GłównaNa prośbę mieszkańców, biorących udział w dyskusji na temat sposobu użytkowania budynków po dawnym Gimnazjum 19 przy ul. Głównej 30, prowadzonej na naszym facebooku, Rada Osiedla zaprosiła wszystkie zainteresowane sprawą osoby na spotkanie, podczas którego można było uzyskać najistotniejsze informacje na temat funkcjonowania ośrodka terapii prowadzonego przez Fundację „Dom Nadziei”.

W spotkaniu wzięli udział : mieszkańcy, dyrektor ośrodka ks. Bogdan Peć, Michał Jurkiewicz – wiceprezes fundacji, dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, który kiedyś mieścił się przy ul. Fiołkowej – Mariola Gajek – Czapla, ks. Mirosław z Parafii św. Jerzego i członkowie Rady Osiedla Łabędy.

Padło wiele pytań. Na wszystkie z nich udzielono wyczerpujących odpowiedzi.

Rada szczegółowo wyjaśniła okoliczności sformułowania pozytywnej opinii na temat lokalizacji ośrodka w obiektach przy ul Głównej, którą na prośbę Zastępcy Prezydenta Miasta Gliwice Adama Neumanna przekazano Wydziałowi Gospodarki Nieruchomościami.

Dyskusja była rzeczowa i wyważona. Wszyscy wypowiadający się dążyli do porozumienia i rzetelnego przedstawienia wszelkich okoliczności działania ośrodka terapii.

Wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu dziękujemy za dojrzałe i racjonalne podejście do sprawy. Dzięki wymianie informacji, opinii i sformułowaniu oczekiwań, udało się znacząco obniżyć poziom obaw i wątpliwości.

Raz jeszcze potwierdziliśmy, że w Łabędach mieszkają ludzie umiejący słuchać i poszukujący rozwiązań dobrych dla wszystkich.

O korzyściach, wynikających z ulokowania w Łabędach placówki terapeutycznej będziemy Państwa informować w kolejnych postach.


 

Comments are closed.