KlasztornaProblem nasilonego ruchu drogowego na ul. Klasztornej w Starych Łabędach oraz wynikające z tego skutki dla mieszkańców – uciążliwość i poważne zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników obowiązującej w tym miejscu strefy zamieszkania  oznaczał konieczność podjęcia interwencji.

24 marca skierowaliśmy do Zarządu Dróg Miejskich wniosek o wprowadzenie zakazu ruchu na nieutwardzonym odcinku ul. Klasztornej.

W uzasadnieniu wniosku napisaliśmy m.in. :

  1. System dróg obsługujących KSSE, wybudowany w roku 2008 miał za zadanie skomunikować tereny strefy w obrębie jej funkcjonowania. Nowe drogi stanowiły infrastrukturę dla nowych inwestycji, planowanych na obszarze przylegającym do osiedla domów jednorodzinnych w rejonie ul. Klasztornej, Pokoju, Wspólnej, Wiosennej, Zamkowej.
  2. Nowe ciągi komunikacyjne w sposób celowy i przemyślany, zostały zakończone w takim miejscu, aby nie stanowić całości z istniejącą ul. Klasztorną i ul. Zamkową. W żadnym przypadku nie miały być połączeniem ze Starymi Łabędami. Świadczy o tym m.in. sposób ich zaprojektowania – sieć dróg kończy się rondem, umożliwiającym zawrócenie.
  3. W obu przypadkach nowe drogi dzieli od starych dość długi odcinek nieutwardzonej, polnej drogi, która kiedyś i dziś służy rolnikom dojeżdżającym do swoich pól.

Mamy nadzieję, że pracownikom i kierownictwu ZDM uda się znaleźć rozwiązanie tej trudnej sytuacji.


 

Comments are closed.