strażRada Osiedla dokonuje regularnych przeglądów dzielnicy z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej.

Odwiedzane miejsca są wcześniej zaplanowane i wynikają ze zgłoszeń mieszkańców oraz uwag członków rady.

Objazd trwa zwykle około dwóch godzin. W związku z obecnością strażników i przedstawicieli rady w różnych miejscach dzielnicy, często dochodzi bezpośrednich rozmów z mieszkańcami. Bardzo je cenimy, bo są źródłem ważnych informacji na temat oczekiwań i potrzeb rozmówców.

W ramach ostatniego z objazdów Łabęd, który odbył się w piątek 8 kwietnia /poprzedni miał miejsce 3 marca/ podjęliśmy następujące sprawy:

  • zaśmiecenie terenu znajdującego się na tyłach garaży, między ul. Przyszowską a garażami – zgłoszenie mieszkanki,
  • zaśmiecenie terenu znajdującego się pomiędzy garażami, położonymi na tyłach ul. Wolności, zaniedbane, nieużytkowane garaże – zgłoszenie mieszkanki,
  • dzikie wysypisko odpadów zielonych w rejonie ogrodów działkowych przy ul. Narutowicza,
  • zaśmieceni skarpy wzdłuż Kłodnicy, od strony ul. Staromiejskiej – na wniosek członka RO,
  • zanieczyszczanie jezdni ul. Staromiejskiej w rejonie wiaduktu kolejowego.

Podczas spotkania przekazano też dzielnicowym wykaz sprawy, których podjęcia lub kontynuacji oczekujemy /wykaz w załączeniu/. W objeździe wzięła udział Krystyna Sowa.


Zobacz załącznik


Comments are closed.