Zdjęcie-0060 (1)Wieloletnią tradycją, kultywowana przez Radę Osiedla Łabędy  jest odwiedzanie przedstawicieli władz miasta i osobiste przekazywanie Im życzeń noworocznych.
Chcemy w ten sposób podziękować za współpracę, życzliwość, realizację na terenie Łabęd wieli zadań inwestycyjnych i remontowych, wspieranie naszych działań na rzecz mieszkańców dzielnicy.
W piątek, 28 grudnia, Przewodnicząca Rady Osiedla Łabędy Krystyna Sowa i Przewodnicząca Zarządu Osiedla Łabędy Sabina Gorczyca – Kamaj miały możliwość osobiście przekazać życzenia i drobny upominek – łabędzia, Prezydentowi Miasta Zygmuntowi Frankiewiczowi, Zastępcy Prezydenta Adamowi Neumannowi, Sekretarzowi Miasta, Dyrektorowi Urzędu, Naczelnikom Wydziałów: Gospodarki Nieruchomościami, Kultury i Promocji Miasta, Zdrowia i Polityki Społecznej, Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych, a także dyrektorowi Zarządu Dróg Miejskich.
Innym, z którymi nie  mieliśmy możliwości spotkać się osobiście, przekazaliśmy życzenia za pośrednictwem pracowników.
Wydziałów, jednostek miejskich, spółek, które na co dzień część swych zadań wykonują na rzecz Łabęd jest bardzo dużo.Wszystkim im dziękujemy za współpracę. 

gazetkaKończy się dystrybucja 34. numeru gazetki osiedlowej „Nasze Łabędy”. Ma 12 stron i zawiera najważniejsze informacje dotyczące Łabęd.

Cały nakład biuletynu – 5.000 egzemplarzy – dociera do mieszkańców za pośrednictwem członków Rady, współpracujących z nami mieszkańców i zarządców wspólnot. Bardzo Im za pomoc dziękujemy.

Wciąż poszukujemy sposobu na skuteczną dystrybucję. Mamy świadomość, że nadal są miejsca, do których nie docieramy. Wszystkich, którzy nie otrzymali gazetki zapraszamy do „Łabędzia”.  Około 100 egzemplarzy zostawiliśmy w holu przy wejściu.

Prosimy też o zgłoszenia, gdzie gazetki nie było. Spróbujemy temu zaradzić. W przyszłości pomyślimy o zostawianiu gazetki np. w wybranych sklepach, zlokalizowanych w różnych punktach Łabęd, żeby ci, którzy nie dostaną gazetki do domu wiedzieli, gdzie można ją znaleźć.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia w dostępie do „Naszych Łabęd”. Mamy nadzieję, że zamieszczenie na naszej stronie gazetki w wersji elektronicznej, części Państwa ułatwi do niej dostęp.

Życzymy ciekawej lektury.


 

strefaOd dłuższego czasu próbujemy zmagać się z problemem nadmiernego oświetlenia terenów mieszkaniowych, położonych w rejonie ul. Klasztornej i Rzeczyckiej, zgłaszanym przez mieszkańców.

O interwencję w sprawie poprosiliśmy Zastępcę Prezydenta Miasta Gliwice Piotra Wieczorka, a za Jego pośrednictwem odpowiednie służby miejskie i KSSE.

Przedstawiciel KSSE poinformował nas, że „firma […] poczyniła kroki zapobiegawcze,  zmniejszające uciążliwość oświetlenia dla mieszkańców”.

Pismem z 4 grudnia 2018 r. Naczelnik Wydziału Nadzoru Właścicielskiego Kamil Jany poinformował nas, że „KSSE Podstrefa Gliwice podjęła decyzję o wystosowaniu pism do firm usytuowanych na obszarze KSSE w Gliwicach przy ul. Einstein’a  z prośba o zweryfikowanie przez formy oświetlenia nocnego zakładów i jego zmianę, tak, aby zmniejszyć wpływ na sąsiadującą zabudowę.”

 Minęło już trochę czasu, więc zapytamy o rezultaty.


 

Rada Seniorów19 kwietnia 2018 r.  Rada Miasta Gliwice podjęła uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów Miasta Gliwice.

Zgodnie z nadanym Radzie statutem, powołuje ją Prezydenta Miasta na dwuletnią kadencję.

Radę Seniorów Miasta Gliwice tworzy łącznie piętnaście osób, w tym jedenastu wyłonionych w naborze przedstawicieli organizacji działających na rzecz seniorów, są to: Czesław Dudek, Józef Hauschild, Krystyna Jurczewska – Płońska, Małgorzata Konior, Barbara Kończak, Małgorzata Łazowa, Maria Puch, Franciszek Skoczylas, Grażyna Walter-Łukowicz, Teresa Wilanowicz – Zabiegała i Danuta Żurawlow, dwóch członków wskazanych przez prezydenta miasta  – Joanna Bajor i Beata Jeżyk oraz dwóch wskazanych przez przewodniczącego Rady Miasta – radni Ewa Potocka i Krzysztof Procel.

Wśród członków Rady Seniorów znalazła się Barbara Kończak, członkini Rady Osiedla Łabędy, zgłoszona w porozumieniu z łabędzkim Klubem Seniora.

Cieszymy się, że łabędzianie mają w tym nowo powołanym gremium swoją przedstawicielkę.


 

WigiliaRada Osiedla Łabędy włączyła się w przygotowanie pierwszej w Łabędach Wigilii dla osób samotnych, bezdomnych. potrzebujących wsparcia, którzy chcieliby wspólnie z innymi spożyć świąteczne potrawy, pokolędować, cieszyć się atmosferą Bożego Narodzenia.

Głównym organizatorem Wigilii jest Caritas Diecezji Gliwickiej.

Przedsięwzięcie jest ogromne, dlatego wymaga zaangażowania wielu osób, znalezienia odpowiedniego miejsca i wykonania dużej pracy. Dlatego za to poważne przedsięwzięcie zabraliśmy się wspólnie – z Caritasem współdziała Rada Osiedla Łabędy, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Partyzantów 25  i Miejska Biblioteka Publiczna w Gliwicach.

WSZYSTKICH CHĘTNYCH ZAPRASZAMY DO WSPÓLNEGO STOŁU – 23 grudnia od godz. 14.00 do szkoły przy ul. Partyzantów 25.


48373283_2376205682612302_5420136006135316480_n


 

REMONTYStan naszych łabędzkich ulic to jeden z problemów, którym zajmujemy się systemowo i regularnie.

Systemowość naszych działań polega na tym, że współpracując z Zarządem Dróg Miejskich, zabiegamy o to, aby co roku w wykazie realizowanych zadań remontowych znajdowały się ulice z terenu Łabęd.

Regularność polega na tym, że o tych remontach, które – naszym zdaniem – winny być wykonane w pierwszej kolejności, przypominamy kilka razy w ciągu roku.

Systematyczność remontów powoduje, że istnieje coś w rodzaju kolejki. Teraz staramy się, aby w roku 2019 swój stan zmieniły ul. Tuwima i ul. Batorego. O ich ujęcie w wykazie przygotowywanym w ZDM wnioskowaliśmy w roku 2018 dwukrotnie – w lipcu i w listopadzie. Obie odpowiedzi są współbrzmiące.

Informują, że remonty ulic Tuwima i Batorego swą wpisane na listę wszystkich zadań do realizacji w latach następnych. Corocznie, dostosowując do posiadanych środków finansowych, wybieranych jest, ze względu na zły stan techniczny. kilkanaście najpilniejszych zadań do realizacji. Lista remontów zaplanowanych na dany rok będzie opublikowana na początku I kwartału 2019 roku.

A zatem czekamy na opublikowanie listy. Mamy nadzieję, że znajdą się na niej nasze ulice. Przypominanie o potrzebach traktujemy jak podpowiedź, dotycząca Łabęd.


 

GłównaNieruchomość położona przy ul. Głównej 30, w której do 31 sierpnia 2016 r. mieściło się Gimnazjum nr 19, została na mocy uchwały Rady Miasta Gliwice
z
30 marca 2017 r. wydzierżawiona na okres 30 lat  Fundacji „Dom Nadziei”.

Przypominamy, że obiekty zostaną przeznaczone na całodobowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

Ks. Bogdan Peć, dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, z którym na bieżąco współpracujemy, poinformował nas, że w połowie października 2018 r. rozpoczął się remont budynków przy ul. Głównej 30.

Trwają prace rozbiórkowe. Zostały usunięte płyty oraz deski z podłóg, zbite puste tynki, zdemontowane kaloryfery oraz część instalacji sanitarnej. W najbliższym czasie zostaną wykonane wylewki podłóg oraz przebudowane poszczególne pomieszczenia.

Czas remontu nie będzie krótki. Poważny zakres prac wynika z konieczności zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania obiektów. Po zakończeniu adaptacji, nieruchomość przy ul. Głównej 30 nie będzie już pełnić funkcji oświatowej, a stanie się placówką służby zdrowia.

Fundacja „Dom Nadziei” od dłuższego czasu jest aktywna na terenie Łabęd. Z jej dyrektorem i pracownikami ośrodka mieli okazję spotkać się uczniowie, nauczyciele i rodzice łabędzkich szkół, którzy uczestniczyli w programie „Zaloguj się do świata dziecka”.

Podopieczni ośrodka pomagali organizatorom festynu w Parafii WNMP, wspólnie z nimi wykonali wiele prac fizycznych, m.in. ustawiali namioty, stoły i ławy na terenie przy plebanii.

Fundacja „Dom Nadziei” wzięła udział w kiermaszu świątecznym, zorganizowanym 9 grudnia przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 9 i Radę Osiedla Łabędy.   

O prowadzonej przez fundację działalności mówił ks. Bogdan Peć podczas swoich wizyt w Parafii św. Jerzego i św. Anny.


 

świąteczna ozdoba dla Seniorów - plakat

Rada Osiedla Łabędy oraz Filia nr 30 MBP serdecznie zapraszają Seniorów do udziału dzielnicowym konkursie plastycznym „Świąteczna Ozdoba”.
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Łabęd.

Termin i miejsce składania prac: 18.12.2018 w  Filii nr 30 MBP w „Łabędziu”.

Ozdoby bożonarodzeniowe mogą zostać wykonane w dowolnym formacie, dowolną techniką. Prace muszą być podpisane (imię, nazwisko, tel.kontaktowy lub e-mail).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 21.12.2018 o godz. 15:30 na salce widowiskowej w CSK „Łabędź”.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Nagrody czekają.


Zobacz: Świąteczna Ozdoba dla Seniorów – plakat


ŚWIĄTECZNA KARKARada Osiedla Łabędy oraz Filia nr 30 MBP serdecznie zapraszają do udziału dzielnicowym konkursie plastycznym „Świąteczna Kartka”.
Konkurs przeznaczony jest dla pełnoletnich mieszkańców Łabęd.

Termin i miejsce składania prac: 18.12.2018 w  Filii nr 30 MBP w „Łabędziu”.

Kartki bożonarodzeniowe mogą zostać wykonane w dowolnym formacie dowolną techniką. Prace muszą być podpisane (imię, nazwisko, tel.kontaktowy lub e-mail).

Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 21.12.2018 o godz. 15:30 na salce widowiskowej w CSK „Łabędź”.
Serdecznie zapraszamy do udziału. Atrakcyjne nagrody czekają.


Zobacz: Świąteczna Kartka – plakat