dziuryDwie niebezpieczne dziury w jezdni powstały jakiś czas temu przy ul. Rodzinnej i ul. Literatów. Konieczność uzupełnienia ubytków zgłosili nam mieszkańcy.

Podczas dwuetapowego objazdu Łabęd z udziałem dzielnicowych Straży Miejskiej – 6 i 12 lipca – odwiedziliśmy obydwa te miejsca. Strażnicy wzięli na siebie zgłoszenie uszkodzenia.

Dziś rano sprawdziliśmy, czy dziury zniknęły. Niestety, nie. W porozumieniu ze strażnikami dotarliśmy do osób odpowiedzialnych za wykonanie niezbędnych prac.

Uzyskaliśmy informację, że obie naprawy zostały już zlecone. Zrobił to Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych. Firma, która otrzymała zlecenie ma do wykonania kilka innych, równie ważnych zadań. Nasze czeka w kolejce.

Ubytki na ul. Rodzinnej i ul. Literatów zostaną usunięte najpóźniej do końca następnego tygodnia.


Comments are closed.