bramkiKoło działek, wzdłuż alejki łączącej ul. Partyzantów i Kosmonautów, znajduje się teren, na którym kiedyś było boisko do piłki nożnej.

Działka nie jest własnością Miasta Gliwice. Należy do Skarbu Państwa.

Na terenach należących do Skarbu Państwa nie prowadzi się prac finansowanych ze środków miejskich. Pieniądze na ich utrzymanie pochodzą od Wojewody Śląskiego. Niestety, są one tak małe, że wystarczają na wykonanie  jedynie części koniecznych zadań. Takie działki, jak ta przy ul. Kosmonautów, nie są objęte bieżącym utrzymaniem. Dlatego latem teren porasta wysoka trawa.

Na boisku pozostały stare i przerdzewiałe bramki. Obawiamy się, czy nie stanowią  zagrożenia.

Dlatego zwróciliśmy się do Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z prośbą o zlecenie sprawdzenia ich stanu technicznego.


 

Comments are closed.