kolonia25 sierpnia dzieci uczestniczące przez cały poprzedni rok szkolny w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych, wróciły z dziesięciodniowej kolonii w Piwnicznej Zdroju.

Świetlice, które kwalifikowały dzieci do udziału w kolonii, działają w SP 29 przy ul. Staromiejskiej i SP 32 przy ul. Wrzosowej.

Bezpłatny wypoczynek dla 200 najmłodszych mieszkańców Gliwic, w tym dla 28 z Łabęd, przygotował Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gliwicach.

Więcej o świetlicach, oferujących dzieciom z Łabęd ciekawe zajęcia popołudniowe w miejscu ich zamieszkania, napiszemy w oddzielnym materiale.


 

Comments are closed.