych Spółki na rok 2018 zarezerwowano na ten cel łącznie 720 tys. zł.
  4. Z uwagi na powtarzające się awarie w ciągu ul. Przyszowskiej, PWiK Sp. z o.o. rozważy przeznaczenie dodatkowych środków na rozszerzenie zakresu remontu, będzie to jednak uzależnione od możliwości korekty innych koniecznych potrzeb ujętych w Planie Zadań Spółki na rok 2018.”

O szczegóły realizacji zadania będziemy pytać na bieżąco. Najbardziej będzie nas interesować czas wykonania remontów i uciążliwościach, jakie one spowodują.


DTEATRziś w „Łabędziu” odbyła się premiera spektaklu pt. „Śnieżynka” w wykonaniu Teatru DoiDo, działającego w ramach Młodzieżowego Domu Kultury.

Na scenie wystąpiło dziesięcioro młodych, utalentowanych aktorów, którzy od ponad roku przygotowywali dzisiejszy występ pod kierunkiem Wojtka Kotylaka.

Dopisali widzowie. Sala widowiskowa wypełniona była po brzegi. Po zakończeniu spektaklu były brawa, podziękowania, gratulacje, zdjęcia i kwiaty.

Warto podkreślić, że wszyscy aktorzy i opiekun grupy to mieszkańcy Łabęd.

O kwiaty i ciasto dla artystów także zadbali łabędzianie – właściciele Cukierni Kobzik i Kwiaciarni Glor.

Zajęcia teatralne, w ramach których przygotowano występ, odbywają się w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź”.

Rada Osiedla Łabędy gratuluje wszystkim twórcom spektaklu „Śnieżynka” odniesionego sukcesu, szczególnie aktorom, którzy pokazali na jak wiele ich stać.

Rodzicom gratulujemy udanego występu Ich dzieci.

Dyrektorowi MDK Tadeuszowi Strassbergerowi i Wojtkowi Kotylakowi dziękujemy za kierowanie do mieszkańców Łabęd ciekawej oferty zajęć artystycznych.

Dzisiejsza premiera pozwala nam stwierdzić, że „Łabędź” działa tak, jak się nam marzyło!!!


wieszakW ostatnim czasie przygotowaliśmy plakaciki informujące, że każdy, kto potrzebuje ciepłego okrycia, może pójść pod Łabędzia i ze stojącego tam wieszaka z ubraniami wziąć sobie płaszcz, kurtkę, szalik…

Zamieściliśmy je w różnych punktach Łabęd, gdzie może je zobaczyć i przeczytać wiele osób.

Zajrzała też do nas zima. Jest zimno i potrzeba cieplejszego ubierania się jest większa niż wcześniej.

Obydwie te sytuacje sprawiły, że ubrania z wieszaka szybko znikają.

Dlatego prosimy tych, którzy mogą jeszcze zawiesić na nim zbędne okrycia, aby uczynili to jak najprędzej.


naprawyTrwają naprawy jezdni. Pracom naprawczym sprzyja pogoda.

W ostatnim czasie, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich, prace prowadzono między innymi na ul. Wolności, Partyzantów, Przyszowskiej, R. Luksemburg.

Rada Osiedla Łabędy na bieżąco zgłasza zauważone ubytki. Przyjmuje też zgłoszenia od mieszkańców i przekazuje do służ miejskich.

Wszelkie informacje, wskazujące konkretne miejsca, w których pojawiły się ubytki, są niezwłocznie wykorzystywane w ramach zleceń wystawianym firmom naprawiającym drogi.


olejPonieważ plam szpecących chodniki i parkingi jest coraz więcej, zapytaliśmy Straż Miejską o konsekwencje, z którymi może liczyć się właściciel pojazdu, który zanieczyści ich nawierzchnię wyciekającym z niego olejem lub innymi płynami szkodliwymi dla środowiska naturalnego.

Wskazaliśmy też konkretne miejsca, gdzie takie przypadki są nagminne.

Straż Miejska napisała:

Odpowiadając […] na pismo w sprawie wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów mechanicznych  powodujących zanieczyszczanie nawierzchni jezdni lub chodnika informuję, co następuje.

Opisane sytuację mogą spełniać przesłanki wykroczeń określonych w art. 91 ustawy z dnia 20.05.1971 r. Kodeks wykroczeń / Dz.U. z 2015 r., poz. 1094 z późn. zm./ –  „Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym” lub w art. 145 cytowanej ustawy – „Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec”.

W tego typu sytuacji funkcjonariusz może nałożyć mandat karny lub skierować wniosek o ukaranie do Sądu, jak również zastosować środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

Ponadto funkcjonariusze Policji w przypadku stwierdzenia, że taki pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, mogą zatrzymać dowód rejestracyjny i skierować go na dodatkowe badania techniczne.

Mogą również podjąć decyzję o usunięciu takiego pojazdu z drogi w trybie art. 130a ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o Ruchu Drogowym / Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 z późn. zm./.

TAK BRUDZIĆ NIE WOLNO!!! 


koncerttDziś w Łabędziu odbył się comiesięczny koncert dla Seniorów. Sala jak zwykle była pełna.  

Na scenie występowały solistki zespołu Gwar, działającego w Młodzieżowym Domu Kultury. To zespół z niezmiernie długą, bo ponad 40 – letnią historią.

Kiedyś działał w dawnym domu kultury, teraz pracuje w Łabędziu. Niezmiennie, od początku jego istnienia prowadzi go Eugeniusz Siwiec.

Koncert poprowadził osobiście dyrektor MDK Tadeusz Strassberger.

Młode solistki śpiewały bez tremy i bardzo szybko zdobyły sympatię widowni.

Opinie wypowiadane przez Seniorów po zakończeniu koncertu były bardzo pozytywne. Dla wielu osób występ dziewczynek z zespołu Gwar był źródłem wyjątkowych przeżyć.

Bardzo dziękujemy kierownictwu, pracownikom i artystkom z MDK za wspaniały występ.

I znów Seniorzy mogli przeżyć coś pięknego i miłego. Bardzo nas to cieszy.


plakatZ inicjatywy Rady Osiedla Łabędy 23 lutego odbyła się w Łabędziu prelekcja na temat praw konsumenckich.

Z mieszkańcami spotkała się Anna Nidzińska – główny specjalista ds. ochrony praw i interesów konsumentów w Urzędzie Miejskim w Gliwicach.

Prowadząca przekazała uczestnikom prelekcji wiele ciekawych i cennych informacji i materiałów.

Rada Osiedla bardzo dziękuje Pani Ani za przygotowanie i przeprowadzenie bardzo cennego spotkania.

Ponieważ tematyka prelekcji jest bardzo ważna dla każdego z nas, zastanawiamy się, czy poprosić urząd o jej powtórzenie.


kwiaty na Dzień KobietRada Osiedla Łabędy oraz Filia nr 30 MBP serdecznie zapraszają do udziału dzielnicowym konkursie plastycznym „Kwiaty na Dzień Kobiet”.
Konkurs przeprowadzony zostanie w 2 kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VII.
Termin i miejsce składania prac: 08.03.2018 w  Filii nr 30 MBP w „Łabędziu”. Dana placówka w danej kategorii wiekowej składa maksymalnie 5 indywidualnych prac (w placówkach muszą odbyć się eliminacje). Prace muszą być podpisane. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 12.03.2018 o godz. 15:00 w Filii nr 30 MBP w Łabędach.
Serdecznie zapraszamy do udziału.Atrakcyjne nagrody czekają.


Kwiaty na Dzień Kobiet – plakat

Kwiaty na Dzień Kobiet – regulamin


naprawyUbytki w jezdniach łabędzkich ulic uzupełniane są na bieżąco.

Rada Osiedla regularnie informuje Zarząd Dróg Miejskich o istniejących uszkodzeniach. Są one usuwane szybko i sprawnie. Czas mijający od zgaszenia do naprawy jest krótki.

Miejsc, w których już wykonano naprawy jest wiele. W kolejce czekają następne.

Wszystkim mieszkańcom, którzy przekazują nam informacje o miejscach do naprawy serdecznie dziękujemy.

Zarządowi Dróg Miejskich dziękujemy za szybkie i sprawne działanie.