frekwencjaJakie zainteresowanie wyborami do Rady Osiedla Łabędy, które odbyły się 15 listopada, wykazali mieszkańcy naszej dzielnicy?

W Łabędach zorganizowano 6 punktów wyborczych : w SP 29, 32, 38, ZSO 2, Gimnazjum 19, PM 38.

Łącznie w głosowaniu wzięło udział 835 osób na 12.933 uprawnionych, co stanowi 6,46 %.

Jak przedstawiała się frekwencja w poszczególnych obwodach głosowania – od najwyższej do najniższej :

  1. Obwód głosowania nr 10 w SP 29 przy ul. Staromiejskiej 24 – 12,59 %,
  2. Obwód głosowania nr 12 w SP 32 przy ul. Wrzosowej 24 – 7,54 %,
  3. Obwód głosowania nr 13 w ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25 – 7,41 %,
  4. Obwód głosowania nr 11 w G 19 przy ul. Głównej 30 – 6,47 %,
  5. Obwód głosowania nr 14 w SP 38 przy ul. Partyzantów 25 – 5,66 %,
  6. Obwód głosowania nr 15 w PM 38 przy ul. Literatów 41 – 2,94 %.

Wszystkim, którzy wzięli udział w wyborach serdecznie dziękujemy.

Szczególne słowa uznania kierujemy do mieszkańców Starych Łabęd, których frekwencja była zdecydowanie wyższa od tej, jaką odnotowano w innych częściach Łabęd.


Szczegółowe informacje w załączniku


Comments are closed.