Zaświadczenia24 listopada 2015 r. w kinie Bajka odbyła się uroczystość wręczenia zaświadczeń o wyborze nowo wybranym członkom Rad Osiedli.

Pierwsze plenarne posiedzenie Rady Osiedla Łabędy odbędzie się 7 grudnia o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim przy ul. Zwycięstwa 21. Zwołał je Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzej Karasiński, który przeprowadzi wybory przewodniczącego rady.

W dalszej części posiedzenia nowo wybrany przewodniczący przeprowadzi wybory pozostałych członków władz statutowych – zastępcy przewodniczącego rady osiedla, przewodniczącego Zarządu Osiedla i jego dwóch zastępców.


Comments are closed.