STRAŻ MIEJSKARada Osiedla utrzymuje z dzielnicowymi Straży Miejskiej stały kontakt i wspólnie z nimi rozwiązuje wiele problemów, występujących na terenie Łabęd. Częsta praktyką jest też zgłaszanie strażnikom różnych spraw do podjęcia.

W ostatnim czasie wspomagamy się np. w sprawie:

  • uporządkowania działki nr 9 obręb Przyszówka / na przedłużeniu ul. Narutowicza / na której powstała nielegalna altanka, zaniedbanej, prywatnej działki nr 156 obręb Przyszówka przy ul. Kosmonautów, działki ZM Bumar – Łabędy przy tzw. Relaksie,
  • nielegalnego parkowania na terenach zielonych.

Dzięki działaniom strażników miejskich udaje się zlikwidować lub ograniczyć wiele nieprawidłowości, przykładem może być parkowanie na ul. Zacisze, wypalanie traw i śmieci na terenie ogródków działkowych, naprawienie ubytków w jezdniach, wymiana zniszczonych lub koszy ulicznych, naprawa uszkodzonych barier ochronnych, regulacja luster drogowych, prace porządkowe na terenach, które nie są własnością Miasta Gliwice.

Rada Osiedla, wiedząc, jak bardzo mieszkańców Łabęd denerwują psy załatwiające się gdzie popadnie, po raz kolejny przekazali strażnikom miejskim prośbę o nasilenie kontroli w tym zakresie.

Naszym dzielnicowym bardzo dziękujemy za codzienną parce na rzecz Łabęd.


Comments are closed.