Wolności1Od trzech kadencji Rada Osiedla Łabędy angażuje się w powstanie sieci ciepłowniczej na terenie naszej dzielnicy.

Znaczną część działań mamy już za sobą.

Najpierw zbieraliśmy wstępne deklaracje od tych, którzy mogli być zainteresowani korzystaniem z ciepła miejskiego. Potem zabiegaliśmy, żeby PEC uznało, że warto w Łabędach planować inwestycję.

Gdy decyzja w tej sprawie zapadła i zaczęło się projektowanie, uczestniczyliśmy we wszystkich spotkaniach PEC z mieszkańcami, aby zachęcać ich do podjęcia decyzji o przyłączaniu się do planowanej sieci.

Aktywnie włączaliśmy się w przygotowania do I etapu. Od niego zależało powodzenie całego przedsięwzięcia.

Po zakończeniu prac obejmujących ul. R. Luksemburg, Gałczyńskiego i Partyzantów, zaangażowaliśmy w przygotowania do II etapu.

Właśnie kończą się te przygotowania. Możemy poinformować, że odegraliśmy w nich znaczącą rolę.

Co robiła Rada Osiedla, żeby wesprzeć inwestycję PEC i pozytywne zmiany w Łabędach?

Rada uczestniczyła w spotkaniach informacyjnych przygotowywanych przez PEC, sama również byłą organizatorem wielu spotkań z mieszkańcami, organizowała posiedzenia plenarne poświęcone łabędzkiej sieci ciepłowniczej, dbała o promocję przedsięwzięcia w lokalnej prasie, rozprowadzała materiały informacyjne opracowywane przez PEC, zamieszczała materiały o inwestycji w gazetce „Nasze Łabędy”, na stronie rady i facebooku.


 

Comments are closed.