kosmonautowPrzedstawiciele Rady Osiedla dokonują regularnych przeglądów dzielnicy z udziałem funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

12 września, podczas wizji w terenie omówiono wiele najistotniejszych dla Łabęd spraw. Przeprowadzono rozmowy z przypadkowo spotkanymi mieszkańcami, którzy wskazywali to, co ich niepokoi.

Oczywiście, nie jesteśmy w stanie, nawet w ciągu kilkugodzinnego objazdu, zająć się wszystkimi problemami koniecznymi do podjęcia. Jednak regularność naszych spotkań, a przede wszystkim bieżąca współpraca ze Strażą Miejską powodują, że najważniejsze, najuciążliwsze sprawy są rozwiązywane.

Podczas  ostatniego spotkania przekazaliśmy naszym dzielnicowym następujące sprawy:

 1. parkowanie na ul. Olimpijskiej,
 2. stan działki nr 9 przy ul. Wolności – Narutowicza, na terenie której znajdują się garaże, ogrody działkowe i części wspólne, za które odpowiadają wszyscy dzierżawcy,
 3. stan nieruchomości przy ul. Partyzantów 30 / tzw. „Strzecha” /,
 4. wjeżdżanie samochodów osobowych na alejkę pomiędzy ul. Kosmonautów i Partyzantów, pomimo znaku zakazu,
 5. stan techniczny bramek stojących na dawnym boisku w rejonie ul. Kosmonautów,
 6. stan czystości strumyczka w rejonie ul. Kosmonautów oraz terenów leśnych, położonych w sąsiedztwie ogrodów działkowych,
 7. stan czystości prywatnej działki nr 155 przy ul. Kosmonautów,
 8. sposób parkowania na ul. Zygmuntowskiej – wprowadzenie oznakowania, określającego sposób ustawienia samochodów,
 9. stan czystości terenu Szuwarka,
 10. ustawienie w rejonie skrzyżowań znaków informujących o trasie dojazdu do Huty Łabędy i Bemaru,
 11. usunięcie powalonego drzewa w rejonie wiaduktu kolejowego i przy ul. Rzeczyckiej
 12. stan nawierzchni drogi gruntowej, znajdującej się pomiędzy terenem KSSE, a ul. Klasztorną,
 13. usuniecie porzuconych samochodów, np. przy ul. Wolności
 14. obecność dzików na terenie Łabęd.

Comments are closed.