chodnikW ubiegłorocznym głosowaniu na zadania zgłoszone do budżetu obywatelskiego udało się nam pozyskać środki na wykonanie chodnika dla pieszych, który połączy ul. Wieniawskiego i Batorego.

Dzięki znacznemu zaangażowaniu mieszkańców i Rady Osiedla Łabędy, która złożyła wniosek w sprawie realizacji tego zadania, udało się pozyskać na nie 367 głosów.

Chodnik ma mieć około 90 m długości i 2 m szerokości. Koszt budowy oszacowano na 40 tys. zł.

Ponieważ minęło już sześć miesięcy bieżącego roku zapytaliśmy Zarząd Dróg Miejskich o termin wykonania chodnika.

Z uzyskanej odpowiedzi wynika, że roboty związane z realizacją zadania rozpoczną się w sierpniu 2017 r., po wykonaniu przez PEC – Gliwice nowej sieci ciepłowniczej, zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie chodnika.


Comments are closed.