podziękowanie dla SMW związku z zakończeniem pracy Rady Osiedla w kadencji 2011 – 2015 podziękowaliśmy Straży Miejskiej za codzienną prace na rzecz dzielnicy.

W specjalnym liście okolicznościowym, skierowanym do Komendanta Janusza Bismora napisaliśmy:

Jesteśmy wdzięczni za bieżącą współpracę z Zarządem Osiedla, organizację okresowych przeglądów dzielnicy, wspólne rozmowy z mieszkańcami i nieocenioną pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów, zgłaszanych przez Radę.

Dzięki działaniom podejmowanym na szczeblu kierownictwa Straży Miejskiej i w bezpośredniej pracy, wykonywanej na terenie Łabęd przez dzielnicowych, rozpoznano i rozwiązano wiele problemów. Jesteśmy przekonani, że dalsze wspólne działania będą równie skuteczne i doceniane przez mieszkańców, jak dotychczasowe.

W sposób szczególny, za Pana pośrednictwem, dziękujemy łabędzkim dzielnicowym, którzy swe obowiązki wypełniają z zaangażowaniem i z wykorzystaniem rozległej wiedzy o dzielnicy, za Ich oddanie, dyspozycyjność i rezultaty prowadzonych działań.


Comments are closed.