skwerPrace na skwerze przy ul. Wolności postępują bardzo szybko.

W części położonej od strony ul. J. Popiełuszki / K. Marksa/ układane są już krawężniki, wyznaczające przebieg ścieżek parkowych i lokalizację kwietników.

Projektant zaplanował także zieleń, dokładnie określił, jakie rośliny zostaną zasadzone na skwerze. Wiadomo również jakie znajdą się na nim urządzenia.

Co znajdzie się na skwerze? Cytujemy dokładny opis znajdujący się w projekcie technicznym modernizacji terenu przy ul. Wolności:

 1. kompozycja kwiatowa „fontanna” – dominanta w centralnej części,
 2. rabata goździkowa – wiele kolorów i gatunków goździka na pochyłości – goździk: brodaty + pierzasty + kropkowany,
 3. mieszanka łąkowa polska z kwiatami niskimi – niezapominajki, stokrotki, koniczyna (w małych ilościach),
 4. mieszanka łąka z przewagą „kwiatów polskich” – maki , habry,
 5. pas trawy ozdobnej – śmiałek darniowy Deschampsia ceaspitosa – z przerostami np czosnku ozdonego – różne gatunki,
 6. trawa ozdobna – piórkówka japońska ‚Hameln’ Pennisetum alopecuroides
 7. mieszanka macierzanki : macierzanka piaskowa ‚Coccineus’ Thymus serphyllum, macierzanka cytrynowa ‚Doone Valley’ Thymus x citriodorus, macierzanka zwyczajna ‚Foxley’ Thymus pulegioides,
 8. alejka funkie cieniolubne,
 9. przytulia wonna Asperula odorata + Liriope muscari ‚Monroe White’
 10. turzyca japońska Carex morrowii
 11. zachowana górka saneczkowa,
 12. nasadzenia: tawuła japońska Magic Carpet,
 13. ozdobne nasadzenia kompozycja z Tamaryszkiem francuskim i Bukiem pospolitym, Migdałek trójklapowy oraz pięciornik krzewiasty Abbotswood i Goldfinger,
 14. szpaler drzew: naprzemiennie wiśnia piłkowana Amanogawa (Prunus serrulata Amanogawa) + Buk pospolity Purple Fountain (Fagus sylvatica Purple Fontain),
 15. miejsce dla ustawienia choinki ozdoby bożonarodzeniowej,
 16. nasadzenia uzupełniające róż białych i czerwonych, oraz zabiegi pielęgnacyjne,
 17. projektowane punkty oświetlenia parkowego,
 18. projektowana trasa elektryczna oświetlenia,
 19. elementy małej architektury: kosze na śmieci, ławki, stoliki do gry w szachy, stoły do gry w ping – ponga.

Zapowiada się ciekawie.


bo25 czerwca kończy się głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego.

To czas aktywności mieszkańców, którzy powinni zadbać o swoje interesy i dzięki swemu zaangażowaniu doprowadzić do realizacji prac, o których wykonanie niejednokrotnie się upominali.

Rada wszystkie te sygnalizowane potrzeby zgłosiła. Są na karcie do głosowania.

Teraz to od zainteresowanych zależy, które z nich zostaną wybrane.

Raz jeszcze przypominamy wszystkie zadania.

ZNAJDŹ TO, NA KTÓRYM CI ZALEŻY. ZAGŁOSUJ. ZACHĘĆ INNYCH.

PROBLEMY SAME SIĘ NIE ROZWIĄŻĄ.

1.Wykonanie do 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wzdłuż  drogi dojazdowej do budynków przy ul. Piaskowej 3A – D oraz do 10 miejsc wzdłuż drogi dojazdowej do budynków przy ul. Kosmonautów 42A.

2.Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej /.

3.Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11.

4.Wykonanie oświetlenia hybrydowego wzdłuż chodnika łączącego ul. Wieniawskiego z Przyszowską.

5.Budowa siłowni zewnętrznej na terenie Piaskowej Doliny.

6.Budowa kompletu urządzeń sportowych typu street workout na terenie Piaskowej Doliny.

7.Całoroczne warsztaty artystyczne, pokazy filmowe, spotkania z ekspertami różnych branż oraz turnieje gier planszowych dla dzieci i dorosłych.

8.Kurs samoobrony dla kobiet, 15 dwugodzinnych zajęć z instruktorem.

9.Remont ul. Majakowskiego polegający na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni i chodników.

10.Organizacja raz w tygodniu zajęć zumby dla 50 kobiet.

11.Remont chodnika przy ul. Partyzantów na odcinku od nr 30 do ul. Fiołkowej.

12.Zajęcia aqua aerobiku dla 45 kobiet w basenie w SP 32, raz w tygodniu od marca do listopada.

13.Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

14.Wykonanie chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Przyszowskiej na odcinku od sklepu Biedronka do ul. Pułaskiego.

15.Oznakowanie przejść dla pieszych aktywnymi znakami D-6 wraz z panelami słonecznymi przy ul. Przyszowskiej / sklep Biedronka / oraz skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich z Chatka Puchatka i Radosną.

16.Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich.

17.Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich.

18.Budowa placu zabaw przy ul. Klasztornej.

19.Utwardzenie placu przy ul. Pszennej płytami ażurowymi.

20.Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników ul. Waryńskiego.

21.Budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Rzeczyckiej 31A.

22.Cykl warsztatów historyczno-edukacyjnych podczas rejsu po Kanale Gliwickim dla 300 osób w 5 grupach.

23.Organizacja raz w tygodniu  dwugodzinnych zajęć w tenisie stołowym dla 40 dzieci z osiedla w wieku szkolnym w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź.

24.Organizacja zajęć gimnastycznych dla dwóch grup wiekowych 65+ i 35+ po 25 osób, raz w tygodniu po godzinie, przez 8 miesięcy z wyłączeniem wakacji.

25.Zajęcia z zakresu pierwszej pomocy dla różnych grup wiekowych.

26.Zakup i montaż 4 stojących, zamykanych gablot informacyjnych, będących w dyspozycji Rady Osiedla.

27.Organizacja bezpłatnych imprez dla 60 seniorów 65+ w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź” i SM Stare Łabędy – koncerty, spotkania przy muzyce, spotkania ze specjalistami.

28.Organizacja bezpłatnego udziału 50 seniorów w wydarzeniach artystycznych – 2 spektaklach teatralnych, 2 koncertach oraz 1 seansie filmowym na terenie Gliwic.

29.24 zajęcia aktywizujące dla młodzieży, obejmujące m.in. elementy pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem i umiejętności pierwszej pomocy.


ZALEWANIEOd końca listopada ubiegłego roku prowadzimy intensywne działania związane z poważnym problemem, jakim jest zalewanie posesji, położonych na obrzeżach KSSE, w rejonie ulic Klasztornej, Rzeczyckiej, Staromiejskiej i innych.

Współpracujemy w tej sprawie z Wydziałem Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych oraz Prezesem Strefy.

Na początku maja złożyliśmy wniosek o wykonanie szczegółowej analizy obecnej sytuacji hydrologicznej w obrębie KSSE jako całości.

15 czerwca odbyło się, z naszym udziałem, spotkanie przedstawicieli miasta i Strefy z wykonawcą interesującej nas analizy.

Otrzymaliśmy też w tej sprawie informacje na piśmie. Potwierdzono przyjęte 15 czerwca ustalenia:

 1. wskazano zakresy prawdopodobnych nieprawidłowości, a także obszary najbardziej obciążone zalewaniem,
 2. przyjęto, że w analizie zostaną przedłożone zakresy działań naprawczych,
 3. analiza będzie wykonana do 15 listopada 2018 r.,
 4. Prezes KSSE przedłoży wszelkie posiadane dokumenty niezbędne do przeprowadzonej analizy, a dotyczące I etapu zagospodarowania terenu KSSE oraz informacje o gospodarowaniu wodami na terenach poszczególnych zakładów,
 5. został wyznaczony termin spotkania w terenie na dni pomiędzy 25 a 29 czerwca.

To kolejny krok na drodze do zdiagnozowania istniejącego problemu i przyjęcia niezbędnych rozwiązań.

Problem jest trudny, ale optymizmem napawa zaangażowanie, z jakim do jego likwidacji przystąpili pracownicy Wydziału i Prezes KSSE.

Będziemy Państwa informować o postępach w sprawie.


ŁUKNa nasz wniosek Zarząd Dróg Miejskich po raz kolejny podjął problem zagrożeń dla pojazdów i pieszych, występujących na łuku ul. Zygmuntowskiej.

Przypominamy, że w ostatnim czasie wprowadzono w tym miejscu kilka rozwiązań, które jednak nie okazały się skuteczne.

W związku z utrzymującą się dużą liczba zdarzeń drogowych wystąpiliśmy z wnioskiem o powrócenie do sprawy.

Zarząd Dróg Miejskich poinformował nas, że zlecono wykonanie ekspertyzy technicznej tego odcinka drogi.

Po jej opracowaniu zostaniemy niezwłocznie powiadomieni o jej wynikach.


kinoPokazy filmów w ramach tegorocznej edycji Kina Letniego odbędą się w sześciu miejscach: na Placu Grunwaldzkim – 4, pod Radiostacją – 1, przed Areną Gliwice – 1 i po jednym na osiedlach : Obrońców Pokoju, Sośnicy i w Łabędach.

Filmy na świeżym powietrzu będzie można obejrzeć 15 lipca na terenie Piaskowej Doliny.

W tym roku zmienia się miejsce łabędzkich projekcji. Nie można już było skorzystać z terenu przy ul. Zygmuntowskiej, bo został on w maju 2017 r. sprzedany i obecnie jest placem budowy. Ze względu na warunki techniczne i możliwości terenu, w porozumieniu z Radą Osiedla, wybrano Paskową Dolinę.

Kino Letnie organizuje Wdział Kultury i Promocji Miasta, realizuje gliwicka firma – Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. Zdanie finansowane jest z budżetu Miasta Gliwice.

Repertuar dla Łabęd:

Godz. 18.00 – projekcja dla dzieci – Rock dog. Pies ma głos!

Godz. 20.00 – projekcja dla dorosłych – Boska Florence.


skwerRozpoczęły się prace przy modernizacji terenów zielonych, położonych pomiędzy ul. Wolności, Waryńskiego i J. Popiełuszki /K. Marksa/.

Wcześniej w tym miejscu prowadzone były prace związane z budową nowej sieci ciepłowniczej.

12 czerwca zaczęło się też porządkowanie terenu pod nowe kwietniki, ścieżki parkowe i inne elementy.

Zadanie realizuje firma Eko – Pol Jan Ogonowski na zlecenie Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych. Zakres prac określa projekt techniczny, opracowany we współpracy z Radą Osiedla Łabędy i przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych, zainteresowanych zmianami.

Dziś, gdy wszystko zmienia się dosłownie z dnia na dzień, cenna okazuje się dokumentacja fotograficzna, wykonana w ciągu kilku ostatnich lat przez członków rady.


boDo 25 czerwca trwa głosowanie na zadania budżetu obywatelskiego.

Wśród 29 zadań, które dotyczą Łabęd, każdy może znaleźć coś, co dotyczy jego miejsca zamieszkania.

Mieszkańcy ul. Poezji, Prozy, Ossolińskich mają do wyboru aż 4 zadania:

 1. Nr 2 na karcie do głosowania – Remont nawierzchni jezdni, miejsc postojowych oraz dojść do chodnika przy ul. Poezji / odcinek długości ok. 150 m od ul. Zygmuntowskiej / – 330. 000 zł.
 2. Nr 3 na karcie – Wykonanie nowych miejsc postojowych w ciągu ul. Ossolińskich od skrzyżowania z ul. Poezji do bloku nr 65 wraz z remontem nawierzchni istniejących miejsc postojowych przy ul. Prozy pomiędzy nr 1-11 – 240. 000 zł.
 3. Nr 16 na karcie – Budowa brakującej części chodnika wzdłuż ul. Poezji i Ossolińskich – 000 zł.
 4. Nr 17 na karcie – Wykonanie zatok postojowych do parkowania równoległego z kostki brukowej wzdłuż ul. Ossolińskich – 000 zł.

Jest w czym wybierać. Warto zadbać o realizację swoich potrzeb.

Mieszkańcy często zwracali uwagę przedstawicielom Rady Osiedla i Zarządowi Spółdzielni Mieszkaniowej G-JL na potrzebę wykonania powyższych prac.

Teraz, gdy zadania podlegają wyborowi, wszystko zależy od aktywności zainteresowanych.


iiETAPNiedawno zakończony został remont jezdni, chodników i miejsc parkingowych przy ul. Kosmonautów, od numeru do numeru 54.

Zadanie to zrealizowano w ramach budżetu obywatelskiego, na który głosowaliśmy w poprzednim roku. A co z druga częścią drogi?

Rada Osiedla w ramach tegorocznej procedury budżetu zgłosiła zadanie – Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A.

Uznaliśmy, że ubiegłoroczny wniosek, odnoszący się jedynie do części ul, Kosmonautów w dziwny sposób dzielił mieszkańców. Dlatego doprowadziliśmy do ujęcia na karcie do głosowania II etapu remontu.

Teraz wszystko zależy od mieszkańców. Prosimy ich o aktywność.

Mamy nadzieję, że ci, którzy zaangażowali się w poparcie w ubiegłorocznym głosowaniu remontu części drogi teraz wesprą starania o dokończenie zadania.

Zachęcamy do oddania głosu na zadanie – Remont nawierzchni jezdni, chodników i miejsc postojowych przy ul. Kosmonautów (II etap) na odcinku od budynku nr 54  do 50A, pozycja na liście nr 13, nr wniosku 309.

ZAGŁOSUJ I POZYSKAJ WSPARCIE INNYCH ! Głosować może każdy mieszkaniec Gliwic, który ma 16 lat lub ukończy je w roku 2018.


fontanncaDziś rozpoczęły się prace, w wyniku których zmodernizowany zostanie skwer położony wzdłuż ul. Wolności.

Teren został ogrodzony, wjechał ciężki sprzęt. Zaczęło się usuwanie zbędnych elementów. Rozpoczęto od strony ul. J. Popiełuszki / K. Marksa /.

Ławki pojechały do Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych.

Zniknął mocno zniszczony chodnik, krawężniki wyznaczające dawne alejki i … betonowe pozostałości po dawnej fontannie. Pamiętają ją, jako działającą, jedynie najstarsi łabędzianie. Dla młodszych był to tylko jakiś bliżej nieokreślony betonowy element.

Obejrzeliśmy go bardzo dokładnie w trakcie opracowywania koncepcji zagospodarowania skweru. Niestety, nie było nic do ratowania. Wspólnie z MZUK i przedstawicielami wspólnot sąsiadujących z modernizowanym terenem, zdecydowaliśmy, że w tym miejscu zostanie ustawiony kwietnik, a wokół niego, tak, jak to było do dziś, ławki parkowe.

Rada dysponuje licznymi zdjęciami dawnej fontanny. Zostały one wykonane w roku 2008, 2013, 2015, 2018.


Moja RodzinaW poniedziałek 11 czerwca w Przedszkolu Miejskim nr 38 w ZSO nr 2 odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom i uczestnikom Osiedlowego Konkursu Plastycznego „Moja Rodzina”, którego współorganizatorem była Rada Osiedla Łabędy.

W konkursie wzięło udział 18 przedszkolaków: 4 z PM nr 34, 5 z PM nr 37 i 9 z PM nr 38.

I miejsce w konkursie zajął Adaś z PM nr 34, II Maja z PM 38, a III Nina z PM 37.

Dodatkowo wyróżniono prace: Marty, Leny i Milenki.

Wszystkie dzieci, biorące udział w konkursie otrzymały pamiątkowe dyplomy i upominki.