belka19 lutego doszło do zniszczenia konstrukcji masztowej, stającej u wylotu ul. Portowej, na której zawieszone są dwie belki, które zawieszone są na takiej wysokości, jak prześwit wiaduktu.

Często zdarza się, że kierowcy z premedytacją uderzają w belki. Taka sytuacja miała też miejsce w lutym. Jednak wtedy siła uderzenia była tak duża, że samochód zniszczył całą konstrukcję.

Ma szczęście, jeden z mieszkańców Łabęd, nie tylko zapisał markę i numer samochodu, ale przekazał nam tę informację i zgodził się na jej stosowne użycie.

Bardzo za to dziękujemy. To niezmiernie cenna postawa. Liczymy na to, że dzięki niej możliwe będzie wyegzekwowanie od właściciela pojazdu kosztów naprawy.

A koszt naprawy konstrukcji jest spory – wyniósł 48 tys. zł.


boOstatni warsztat rękodzieła odbył się 23 kwietnia. Wzięło w nich udział 7 osób na 10 zapisanych. Wykonywane zostały prace w technice quilling. Kolejne odbędą się na początku maja, termin i temat będzie podany na początku tygodnia.

W zajęciach zumby – 26 kwietnia – uczestniczyło 37 pań zamiast 55!

Na 15 osób należących do I grupy ćwiczącej aqua fitness obecnych było 12 pań, w grupie II ćwiczyło 14 pań. W obu grupach brakowało łącznie 5 osób!

PROSIMY O UCZESTNICZENIE W ZAJĘCIACH. Korzystanie z oferty bezpłatnej zobowiązuje.

W przypadku zumby i aqua fitness wszystkich chętnych zachęcamy do wpisywanie się u prowadzących na listy rezerwowe. Osoby nieuczestniczące w zajęciach są wykreślane, a na ich miejsce przyjmowane kolejne.


sTAROMIEJSKADwa budynki, stające przy ul. Staromiejskiej 10 i 12, wyglądają okropnie i … niestety, trochę jeszcze będą tak wyglądać.

Dom przy ul. Staromiejskiej 12 jest własnością osoby fizycznej, która kilka lat temu kupiła nieruchomość od Miasta Gliwice. Ponieważ obiekt dość długo stał pusty, a jego stan był zły, sprzedaż traktowaliśmy, jak szansę.

Myśleliśmy, że właściciel przeprowadzi jego remont i będzie używał. Tak się nie stało. Teraz nie mamy nic do zrobienia, bo jedyne, co można wymusić to zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych.

Budynek przy ul. Staromiejskiej 10 został wykwaterowany, ponieważ nie nadaje się remontu. Zamurowano jego drzwi i okna.

Będzie tak stał do roku 2020 z powodu nieuregulowanej sytuacji prawnej – gdzieś są właściciele lub spadkobiercy, ale nic ze swoją nieruchomością nie robią.

Miasto musi czekać wymagany przez prawo czas.


OŚWIETLENIEPrzekazujemy aktualne informacje dotyczące zakończenia budowy oświetlenia na ul. Poezji i Kosmonautów.

Uzyskaliśmy je od Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych:

 1. na ul Kosmonautów i na u. Poezji zostały już zbudowane złącza,
 2. wykonawcy budowy oświetlenia po wykonaniu przyłączenia nowego oświetlenia z zabudowanym przez Tauron złączem, przekażą do Wydziału stosowne oświadczenie,
 3. Wydział wystąpi do firmy Turon o zawarcie aneksu do umowy na zakup energii elektrycznej,
 4. kolejną czynnością będzie zabudowanie liczników przez Tauron.

Postępy w tej sprawie będziemy obserwować na bieżąco i próbować wpływać na tempo prac.


POSIEDZENIE26 kwietnia Rada Osiedla odbyła 43. posiedzenie plenarne Rady Osiedla.

Uczestniczyło w nim 9 spośród 15 jej członków.

Obecni : T. Barcik, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, G. Maszniew, R. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski.

Nieobecni: P. Caban, B. Fic, D. Kosowicz, R. Michalski, B. Pietrzak, J. Szubert.

Rada podjęła uchwałę  w sprawie poparcia zażaleń w sprawie:

 1. wniosku nr 318 Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.
 2. wniosku nr 322 Budowa siłownia na wolnym powietrzu wraz z oświetleniem solarnym.

W pierwszym przypadku zażalenie dotyczy wniosku zaopiniowanego pozytywnie, jednak wycena kosztów realizacji zadania  – 400 tys. jest naszym zdaniem zawyżona.

W drugim przypadku mamy do czynienia z wnioskiem zaopiniowanym negatywnie i tego właśnie dotyczy zażalenia. Wskazano w nim szereg argumentów przemawiających za zmianą opinii na pozytywną.

Zażalenia zostaną złożone w dniu jutrzejszym. Wyniki poznamy do 28 maja.

4 czerwca zacznie się głosowanie.


zumbaW każdy czwartek od godz. 19.00 do 20.00 odbywają się bezpłatne zajęcia zumby, organizowane dla mieszkanek Łabęd w ramach budżetu obywatelskiego.

Ponieważ udział ten musi podlegać określonym rygorom, zapisanym w regulaminie i zaakceptowanym przez uczestniczki przypominamy je, aby uniknąć nieporozumień.

 1. Każda nieusprawiedliwiona nieobecność skutkuje wykreśleniem z listy.
 2. O niemożności wzięcia udziału w zajęciach należy powiadomić prowadzącą najpóźniej do godz. 18.00 w dniu zajęć.
 3. Na wolne miejsca wchodzą osoby z listy rezerwowej.

W ostatnich zajęciach, które odbyły się 19 kwietnia wzięły udział 43 osoby, a może ich być 55.

Ten stan musi ulec zmianie. Zależy nam, aby wykorzystywane były wszystkie miejsca. Na liście rezerwowej jest aktualnie 46 osób. Numer na liście zależy od godziny przyjęcia emaila zgłoszeniowego.

Od początku zajęć z listy rezerwowej przeniesiono do grupy ćwiczącej 11 osób.

Jako wnioskodawcy zadania zachęcamy do korzystania z przygotowanej oferty bezpłatnych ćwiczeń i prosimy o stosowanie się do przyjętych zasad.


posiedzenie26 kwietnia o godzinie 18.00 w Centrum Sportowo – Kulturalnym „Łabędź” przy ul. Partyzantów 25 odbędzie się 43. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie protokołu nr 41 z posiedzenia RO Łabędy z 5 kwietnia 2018 r. i protokołu nr 42 z 19 kwietnia 2018 r.
 3. Projekt uchwały nr 30/2018 Rady Osiedla Łabędy z 26 kwietnia 2018 r. w sprawie poparcia zażaleń na wyniki weryfikacji wniosków, złożonych w ramach procedury budżetu obywatelskiego.
 4. Bieżące informacje o działaniach Zarządu Osiedla Łabędy i przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy.
 5. Sprawy różne.

Na najbliższe posiedzenie Rada nie zaprosiła gości. Przypominamy, że posiedzenia Rady są otwarte.


 

OTWARCIE SEZONY24 kwietnia w naszej gliwickiej marinie odbyło się uroczyste rozpoczęcie sezonu żeglarskiego na Kanale Gliwickim.

Wzięli w nim udział : Wicemarszałek Województwa Śląskiego, członek Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Przewodniczący Rady Miasta Gliwice, Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice, radni miejscy, członkowie Rady Osiedla Łabędy, przedstawiciele mediów i oczywiście właściciele mariny – Ewa i Czesław Sternalowie.

Uczestnicy uroczystości przepłynęli z mariny do śluzy w Dzierżnie.

Płynęli na pokładzie statku wycieczkowego „Foxtrot” lub luksusowego jachtu, będącego własnością stoczni Delfia.

Dla naszych przedstawicieli, którzy przyjęli zaproszenie na rejs, było to ważne wydarzenie. Działalność mariny uważamy za niezmiernie cenną, bo dzięki niej spełnia się nasze marzenie o lepszym niż dotychczas wykorzystywaniu jednego z istotnych atutów Łabęd, jakim jest Kanał Gliwicki i śluza w Łabędach.


PECTrwają prace w ramach III etapu budowy sieci ciepłowniczej w Łabędach.

Ta ważna dla naszej wygody, bezpieczeństwa i ekologii inwestycja zmierza ku budynkom położonym przy ul. Strzelców Bytomskich i Z. Nałkowskiej.

III etap będzie obejmował podłączenie budynku przy ul. Wolności 1, Strzelców Bytomskich 5 – 23, Z. Nałkowskiej 1 i 3 oraz Strzelców Bytomskich 22 / komisariat /.

Etap trzeci podzielony jest na trzy podetapy. Terminy ich zakończenia planowane są :

– etap IIIA – w rejonie kościoła ewangelickiego – do końca lipca 2018 r.,

– etap IIIB – do ul. Strzelców Bytomskich 11 – do końca roku 2018,

– etap IIIC – do ul. Z. Nałkowskiej – w roku 2019.

Postępem prac interesujemy się na bieżąco. Będziemy Państwa o tym informować.


festiwal nauki23 kwietnia w Zespole Szkół ogólnokształcących nr 8 na osiedlu Kopernika zorganizowano Festiwal Nauki.

Ponieważ Rada Osiedla Łabędy współpracuje z ZSO 8 nasz przedstawiciel uczestniczył w tym ważnym dla uczniów i nauczycieli wydarzeniu.

Przygotowano wiele atrakcji – pokazy, eksperymenty, doświadczenia, występy, zabawy ruchowe.

Organizatorzy szacują, że w festiwalu wzięło udział około tysiąca osób w różnym wieku.

Festiwal Nauki w ZSO 8 to był – naszym zdaniem – duży sukces, zasługujący na gratulacje i podziw.