lustraWarunki drogowe w rejonie skrzyżowa-nia ul. Strzelców Bytomskich z ul. Z. Nał-kowskiej są źródłem utrudnień, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpie-czeństwa osób kierujących pojazdami oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

Problem dotyczy pojazdów korzystających ze skrzyżowania, szczególnie przegubo-wych autobusów komunikacji miejskiej, potrzebujących dużego promienia skrętu. Dość często zdarza się, że pojazdy wykonujący skręt wzajemnie się blokują z powodu zbyt małej przestrzeni manew-rowej.

Ponieważ rozwiązaniem problemu może być poprawa widoczności w obrębie skrzyżo-wania, skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o ustawienie naprzeciw wyjazdu z ul. Z. Nałkowskiej lustra lub luster, pozwalających obserwować ruch pojazdów w obrębie skrzyżowania.

Zastosowanie takiego rozwiązania spowoduje, że ci, którzy będą jechać ul. Z. Nałkowskiej zobaczą w lustrze pojazd nadjeżdżający ul. Strzelców Bytomskich i odwrotnie.


Comments are closed.