zaangażowanieWspólne działanie i aktywność wielu osób to cecha, która świadczy o dużym zaangażowaniu mieszkańców Łabęd w działania na rzecz własnego osiedla.

Tak właśnie było w związku z tegorocznym budżetem obywatelskim.

Aktywni byliśmy na każdym etapie obecnej procedury.

Mieliśmy też wpływ na wprowadzone w niej zmiany. To na nasz wniosek, po odbyciu spotkania z Dyrektorem Urzędu, umożliwiono zgłaszanie i wykonywanie zadań na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Zgłosiliśmy 35 wniosków. Do głosowania zakwalifikowano 18 wniosków, 2 spośród nich zgłosili mieszkańcy, 16 radni miejscy i osiedlowi. W stosunku do roku poprzedniego zgłosiliśmy więcej projektów miękkich, było ich aż 8 na  łączną kwotę 118.600 zł.

Łabędy otrzymały do wykorzystania 322.849 zł.

Aby te środki trafiły do Łabęd na nasze zadania musiało zagłosować co najmniej 529 osób. TEN PRÓG OSIĄGNĘLIŚMY JUŻ W CZWARTYM DNIU GŁOSOWANIA.

Próg dla aktywnych, wynoszący 1.058 głosów też został osiągnięty i to szybko.

NA ZADANIA ŁABĘDZKIE ODDANO 2.939 GŁOSY.  To o 869 głosów więcej niż w roku ubiegłym.

TO DUŻY SUKCES NAS WSZYSTKICH – tych którzy złożyli wnioski, którzy zabiegali o wsparcie dla poszczególnych zadań, którzy wzięli udział w głosowaniu.

Rada Osiedla dziękuje wszystkim, którzy zaangażowali się w sprawę budżetu obywatelskiego.


 

Comments are closed.