PoezjiPo wieloletnich staraniach, budowa oświetlenia ul. Poezji została wpisana do budżetu Miasta Gliwice na rok 2016.

Niestety, pismem z 24 sierpnia zostaliśmy poinformowali, że zadanie to nie może być wykonane w roku bieżącym. Powodem opóźnienia jest dość długa i skomplikowana procedura uzyskiwania dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. Gliwicki projekt obejmuje 2389 istniejących opraw oświetleniowych sodowych i rtęciowych na 55 ulicach.

Część z tych zadań została przygotowana do realizacji w roku 2016, pozostałe będą wykonane w latach następnych. Budowę oświetlenia ul. Poezji Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych zaplanował na rok 2017.

Będziemy zabiegać o to, aby zadanie zostało wykonane w jak najwcześniejszym terminie.


 

Comments are closed.