Rondo turbinowe (1)Przebudowa układu drogowo – kolejowego w obrębie wiaduktów i przejazdu przez tory w rejonie ul. Głównej, Strzelców Bytomskich i Przyszowskiej staje się faktem.
To skomplikowane przedsięwzięcie ze względu na łączone zakresy prac.
Część kolejową wykona PKP PLK S.A., natomiast Miasto Gliwice wykona część drogową.
Pierwsze informacje w tej sprawie przekazał Radzie Osiedla Łabędy poprzedniej kadencji na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2018 r. 
Tak wtedy temat został zapisany w protokołu z tego posiedzenia: 
„Na posiedzeniu RO Łabędy obecny był Sekretarz Miasta Andrzej Karasiński, który przedstawił zarysy planów inwestycyjnych PLK SA – spółki zajmującej się infrastrukturą kolejową. Poinformował, że rozpoczęły się prace projektowe, dotyczące przebudowy sieci kolejowej na terenie Łabęd. Podkreślił, że inwestycja PLK SA jest szansą na poszerzenie zakresu prac o in-westycję drogową, wykonywaną przez Miasto Gliwice. 
Spółka zajmie się remontem stacji Gliwice Łabędy. W rejonie objętym wstępnym planem mamy wąskie gardło w Łabędach:
– przejazd kolejowy,
– dwa wiadukty kolejowe – w ciągu ul. Staromiejskiej i pomiędzy ul. Główną i ul. Strzelców Bytomskich / brak skrajni, zużycie obiektów, podtopienia /.[..]
Wiadukt przy ul. Strzelców Bytomskich zostanie zlikwidowany. Wiadukt przy śluzie zostanie przebudowany – rozebrany i wybudowany na nowo. […]
Przejazd kolejowy ma zostać zlikwidowany. Pod torowiskiem powstanie duże rondo turbinowe z pasami prawoskrętów. Nad nim będą duże perony, z ronda również będzie na nie wejście. 
Zakres prac jest duży, a terminy napięte. Miasto musi swe działania dostosować do rytmu prac, realizowanych przez PLK SA. [..] 
Całość protokołu w załączeniu.


19397082_2007394032826804_8690318971826496520_n
Rozpoczynają się wakacje.
Na czas wypoczynku i relaksu życzymy uczniom i nauczycielom dużo pogody, radości, wiele pięknych chwil wartych przeżycia i zapamiętania, a także zdrowia i życzliwości innych.
Wszystkim, którzy są twórcami sukcesów odniesionych przez dzieci w roku szkolnym 2018/2019 gratulujemy osiągnięć i życzymy kolejnych.