G19Zakończyły się przygotowania do podjęcia decyzji przez Radę Miasta Gliwice w sprawie wieloletniej dzierżawy budynków po dawnym gimnazjum przy ul. Głównej 30.

Z wnioskiem o możliwość ich użytkowania wystąpiła fundacja Dom Nadziei, prowadząca od lat są działalność na terenie Bytomia. Planuje ona zmodernizować budynki po dawnej szkole z własnych środków i utworzyć w nich całodobowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci i młodzieży.

Właściciel nieruchomości – Miasto Gliwice, uznał wniosek za możliwy do przyjęcia. Z prośbą opinię wystąpił do Rady Osiedla Łabędy.

Rada spotkała się w tej sprawie z przedstawicielami fundacji trzykrotnie, raz u Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna, drugi raz w ośrodku w Bytomiu, trzeci na posiedzeniu plenarnym Rady Osiedla Łabędy 9 lutego br. W spotkaniach tych uczestniczył ks. Proboszcz Antoni Pleśniak oraz Komendant Komisariatu Policji IV komisarz Adam Szczepanowski.

Zapytaliśmy o wiele spraw, oglądnęliśmy miejsce dotychczasowej działalności fundacji, rozmawialiśmy z podopiecznymi ośrodka, poznaliśmy plany, skupiając się na tych aspektach sprawy, które są istotne z punktu widzenia sytuacji naszych mieszkańców.

Po bardzo szczegółowym zapoznaniu się z wszystkimi istotnymi aspektami i skutkami przyjęcia wniosku fundacji, przeprowadzeniu dyskusji, zasięgnięciu opinii Ks. Proboszcza i komendanta łabędzkiej Policji, wydaliśmy pozytywna opinię w sprawie zawarcia wieloletniej dzierżawy nieruchomości przy ul. Głównej 30 na rzecz fundacji Dom Nadziei.

Jesteśmy przekonani, że będzie to decyzja, dzięki której zyskamy nowego wartościowego partnera, z którym współpraca będzie korzystna dla obu stron, dla nas jako mieszkańców Łabęd, dla naszych szkół i innych instytucji i dla fundacji.


Comments are closed.