plakat psyRozdział VI Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice – uchwała nr XIII/323/2016 Rady Miasta Gliwice z dnia 4 lutego 2016 r. jest zatytułowany: „Obowiązki właścicieli zwierząt domowych mające
na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwościami dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku”.

Można w nim znaleźć wiele zapisów, których respektowanie sprawiłoby, że wielu naszych mieszkańców nie narzekałoby na zabrudzenia trawników, chodników, terenów przydomowych. A zdarza się to niestety zbyt często.

Rada Osiedla przyjmuje w tej sprawie coraz więcej interwencji i próśb o propagowanie właściwych zachowań.

W związku z tymi prośbami przypominamy, że zgodnie z zapisami miejskiego regulaminu, stanowiącego prawo lokalne, właściciele, opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są m.in. do:

  • dbania, by zwierzęta nie stanowiły zagrożenia lub uciążliwości dla otoczenia,
  • bezzwłocznego usuwania z miejsc publicznych / m.in. chodników, ulic, terenów zielonych / odchodów i innych zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe,
  • w szczególności, właściciele psów są zobowiązani do wyprowadzania psów na smyczy, a w przypadku psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażających otoczeniu w nałożonym kagańcu.

Zabrania się wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, na place zabaw dla dzieci, boiska, kwietniki, fontanny, do piaskownic itp.

Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa, odpowiedniego poziomu higieny i kontroli nad ograniczeniem populacji, o ile nie powoduje to nadmiernej uciążliwości dla współlokatorów.


 

Comments are closed.