bo_ludziki_5 (1)Każdy z mieszkańców Gliwic, który weźmie udział w głosowaniu i zechce poprzeć jedno z zadań, dotyczących Łabęd, znajdzie na karcie do głosowania 29 pozycji w następującej kolejności:

 1. Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A. Szacunkowy koszt realizacji zadania – 95.000 zł.
 2. Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 3. Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 4. Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską -000 zł.
 5. Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny-000 zł.
 6. Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny – 000 zł.
 7. Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych – 000 zł.
 8. Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem – 000 zł.
 9. Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników – 000 zł
 10. Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet – 10. 200 zł.
 11. Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej – 000 zł.
 12. Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada / z przerwą wakacyjną / – 23.000 zł
 13. Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54 do 50A –  000 zł.
 14. Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego – 000 zł.
 15. Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną – 000 zł.
 16. Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 17. Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.
 18. Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej – 000 zł.
 19. Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi – 000 zł.
 20. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego – 000 zł.
 21. Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A – 100. 000 zł.
 22. Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach – 000 zł.
 23. Organizacja raz w tygodniu dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź – 000 zł.
 24. Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji – 9. 500 zł.
 25. Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych -000 zł.
 26. Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla – 000 zł.
 27. Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami / np. prawo, zdrowie / – 000 zł.
 28. Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic /z dojazdem / – 000 zł.
 29. 24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy – 40. 800 zł.

sp32Dziś w szkole przy ul. Wrzosowej było wyjątkowo uroczyście i atrakcyjnie.

Rodzice i nauczyciele przygotowali uczniom wiele niespodzianek.

Były zabawy, gry, zawody, pokazowy mecz hokeja na trawie, upominki i słodkości, ufundowane przez Radę Rodziców i zaprzyjaźnione łabędzkie firmy – Cukiernię Kobzik i Lodziarnię Klapec.

Radna Rady Miasta Gliwice Krystyna Sowa, w imieniu gliwickiego samorządu, dokonała oficjalnego otwarcia kompleksu sportowego, którego budowa została sfinansowana z budżetu Miasta Gliwice.

Koszt realizacji zadania to ponad 1 mln zł.

Warto przypomnieć, że inwestycja była wynikiem wspólnych zabiegów rodziców, kierownictwa szkoły i Rady Osiedla Łabędy.

Przypominamy, że w kompleksie sportowym znajdują się : boisko do hokeja na trawie ze sztuczna nawierzchnią, boisko do siatkówki i do koszykówki, bieżnia i skocznia. Całość uzupełniają lampy, ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci.

Zainteresowanie kompleksem boisk ze strony uczniów i mieszkańców Łabęd w różnym wieku jest ogromne.

Długo czekaliśmy na ten obiekt. Teraz pozostaje już tylko z niego odpowiednio korzystać, żeby służyło wszystkim jak najdłużej.


 

Zdjęcie-0082Niektóre miejsca mają pecha do właścicieli samochodów, z których wyciekają płyny eksploatacyjne.

Zapewnie wielu z nas miało okazję widzieć wstrętne plamy na chodnikach i jezdniach łabędzkich dróg.

Wyglądają okropnie i niestety, często nic nie obchodzą tych, którzy są autorami zabrudzeń. Nierzadko jest tak, że plamy powstają w tych samych miejscach.

Wnioski nasuwają się same.

Pamiętajmy, że policja czy też straż miejska, powołując się na kodeks wykroczeń (art. 91 i art. 145), może wlepić niechlujnemu właścicielowi auta mandat w wysokości nawet 1,5 tys. zł. Ponadto policjanci mogą odebrać dowód rejestracyjny pojazdu.

Jak usunąć ciemną plamę pozostawioną przez nasz samochód? Najlepiej działać szybko, zaraz po zauważeniu wycieku.

Jak to zrobić? Ci, którzy brudzą powinni wiedzieć!

Bardzo prosimy o sprzątanie po sobie. Każdemu może się zdarzyć wyciek oleju z silnika samochodu, ale nie może to być stałą przypadłością i nie może być pozbawione reakcji  !!!


 

rada z przedszkolemRada Osiedla wspomogła organizację Dnia Dziecka w Przedszkolu Miejskim nr 34 przy ul. Chatka Puchatka.
We wtorkowe popołudnie, pomimo chwilowego deszczu, na terenie położonym za budynkiem, było gwarno i radośnie.
Rodzice i nauczyciele przygotowali dla dzieci wiele atrakcji – dmuchańce, zabawy, pokazy. Rada przekazała na Festyn słodycze oraz drobne upominki dla dzieci, a także wypożyczyła namioty miejskie. 
Rada Osiedla Łabędy otrzymała podziękowanie za współpracę.
Warto podkreślić, że współpraca ta trwa od wielu lat i jest przez obie strony bardzo ceniona.
Gratulujemy udanej imprezy.


 

Bez tytułu29 maja odbyło się 45. posiedzenie Rady Osiedla Łabędy.

Uczestniczyło w nim 9 z 15 jej członków: S. Grzechca, S. Gorczyca-Kamaj, R. Jaros, B. Kończak, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, J. Szubert, P. Tyrakowski.

W posiedzeniu nie uczestniczyli: T. Barcik /urlop/, P. Caban, B. Fic, D. Kosowicz, G. Maszniew /wyjazd służbowy/, B. Pietrzak /koncert PSM/.

Rada pozytywnie zaopiniowała dwa projekty uchwał Rady Miasta Gliwice w sprawie:

 1. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice,
 2. ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Gliwice.

Uchwały te podtrzymują aktualną liczbę zezwoleń.

Rada, przed przyjęciem opinii, wysłuchała wyczerpujących informacji na temat stanu ładu i porządku publicznego w Łabędach, przekazanych przez Zastępcę Komendanta IV Komisariatu Policji oraz przeprowadziła dyskusję na temat liczby obecnie funkcjonujących na terenie Łabęd punktów sprzedaży alkoholu i godzin ich pracy. W posiedzeniu wzięli też udział dzielnicowi z IV Komisariatu.

Projekty uchwał oraz informacje uzupełniające na ich temat przedstawimy w odrębnym materiale.


zalewanieNa nasz wniosek z dnia 15 maja w sprawie podjęcia pilnych działań zapobiegających zalewaniu terenów położonych w sąsiedztwie KSSE otrzymaliśmy odpowiedź 23 maja :

„Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych informuje, że problem zalewania i podtapiania terenów zabudowy jednorodzinnej w obszarze ul. Klasztornej i Staromiejskiej będzie przedmiotem zlecenia szczegółowej analizy hydrologicznej przedmiotowego ternu wraz z koncepcją i założeniami działań naprawczych w zakresie gospodarki wodnej dla obszaru KSSE oraz istniejącej zabudowy.

Celem wykonywanej dokumentacji będzie poprawa stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego poprzez modernizację istniejącego systemu odwodnienia KSSE, ewentualną rozbudowę infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowej oraz dostosowanie systemu do przejmowania zwiększonej ilości wód opadowych i roztopowych z całej zlewni. Termin zakończenia zlecenia planowany jest w listopadzie 2018 r.

Odpowiadając na wniosek o udziale wszystkich podmiotów mających wpływ na stosunki wodne w rejonie KSSE informujemy, że analiza ma także wykazać wpływ nowego zagospodarowania terenów oraz istniejącego, co będzie jednoznaczne z zaangażowaniem zainteresowanych podmiotów.”


 

PECMiejsce, w którym obecnie układana jest nowa sieć ciepłownicza, już niedługo stanie się terenem inwestycji, prowadzonej na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Będzie to, zapowiadana już wielokrotnie i długo przygotowywana, modernizacja terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki.

Terminy zostały tak zaplanowane, aby obydwa zadania inwestycyjne nie kolidowały ze sobą.

Z informacji przekazanych nam przez Wydział Nadzoru Właścicielskiego wynika, że prace prowadzone wzdłuż ul. Wolności zostaną wykonane do końca czerwca.

W rejonie budynku przy ul. Wolności 1 trwa zasypywanie wykopów.

Niedługo zacznie się budowa nowego skweru.


sp32Zwyczajowo, co jakiś czas spotykamy się z łabędzkimi dzielnicowymi Straży Miejskiej, aby wymienić informacje o podejmowanych działaniach i przekazać sprawy, którymi Straż winna się zająć.

Podczas spotkania, które miało miejsce 29 maja, rozmawialiśmy o parkowaniu na pasach zieleni, lokalnych śmietniskach, monitoringu w wybranych punktach Łabęd, miejscach sprzedaży alkoholu, dewastacji w obrębie skweru przy ul. A. Jagiellonki i sprzątaniu po psach.

Uzgodniliśmy kolejne spotkanie w terenie – w przyszłym tygodniu.

Przypominamy, że jeśli chcecie Państwo zgasił jakieś problemy, którymi mogłaby zająć się Straż Miejska to prosimy o kontakt z Radą.


 

zbiornikW związku ze stałym i trwającym od długiego czasu zalewaniem i podtapianiem posesji  i ogrodów przydomowych, położonych m.in. przy ul. Klasztornej, Wspólnej, Rzeczyckiej, Staromiejskiej, Zamkowej przez wodę spływającą z terenu KSSE skierowaliśmy do Zastępcy Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka z wnioskiem o zaplanowanie i realizację kompleksowych rozwiązań, które doprowadzą do zmiany obecnej sytuacji.

Na terenie KSSE wykonane zostały liczne inwestycje. W ich wyniku doszło do negatywnych zmian – zniszczenia istniejącego drenażu, sztucznego podniesienia poziomu terenu i utwardzenia znacznej jego części – drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi. Ich skutkiem jest zmiana wcześniejszych stosunków wodnych.

Podejrzewamy, że nie istnieje żadna dokumentacja, która pokazywałaby, w jaki sposób prowadzona jest gospodarka wodna na obszarze strefy jako całości.

Nawet jeśli swoje rozwiązania w tym względzie mają poszczególne firmy to nie znaczy, że ich suma stanowi jakiś wspólny, przemyślany i skuteczny system gospodarowania wodami deszczowymi i roztopowymi, zaakceptowany przez miasto.

W obecnej sytuacji, każdy większy deszcz, czy roztopy, powodują, że:

 1. woda z terenu KSSE spływa w kierunku niżej położonych zabudowań i zalewa ich podwórza i piwnice, płynie całą szerokością drogi w stronę ul. Zacisze,
 2. woda zalewa też pola uprawne; uprawy po kilkanaście dni stoją w wodzie; może to w krótkiej perspektywie oznaczać utratę plonów, a w dłuższej rezygnację z dzierżawy terenów i stratę dla budżetu Miasta Gliwice,
 3. istniejąca kanalizacja deszczowa nie jest w stanie przyjąć spływającej wody, pomimo tego, że jest sprawna; ktoś wykonał „dziki” przepust do studzienki po terenie zielonym, co powoduje, że zalaniu ulega dużych rozmiarów działka gruntowa,
 4. woda dostająca się do rowu przydrożnego zalewa posesję przy ul. Staromiejskiej 66 oraz przyległy do niej teren wraz ze stawem,
 5. zalewane są liczne ogrody działkowe, znajdujące się na przedłużeniu ul. Zamkowej.

Po ostatnich kłopotach z nadmiarem wody, spływającej z terenu KSSE w stronę ul. Klasztornej i innych, wystąpiliśmy o:

 1. wykonanie szczegółowej analiza obecnej sytuacji z udziałem wszystkich podmiotów mających wpływ na stosunki wodne w rejonie KSSE,
 2. odpowiednie zabezpieczenie przed wodą spływającą z terenu aktualnie prowadzonych na terenie KSSE inwestycji,
 3. dostosowanie istniejącego zbiornika retencyjnego do rzeczywistych potrzeb,
 4. przebudowę kanalizacji deszczowej, znajdującej się w ciągu ul. Staromiejskiej, w związku z jej niewydolnością, szczególnie w rejonie posesji przy ul. Staromiejskiej 66.

IV GŚRIV Gliwickie Święto Rodziny odbyło się w Parki Chopina 27 maja. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem.

Przygotowały ją: Rada Osiedla Łabędy we współpracy z RO Bojków i Wojska Polskiego, Młodzieżowym Domem Kultury, Miejską Biblioteką Publiczną, SP nr 6, PM 40, Miejskim Zarządem Usług Komunalnych, Fundacją Różyczka, GTW.

Z przygotowanej oferty skorzystało wielu gliwiczan w różnym wieku.

W programie artystycznym wystąpiło ponad 500 osób.

IV GŚR miało wiele łabędzkich akcentów:

 1. koordynatorem zadania była Rada Osiedla Łabędy,
 2. imprezę prowadziła łabędzianka – Danusia Ejmocja,
 3. w programie artystycznym wystąpili wychowankowie łabędzkich Przedszkoli nr 34,37, 38, tancerze Szkoły Tańca Dance Look i uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Tęcza, działających na terenie naszej dzielnicy,
 4. gwiazdą wieczoru był zespół Time, związany z Łabędami,
 5. nawet lody były łabędzkie – z lodziarni Klapec.

W imieniu Rady Osiedla Łabędy dziękujemy wszystkim, którzy przyjęli na siebie trudne zadania współorganizatorów imprezy.