MechanikówNa ul. Mechaników od początku maja  trwają prace remontowe. Cześć drogi, od strony ul. Oświęcimskiej, ma już gotową nawierzchnię. Pozostało jeszcze trochę uzupełnień.

Drugi etap prac obejmuje odcinek położony od strony ul. Zawadzkiego. Położono już dwie warstwy podbudowy z asfaltobetonu. Niebawem pojawi się trzecia warstwa, ścieralna, po której będzie już można jeździć.

Ostatni odcinek nowej drogi, który zostanie wykonany w najbliższym czasie, znajduje się w rejonie wjazdu do Ferrostalu.

Przypominamy, że zadanie realizuje gliwickie Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Remont drogi jest finansowany ze środków budżetu Miasta Gliwice.

Koszt prac podamy Państwu po ich zakończeniu.


Comments are closed.