zasadyMiasto Gliwice przygotowuje nowe zasady najmu mieszkań komunalnych.
Będą one adresowane do mieszkańców, których dochód jest za duży, aby otrzymać lokal gminny, a jednocześnie za mały, żeby skorzystać z zasobów TBS.

Nowe zasady powstają w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej.

Zostaną przedstawione radnym miejskim, a potem przyjęte w formie uchwały na jednej z sesji Rady Miasta Gliwice.

Będą dotyczyć mieszkań oddanych do użytku po 30 czerwca 2019 r.

Zainteresowani powinni pilnie poszukiwać informacji na ten temat w różnych źródłach – m.in. na stronie miasta i na portalu Rady Osiedla Łabędy.


 

koncert 28.02.2019W czwartek 28 lutego 2019 r. o godz. 17:00 w salce widowiskowej CSK „Łabędź” odbędzie się kolejny Koncert dla Seniorów.
Wystąpią uczniowie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 12 z Brzezinki „ŚLĄSK MOJA MAŁA OJCZYZNA. SCHLESIEN MEINE KLEINE HEIMAT”.
Tytuł programu / występu – „Byfyj – niemy świadek historii, kultury i tradycji Śląska”.
Serdecznie zapraszamy do udziału w koncercie.

zasadyMiasto pracuje nad nowymi zasadami najmu mieszkań komunalnych.

Rada Miasta Gliwice ustali je w oparciu o przepisy zmienionej ustawy o ochronie praw lokatorów, która wejdzie w życie 1 kwietnia 2019 r.
Będzie to miało miejsce najprawdopodobniej w pierwszym kwartale br.

Czyją sytuację te nowe zasady poprawią?

Wyjaśnił to Zastępca Prezydenta Miasta Adam Neumann w materiale opublikowanym 11 października 2018 r. na portalu InfoGliwice:

„Mamy już dobrą miejską ofertę dla osób o bardzo niskich dochodach, dla których przeznaczane są odnowione mieszkania komunalne z tzw. listy podstawowej, a także propozycję dla mieszkańców nieco lepiej zarabiających, uprawnionych przez to do najmu mieszkań komunalnych wymagających remontu. Do osób średnio sytuowanych i zarabiających dużo /do określonego poziomu/ kierowana jest oferta mieszkaniowa dwóch gliwickich TBS–ów. Wiemy jednak, że potrzeby mieszkaniowe gliwiczan, plasujących się finansowo gdzieś w okolicach dolnej granicy dochodowej obowiązującej w TBS-ach, są dużo większe. Skupiliśmy się więc na zaplanowaniu nowej, korzystnej i bardzo potrzebnej miejskiej oferty najmu dla pracujących mieszkańców i pracujących gliwickich rodzin, uzyskujących dochody w przedziale plus–minus 20% dolnej granicy dochodowej wyznaczonej dla TBS-ów.”

Będziemy o postępach w tej sprawie informować.


 

kaplicaW budynku przy ul. Głównej 30, poza licznymi i różnymi w swym charakterze pomieszczeniami, służącymi potrzebom poradni i ośrodka terapii uzależnień, znajdzie się także Kaplica Matki Bożej Saletyńskiej, patronki Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny, do którego należy Dyrektor Fundacji „Dom Nadziei” ks. Bogdan Peć.

Znajdzie się ona na parterze, od strony podwórka. Będzie ogólnodostępna.

Ks. Bogdan Peć po raz pierwszy pokazał wizualizację kaplicy podczas posiedzenia Rady Osiedla Łabędy, które odbyło się 14 lutego.
Uzyskaliśmy prawo do opublikowania zaprezentowanych podczas posiedzenia Rady materiałów. Możecie je Państwo obejrzeć na facebooku Rady.


 

tabliceZdarza się, że przy drodze ustawiane są większe i mniejsze tablice reklamowe.
Niektóre z nich zasłaniają widoczność i mogą stanowić zagrożenie w ruchu drogowym.

Warto wiedzieć, że jakiekolwiek wykorzystywanie terenu przez kogoś, do kogo on nie należy, musi być uzgodnione z właścicielem.

Każdy z nas, kto chciałby sprawdzić czy konkretna tablica reklamowa została postawiona legalnie może wejść na portal Miejski Serwis Informacji Przestrzennej, sprawdzić, kto jest właścicielem lub zarządcą działki i skierować do niego stosowne zapytanie.

Tak zrobiliśmy i my, zajmując się ostatnim zgłoszeniem, dotyczącym tablic stających przy wiadukcie kolejowym, skierowaliśmy do PKP PLK S.A. emaila następującej treści:

„Szanowni Państwo,
na terenie działki nr 543/3 obręb Łabędy ustawiono w ostatnim czasie dwie tablice reklamowe, które ograniczają widoczność od strony wyjazdu spod wiaduktu kolejowego, położonego pomiędzy ul. Strzelców Bytomskich i Główną w Gliwicach – Łabędach.
W związku z tym, w imieniu zwracających się do Rady Osiedla Łabędy z tą sprawą mieszkańców, proszę o informację, czy tablice zostały ustawione za Państwa wiedzą i zgodą.
Ze względu na istniejące – naszym zdaniem – zagrożenie w ruchu drogowym, prosimy o pilną odpowiedź.”


 

drzewaNiedawno informowaliśmy, że ktoś nielegalnie wycina drzewa na skwerku w rejonie tzw. Relaksu.

Część wyciętego drewna zabrano, jedno, ścięte jako ostatnie, leży do dziś.

Okazało się, że to nie wszystko – kolejne ślady niszczycielskiego procederu można zobaczyć w innym miejscu – na terenie przed pawilonem, od strony ul. Strzelców Bytomskich.

Ponieważ to wykroczenie zgłosił Policji Miejski Zarząd Usług Komunalnych, przekażemy powyższe informacje o istnieniu kolejnych dowodów w sprawie obu podmiotom.


 

sprzątanieRozpoczęło się porządkowanie terenu położonego wzdłuż Kłodnicy.

Pracownicy Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych sprzątają rejon istniejącej ścieżki, na szerokości 2 m. Usuwają połamane drzewa, chwasty i samosiewy.

To, co można było zobaczyć po uprzątnięciu zbędnych roślin było przerażające.
Śmieci, śmieci, śmieci… różne i w dużej ilości. Ich zebranie i wywiezienie oznacza konieczność wydatkowania naszych wspólnych pieniędzy.

Przypominamy, że Rada Osiedla podjęła starania i o posprzątanie terenu, i o utworzenie wzdłuż brzegu Kłodnicy traktu spacerowego.

To dwa oddzielne zadania. Jedno w miarę proste, drugie trudniejsze.


 

RO 14.02.2019Dziś odbyło się 54. plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019.

Wzięło w nim udział 12 spośród 15 członków Rady – T. Barcik, B. Fic, S. Gorczyca – Kamaj, S. Grzechca, R. Jaros, B. Kończak, D. Kosowicz, G. Maszniew, R. Michalski, E. Mizera, K. Sowa, P. Tyrakowski.

Nieobecni to: P. Caban, B. Pietrzak, J. Szubert.

W posiedzeniu uczestniczyli goście: Andrzej Karasiński – Sekretarz Miasta Gliwice, ks. Bogdan Peć – Dyrektor Fundacji „Dom Nadziei”, nadkomisarz Adam Szczepanowski – dotychczasowy Komendant IV Komisariatu, podinspektor Adam Gondek – p.o. Komendanta IV Komisariatu.

Rada podziękowała Komendantowi A. Szczepanowskiemu za współpracę na rzecz mieszkańców Łabęd. Nowemu szefowi komisariatu życzono sukcesów na nowym stanowisku.

Rada zapoznała się z:
– planami inwestycyjnymi PLK S.A. w obrębie peronów w kierunku Opola i Kędzierzyna, przejazdu kolejowego i dwóch wiaduktów,
– stanem prac prowadzonych w dawnej szkole przy ul. Głównej 30,
– aktualnym etapem procedury wyborczej do rad osiedli.

Rada podjęła dwie uchwały :
– w sprawie organizacji imprez ponadosiedlowych,
– w sprawie zmian rejonów SP 32 i 38.


 

komendantSłużbę na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach zakończył nadkomisarz Adam Szczepanowski.

Z tej okazji Rada Osiedla Łabędy zaprosiła Komendanta na swoje posiedzenie plenarne, podczas którego podziękowała Mu za wieloletnią współpracę.
W okolicznościowym liście napisaliśmy:

„W związku z zakończeniem służby na stanowisku Komendanta Komisariatu Policji IV w Gliwicach Rada Osiedla Łabędy serdecznie dziękuje Panu za owocną współpracę na rzecz mieszkańców naszej dzielnicy.
Jesteśmy wdzięczni za otwartość na potrzeby lokalnego środowiska, aktywne włączanie się w działalność Rady, inicjowanie wspólnych przedsięwzięć.
Pana życzliwość i gotowość wspieranie nas w codziennej pracy sprawiały, że łatwiej było nam podejmować i rozwiązywać bieżące problemy.
Życzymy panu sukcesów na nowym stanowisku.”

Nowemu Komendantowi, podinspektorowi Adamowi Gondkowi, życzyliśmy zadowolenia z pełnionej w Łabędach służby.


 

JagiellonkiPrzy ul. A. Jagiellonki 1 – 3 / dana ul. A. Zawadzkiego / powstaje budynek wielorodzinny.

Inwestycja jest finansowana z budżetu Miasta Gliwice. Prowadzi ją Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, który poinformował nas, że aktualne zaawansowanie rzeczowe i finansowe inwestycji wynosi 48 %.

Termin zasiedlenia budynku przewidywane jest na IV kwartał 2019 r.

Przypominamy, że w powstającym budynku znajdą się 33 mieszkania komunalne o wysokim standardzie.