MURRozpoczyna się renowacja kamiennego ogrodzenia parku im. Powstańców Śląskich przy ul. Staromiejskiej.

Przedstawiciele Rady Osiedla spotkali się w miejscu prac z przedstawicielem Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, który zleca i finansuje całe przedsięwzięcie i z wykonawcą, który poinformował o zakresie planowanych zmian.

Elementy kamienne podane zostaną piaskowaniu. Mur zyska nowe fugi. Całość przykryją płyty wieńczące, jak najwierniej odtwarzające te, które istnieją obecnie. Odnowieniu ulegną również schody, wiodące na teren parku.

Najważniejszą dla nas sprawą, która sprowokowała naprawę całego murka, jest zachowanie dwóch herbów Łabęd, wykonanych w roku 1960 – daty zostały wpisane na obudowie herbów.

Przy okazji, przekazujemy Państwu ciekawostkę, na którą zwrócił nam uwagę wykonawca – herby są różne – mają formę lustrzanego odbicia. Poprawny jest ten, znajdujący się od strony śluzy, ma głowę skierowaną w lewą stronę.


 

Comments are closed.