WolnościRozpoczęły się najważniejsze prace remontowe, przewidziane w ramach zadania „Uporządkowanie terenów wzdłuż ul. Wolności na odcinku od ul. K. Marksa do Partyzantów.

W rejonie skrzyżowania z ul. Partyzantów, przy użyciu ciężkiego sprzętu, usuwana jest stara nawierzchnia. Prace obejmują część jezdni oraz dawną ścieżkę rowerową, która od lat była wykorzystywana jako miejsce parkingowe. Przy okazji rozjeżdżana była część zieleńca.

Teraz powstanie nowy parking dla samochodów. Jego granice wyznaczy z jednej strony linia wyrysowana na jezdni, z drugiej krawężnik, którego obecne położenie zostanie zmienione, tak, aby zyskać więcej miejsca dla samochodów.

Niestety, pomimo kartek włożonych za wycieraczki pojazdów parkujących wzdłuż ul. Wolności, część z nich nie została usunięta. Mamy nadzieje, ze sytuacja ulegnie zmianie. Prosimy wszystkich o pomoc w realizacji zadania, na które wszyscy tak długo czekaliśmy.


Comments are closed.