herb7 grudnia odbyło się I Posiedzenie plenarne Rady Osiedla Łabędy, zwołane przez przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Andrzeja Karasińskiego.

Członkowie Rady, w głosowaniach tajnym wybrali na funkcję:

  1. Przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy KRYSTYNĘ SOWĘ,
  2. Zastępcę Przewodniczącej Rady Osiedla Łabędy BOGDANA PIETRZAKA,
  3. Przewodniczącą Zarządu Osiedla Łabędy SABINĘ GORCZYCĘ – KAMAJ,
  4. Zastępcę Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy RENATĘ JAROS,
  5. Zastępcę Przewodniczącej Zarządu Osiedla Łabędy PAWŁA TYRAKOWSKIEGO.

Większość osób pełniących funkcje w organach statutowych rady będzie pełnić swe obowiązki po raz trzeci. Taka sytuacja pozwala na kontynuowania pozytywnych zmian, jakie m.in. dzięki działalności Rady Osiedla Łabędy zachodzą w naszej dzielnicy od 8 lat.

Radę Osiedla Łabędy kadencji 2015 – 2019 zaprezentujemy Państwu w oddzielnym materiale.


Comments are closed.