budynekPrezydent Miasta Gliwice ogłosił, że 10 marca 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul. Jasnej 31A, w sali nr 34 rozpocznie się II ustny przetarg nieograniczony z obniżeniem ceny wywoławczej na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Gliwicach przy ul. Żeleńskiego-Boya 12, stanowiącej własność Skarbu Państwa.

I ustny przetarg nieograniczony wyznaczony na 20 października 2016 r. z ceną wywoławczą brutto w wysokości 2. 180 000,00 zł, w związku z brakiem wpłaty wadium zakończony został wynikiem negatywnym.

Cena wywoławcza brutto: 1. 090 000,00 zł. Wadium: 109. 000,00 zł. Minimalne postąpienie: 10. 900,00 zł.

Opis nieruchomości: Nieruchomość zabudowana III kondygnacyjnym budynkiem o przeznaczeniu użytkowym, wybudowanym w 1978 r., w dobrym stanie technicznym: częściowo wymienione instalacje, nowe plastikowe okna, wymienione pokrycie dachowe, odświeżona (wymalowana) elewacja.

Zgodnie z posiadaną inwentaryzacją powierzchnia użytkowa budynku wynosi 865,92 m2.

Teren wokół budynku zagospodarowany jest zielenią, częściowo utwardzony i ogrodzony, z tym że ogrodzenie częściowo nie pokrywa się z granicami geodezyjnymi działki. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi.

Sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz usługowa.

Nieruchomość była dotychczas wykorzystywana na potrzeby statutowe Rejonu Dróg w Gliwicach, występującego w strukturze organizacyjnej Oddziału GDDKiA w Katowicach.

To kolejna nieruchomość, której sprzedaży mocno kibicujemy. Niestety, proces nie przebiega ani szybko, ani łatwo. Może tym razem zakończy się pozytywnie.


 

Comments are closed.