śmieciOd kilku dni jedna z mieszkanek Łabęd zabiegała o uprzątniecie boksu śmietnikowego, na terenie którego zgromadziło się dużo odpadów wielkogabarytowych.

Do rady kierowała kopie listów wysyłanych do uprawnionego podmiotu.

Ponieważ problem sygnalizowany był nam kilkakrotnie, a sytuacja przez kilka dni się nie zmieniała, pomimo istniejących możliwości, skontaktowaliśmy się wczoraj / we wtorek/ z pracownikiem Remondisu, odpowiedzialnym za organizację wywozu śmieci.

Poinformował nas, że zgłoszenie odbioru wielkogabarytowych odpadów wpłynęło kilkadziesiąt minut przed naszą rozmową. Zdeklarował wywóz śmieci w najbliższą sobotę,tj. 2 lutego.

Dziś, nadal „mobilizowani” przez mieszkankę, zapytaliśmy Remondis, czy mógłby wywieźć odpady wcześniej. I … Otrzymaliśmy emaila –  „Brawo! Śmieci zniknęły.”

Bardzo dziękujemy Remondisowi za szybkie spełnienie naszej prośby. Przy okazji podkreślamy, że zawsze i we wszystkich sprawach nasza współpraca z Remondisem układa się wzorowo.

Opisujemy Państwu tę sytuację, żeby pokazać, że przyczyny zalegania śmieci na terenie śmietników nie leżą po stronie Remondisu. W razie kłopotów służymy pomocą.


 

DROGAZakład Gospodarki Mieszkaniowej potwierdził, że remont drogi wewnętrznej przy ul. Strzelców Bytomskich zostanie wykonany po zakończeniu inwestycji PEC.

W roku 2019 ułożona zostanie nowa sieć ciepłownicza na odcinku od ul. Strzelców Bytomskich 11 do ul. Z. Nałkowskiej. Będzie się to wiązało z wykonywaniem wykopów i poruszaniem się po terenie ciężkiego sprzętu.

ZGM, nie chcąc dopuścić do uszkodzenia lub zniszczenia nowej drogi, na której wykonanie mieszkańcy czekają od wielu lat, uzależnił jej wykonanie od terminu zakończenia budowy sieci.

Przypominamy w ogromnym skrócie fakty z przeszłości:

  1. początek starań o remont – rok 2010 – pisma mieszkańców i Rady Osiedla,
  2. złożenie wniosku w ramach  budżetu obywatelskiego – 2016 r.,
  3. głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego w 2016 r. – wsparcie 761 osób,
  4. ujęcie zadania w budżecie miasta Gliwice na rok 2017 z kwotą169.250 zł,
  5. wykonanie w roku 2017 oświetlenia ulicznego, zwiększenie liczby lamp i tym samym, zwiększenie kosztów do 37.791,01 zł,
  6. starania Rady Osiedla o zwiększeniu kwoty przyznanej w ramach budżetu obywatelskiego na wykonanie zadania, ze względu na niewystarczające środki,
  7. decyzja o zwiększeniu kwoty o 78.750 zł,
  8. przesunięcie realizacji zadania na rok 2018 ze względu na brak wykonawcy i niekorzystne warunki atmosferyczne – listopad 2017 r.
  9.  niewykonanie zadania w roku 2018 ze względu na przesunięcie terminu budowy sieci ciepłowniczej na rok 2019.

zimaTegoroczna zima wymaga wzmożonych wysiłków i zwiększonych wydatków.

Za zimowe utrzymanie dróg i chodników, będących pod opieką miasta jest Zarząd Dróg Miejskich, a dokładnie troje jego pracowników.

Organizacja odśnieżania, podział miasta na rejony, wykazy ulic, chodników i innych miejsc podlegających ZDM są dokładnie zaprezentowane na stronie www.zdm.gliwice.pl. Można tam również znaleźć wyniki przetargów na wykonywanie usługi i jej cenę.

Rada pozostaje w stałym kontakcie z pracownikami ZDM, przekazując im Państwa uwagi, często z dołączonymi zdjęciami. Najczęściej dotyczą one stanu chodników. ZDM reaguje na wszystkie nasze sugestie. 

Przy okazji warto przypomnieć, że zgodnie z treścią Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele oraz zarządcy nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników zlokalizowanych bezpośrednio przy ich nieruchomościach.


 

koncert 31.01.2019W czwartek 31 stycznia 2019 r. o godz. 17:00 w salce widowiskowej CSK „Łabędź” odbędzie się kolejny Koncert dla Seniorów.
Wystąpi Grupa Muzyczna TIME, która zaprezentuje na łabędzkiej scenie zarówno znane kolędy i pastorałki, jak i kolędy własnego autorstwa.
Serdecznie zapraszamy do udziału w koncercie.


Zobacz: Koncert dla Seniorów 31.01.2019 – plakat


 

PZPRozpoczęły się przygotowania do opracowania i uchwalenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Łabęd. Pierwsze działanie to decyzja o podziale obecnie obowiązującego, jednego planu na cztery oddzielne części.

Jeszcze nie wiemy, czy wszystkie będą przygotowywane w tym samym czasie, czy nie. To zapewne wyjaśni się niebawem.

Dotychczas złożono ponad 40 wniosków z propozycjami zmian. Dotyczą one innego jak obecnie sposobu przeznaczenia terenu. Wnioski składają właściciele terenów, spółdzielnie, zarządcy wspólnot, firmy, a także Rada Osiedla. Podamy Państwu jeden przykład.

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej poinformował nas, że zamierza starać się o zmianę przeznaczenia działki nr 51 obręb Łabędy, położonej przy ul. P. Gojawiczyńskiej, na której niedawno zostały wyburzone budynki mieszkalne.

Obecnie mogą na niej powstawać domy jednorodzinne. ZGM będzie czynić starania o zmianę planu, umożliwiającą zabudowę działki budynkiem wielorodzinnym.

Prace nad planem zagospodarowania będą dla wszystkich szansą na zgłoszenie uwag, w wyniku których konkretne miejsca będzie można wykorzystać zgodnie z potrzebami ich właścicieli.


 

wieszakNa „wieszaku ciepła”, który stoi pod Łabędziem, przy wejściu od strony ul. Przyszowskiej, jest bardzo dużo ubrań.

Zachęcamy do korzystania. Każdy może przyjść i wziąć to, co będzie mu potrzebne.

Prosimy wszystkich o rozpropagowanie informacji o możliwości bezpłatnego zaopatrzenia się w ciepłe ubrania.


 

dOM pOBYTU dZIENNEGOMiasto Gliwice złożyło ofertę na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Domu Dziennego Senior+” edycja 2019.

Dom będzie ośrodkiem wsparcia w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej. Znajdzie się w strukturze Ośrodka Pomocy Społecznej w Gliwicach.

Z oferty będą mogły skorzystać osoby, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

Kierowanie do domu pobytu dziennego oraz ustalanie odpłatności będzie się odbywało za pośrednictwem OPS.

Zakłada się uruchomienie 30 miejsc, w tym również dla uczestników z terenu Łabęd. Planowany termin uruchomienia placówki – grudzień 2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu powinno nastąpić do 28 lutego. Rozpoczęcie prac adaptacyjnych w budynku przy ul. Partyzantów 30 będzie możliwe po podpisaniu umowy z wykonawcą, wyłonionym po uzyskaniu środków, pochodzących z konkursu.


 

PECPytani przez mieszkańców ul. Fiołkowej, Różanej i Narcyzów o możliwość wybudowania w tym miejscu nowej sieci ciepłowniczej, skierowaliśmy w tej sprawie zapytanie do Zastępcy Prezydenta Miasta.

W odpowiedzi napisano, że:

„Rejon ulic Fiołkowej, Różanej i Narcyzów […] to rejon o małym zagęszczeniu budynków. W takim przypadku, dużym utrudnieniem jest możliwość uzyskania zgód na wejście w teren od właścicieli działek, zwłaszcza tych, którzy nie chcą skorzystać z ciepła systemowego. Jedyną opcją przyłączenia do sieci ciepłowniczej budynków z ulic Fiołkowej, Różanej i Narcyzów jest przyłączenie do sieci większości budynków tego rejonu, czyli około 90%.

Wówczas byłoby to uzasadnione pod względem technicznym i ekonomicznym.”

Tak więc, powstanie kolejnego odcinka sieci ciepłowniczej zależy od zainteresowania mieszkańców przyłączeniem się do ciepła systemowego i życzliwości właścicieli terenów, na których prowadzone byłby prace inwestycyjne.

Miejmy nadzieję, że warunki wskazane w piśmie będą możliwe do spełnienia. 

Będziemy się tą sprawą zajmować nadal.


 

ŁukW nawiązaniu do wcześniejszej korespondencji w sprawie potrzeby zmian w obrębie łuku na ul. Zygmuntowskiej, gdzie dość często dochodzi do zdarzeń drogowych, na początku stycznia zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich, czy są już wyniki ekspertyzy, która miała odpowiedzieć na pytanie, czy są w tym miejscu potrzebne korekty.

Dyrektor ZDM napisała, że

„[…] w wyniku zleconej przez tutejszą Jednostkę ekspertyzy okazało się, że zakres prac koniecznych do wykonania w celu poprawy bezpieczeństwa na łuku ul. Zygmuntowskiej jest bardzo duży i wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi.

Pierwszym elementem mającym na celu zrealizowanie niniejszego zadania jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej.

Następnie na podstawie kosztorysu inwestorskiego, będącego elementem ww. opracowania, zabezpieczenie środków finansowych w budżecie.

Mając na względzie powyższe informuję, że Zarząd Dróg Miejskich nie posiada w planach na bieżący rok wykonania prac w obrębie łuku na ul. Zygmuntowskiej.”

Będziemy dopytywać o kolejne szczegóły sprawy – zakres niezbędnych prac i termin wykonania dokumentacji.


 

PiaskowaW związku ze skierowaną do Rady Osiedla interwencją mieszkańca, skierowaliśmy dziś do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o pilne wykonanie doraźnych napraw fragmentu nawierzchni ul. Piaskowej, położonego od strony ul. Tęczowej oraz zaplanowanie na rok 2019 wykonania w tym miejscu nowej jezdni.

Wskazaliśmy, że fragment drogi, znajdujący się pomiędzy ul. Tęczową, a częścią wyłożoną płytami betonowymi ma bardzo poważne ubytki.

Zwróciliśmy uwagę na możliwość uszkodzenia istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz coraz częstsze uszkodzenia korzystających z drogi samochodów.