BOISKODobiegają końca parce rozbiórkowe na ul. Klasztornej. Na zlecenie miasta jako właściciela terenu, usunięto pozostałości po dawnym boisku Szkoły Podstawowej nr 29 przy ul. Staromiejskiej.

Jego stan był tak zły, że wymagał zamknięcia. Pomimo wywieszenia zakazów wejścia na teren obiektu, dla zapobieżenia nieprzewidzianym sytuacjom, zagrażającym bezpieczeństwu, szczególnie dzieci, zdecydowano o demontażu urządzeń i nawierzchni.

Miejmy nadzieję, że ten teren zostanie odpowiednio zagospodarowany. W ramach budżetu obywatelskiego złożyliśmy wniosek o wybudowanie w tym miejscu placu zabaw. Trwa weryfikacja wniosków. Lista zadań, na które będzie można zagłosować zostanie opublikowana 20 kwietnia.


SIŁOWNIAW poniedziałek rano zdemontowana została stara siłownia, znajdująca się na skwerze przy ul. Narutowicza.

O jej wymianę zabiegaliśmy od dwóch lat, ponieważ urządzenia były przestarzałe, a ich używanie sporadyczne.

Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakupił nowy sprzęt w ubiegłym roku.

Wymiana urządzeń miała się zacząć i zakończyć 26 marca. Na razie wykonany został tylko demontaż.

Rada, na wniosek jednej z mieszkanek, której dziękujemy za zainteresowanie sprawą, podjęła próbę zmiany lokalizacji siłowni, pomimo tego, ze sprawa na pierwszy rzut oka wydawała się niezmiernie trudna, a może i niemożliwa do załatwienia.

Trwa podejmowanie decyzji, choć już dziś można mieć nadzieję, że MZUK skłoni się do naszej prośby o zamontowanie nowych urządzeń w innym miejscu.

Powiadomimy Państwa o podjętych decyzjach i ich skutkach.


SKWERZielona nawierzchnia skweru przy ul. Narutowicza naruszona została w ostatnim czasie nie tylko przez PEC – Gliwice.

Wcześniej powstał wykop, w którym ułożona została instalacja elektroenergetyczna, doprowadzająca prąd do nowo powstałych budynków mieszkalnych, usytuowanych pomiędzy ul. Narutowicza i Narcyzów.

Nawierzchnia drogi nie była rozkopywana, sieć przepuszczono przewiertem pod jezdnią.

Dziś zaczęło się zasypywanie wykopu.

Prace wykonywani na zlecenie Turonu, po uzyskaniu zgodny na wejście w teren, którą wydał Miejski Zarząd Usług Komunalnych.


PECDziś rozpoczęły się prace ziemne w ramach III etapu budowy nowej sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Jeszcze wczoraj zobaczyć można było jedynie oznaczone miejsce przebiegu sieci, dziś widać już wykopy.

Etap ten jest podzielony na trzy części:

1.III A – od ul. Wolności do kościoła ewangelickiego,

2.III B – od kościoła do budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 11,

3.III C – od Strzelców Bytomskich 11 do MZUK.

Aktualna budowa to etap III A.

Wykonawcę tego fragmentu inwestycji wyłoniło PEC w drodze przetargu.

Wygrała firma BTB – Inżynieria Budownictwo Instalacje Sp. z o.o. w Siemianowicach Śląskich za cenę 219.000 zł netto.

Termin realizacji zadania – 15 lipca 2018 r.

Teren prac obejmie 15 działek geodezyjnych. Wykop przejdzie wzdłuż ul. Wolności, w rejonie dawnej Biedronki, przez skwer na ul. Narutowicza do kościoła ewangelickiego.

Najważniejszą korzyścią inwestycji jest fakt, że uciepłownienie dzielnicy Łabędy pozwoli na likwidację licznych indywidualnych źródeł ciepła i stopniowe obniżenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery!!!

Oby jak najwięcej naszych mieszkańców skorzystało z możliwości zmiany źródła ciepła na bezpieczne i wygodne.


SAMOCHÓDOd dawna, w rejonie przystanku autobusowego przy ul. Wolności stoi czerwony samochód osobowy marki Peugeot 206.

Przeszkadza od dawna, ale ostatnio, jego rola zawalidrogi urosła do granic absurdu.

Pojazd znalazł się w obrębie placu budowy. Samochody ciężarowe, koparki i inny sprzęt budowlany, poruszające się pomiędzy budynkami na ul. Wolności, omijały go z obu stron. A on konsekwentnie tkwił w środku rozjeżdżonego terenu,. Aż dziw, że został cały pomimo dużego frontu robót, związanych z układaniem nowej sieci ciepłowniczej.

Choć nie do końca. Dziś zauważyliśmy ślady skakania po dachu.

Ciekawe, co myśli sobie właściciel pojazdu, czy wie, co dzieje się w sąsiedztwie samochodu? Prosimy o pomoc.

Chcielibyśmy doprowadzić do jego usunięcia, ponieważ sterczy na środku, nie jest używany od dawna, skarżą się na tę sytuację mieszkańcy. Jak długo ona trwa? Nie pamiętamy. Długo!


SIŁOWNIADobiegają końca nasze starania o nową siłownię zewnętrzną na skwerze przy ul. Narutowicza.

Ta, która istnieje obecnie jest już na tyle stara, że od jakiegoś czasu, zabiegaliśmy najpierw o dostawienie kolejnych urządzeń, a potem o wymianę i rozbudowanie całej siłowni.

Oczekiwane przez nas decyzje zapadły w ubiegłym roku.

Informowaliśmy Państwa, że Miejski Zarząd Usług Komunalnych zakupił w roku 2017 i zmagazynował na terenie swojej bazy przy ul. Strzelców Bytomskich 5 podwójnych, nowoczesnych i bardzo estetycznych urządzeń.

Dziś, przedstawiciele Rady Osiedla i MZUK uzgodnili lokalizację nowej siłowni. Wykonawca prac rozbiórkowych i montażowych rozpocznie realizację zadania 26 marca.


StarogliwickaNiszczenie pasów zieleni przydrożnej przez wjeżdżające na nie samochody to jeden z problemów, do których trzeba wracać regularnie.

Ostatnio, niestety nie po raz pierwszy, zajęliśmy się zniszczeniem zieleni, znajdującej się wzdłuż ul. Starogliwickiej.

Zarząd Dróg Miejskich poprosiliśmy o wykonanie niezbędnych napraw i wprowadzenie zabezpieczeń przed kolejnymi zniszczeniami.

ZDM odpowiedział, że „w okresie jesiennym br. w pasie drogowym ul. Starogliwickiej zostanie uzupełniony szpaler drzew w rozstawie uniemożliwiającym parkowanie pojazdów, z zachowaniem trójkątów widoczności, a następnie będzie wykonana renowacja nawierzchni trawiastej w niezbędnym zakresie.”


PlakatFirma VESPER Łukasz Gacek będzie realizować na terenie Łabęd jedno z zadań z zakresu budżetu obywatelskiego.
Zakończyły się przygotowania do rekrutacji osób, które będą mogły uczestniczyć w zajęciach zumby fitness.
Przekazujemy Państwu niezbędne dokumenty i informacje.

1. Uczestnikami zajęć mogą być kobiety powyżej 18 roku życia zamieszkujące na terenie Osiedla Łabędy w Gliwicach.

2. Przed przystąpieniem do zajęć uczestnicy są zobowiązani do podpisania oświadczenia o zamieszkaniu na terenie Osiedla Łabędy oraz wpisania się na listę obecności.

3. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

4. Zajęcia będą odbywać się w grupie 50 osobowej.

5. Zapisy na zajęcia będą w terminie od 23.03 od godziny 8:00 do 31.03 do godziny 22:00 2018 r.

6. Zapisów będzie można dokonać mailowo pod adresem
zumba.zapisyvesper@gmail.com

7. O zapisie na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń.

8.W przypadku, gdy liczba oferowanych miejsc zostanie wyczerpana osoby, które nie zdołały się dostać na listę właściwą zostaną wpisane na listę rezerwową.

9. W przypadku rezygnacji z zajęć oraz niezgłoszonej wcześniej mailowo nieobecności do uczestnictwa w kolejnych zajęciach kwalifikuje się osoba z listy rezerwowej.


Zobacz: ZUMBA


mELINAOd 5 marca odbywają się Warsztaty artystyczne dla dorosłych, organizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Zadanie zostało w ubiegłym roku zgłoszone przez Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy i poddane pod głosowanie.

Za wykonanie zadania odpowiada Wydział Kultury i Promocji Miasta, który wyłonił prowadzącego warsztaty i podpisał z nim umowę.

Warsztaty realizuje Stowarzyszenie Melina. Dotychczas odbyły się dwa spotkania – 5 i 19 marca.

O kolejnych terminach Melina będzie informować z tygodniowym wyprzedzeniem.

Informacji można szukać na naszym facebooku i na stronie stowarzyszenia – stowarzyszenie-melina.pl Rezerwacji miejsc można dokonywać z użyciem adresu: stowarzyszeniemelina@gmail.com

Każde zajęcie ma inną tematykę. Grupy zajęciowe, ze względu na swój charakter, są nieliczne.