roweryW wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Zorganizowanie, zarządzanie i eksploatacja systemu miejskich wypożyczalni rowerów: Gliwicki Rower Miejski 2 grudnia 2016 r. wybrano wykonawcę zadania. Jest nim NEXTBIKE POLSKA S.A. w Warszawie za cenę 931. 554,00 zł brutto.

ZADANIE OBEJMUJE świadczenie kompleksowej usługi, polegającej na umożliwieniu pobrania i zwrotu roweru w dowolnej stacji publicznego systemu Gliwicki Rower Miejski (GRM) za opłatą wg taryfy przyjętej przez Wykonawcę, prowadzonej w sposób ciągły przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia

w okresach funkcjonowania systemu – tzw. sezonu rowerowego – tj. od 1 marca do 30 listopada 2017r., od 1 marca do 30 listopada 2018 r. i od 1 marca do 30 listopada 2019 r.

USŁUGA OBEJMUJE organizowanie, bieżące zarządzanie i eksploatację rowerów, pobieranie opłat za korzystanie z roweru miejskiego oraz utrzymanie i obsługę wszystkich urządzeń związanych z funkcjonowaniem systemu GRM w

czasie trwania umowy, a po zakończeniu funkcjonowania systemu z dniem 30 listopada 2019 r. – demontaż systemu.

System GRM składa się z 10 stacji rowerowych, z których każda wyposażona jest w terminal z panelem informacyjnym i sterującym, 15 stojaków, 10 rowerów – łącznie 100 sztuk i 5 rowerów zapasowych.

WYKONAWCA USŁUGI :

 1. wykona i uzgodni koncepcję lokalizacji stacji rowerowych,
 2. wykona i uzgodni projekty rowerów, stacji rowerowych oraz dedykowanej strony internetowej służącej do prowadzenia obsługi GRM,
 3. wykona projekty dokumentów określające prawa i obowiązki klientów GRM, a w szczególności regulamin korzystania z GRM zawierający wysokości wszelkich opłat i zasady korzystania z rowerów,
 4. dokona dostawy i montażu urządzeń stacji rowerowych / terminale, stojaki i inne/,
 5. dostarczy rowery / nowe /,
 6. dokona rozruchu testowego GRM, celem sprawdzenia kompletności prawidłowości działania systemu GRM,
 7. przeszkoli wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzeń systemu GRM oraz kontroli i pozyskiwania danych z systemu informatycznego GRM,
 8. uruchomi i będzie eksploatował GRM,
 9. będzie utrzymywał system informatyczny do obsługi systemu,
 10. wdroży taryfę poboru opłat ustaloną przez Zamawiającego,
 11. w każdym sezonie rowerowym, na żądanie Zamawiającego, Wykonawca może być zobowiązany do zmiany lokalizacji maksymalnie 3 stacji rowerowych poprzez przeniesienie 3 terminali i 45 stojaków rowerowych.

Wszystkie elementy systemu, w tym rowery, stacje rowerowe i stojaki dla rowerów, terminale stacji rowerowych i inne urządzenia, stanowią własność Wykonawcy.

Charakterystykę systemu gliwicki rower miejski zaprezentujemy w oddzielnym materiale


Informacje pochodzą z :

http://bip.gliwice.eu/przetargi/zamowienia_publiczne_urzedu_miejskiego,6485,0,3


Comments are closed.