przedszkoleTrwa wskazywanie miejsc dla dzieci, które nie dostały się do łabędzkich przedszkoli w ramach naboru podstawowego. Prezydent Miasta Gliwice przygotował dotychczas  23 wskazania – 16 do SP 38, 4 do ZS-P nr 2 na os. Kopernika, 2 do PM 37, 1 do PM 38.

Uzyskaliśmy też kolejne informacje dotyczące organizacji pracy oddziału przedszkolnego, tworzonego w ZSO 2 przy ul. Partyzantów 25. Dotyczą one m. in. wieku dzieci, żywienia, opiekunów / pismo w załączeniu /.

Przy okazji, w związku z licznymi pytaniami rodziców, dotyczącymi różnych aspektów sprawy tworzenia dodatkowych oddziałów przedszkolnych w szkołach przy ul. Partyzantów i Wrzosowej, przypominamy kompetencje poszczególnych organów w zakresie zapewnienia dzieciom w wieku 3 – 6 lat opieki przedszkolnej.

Prezydent Miasta Gliwice odpowiada za zapewnienie dzieciom miejsc w gliwickich przedszkolach oraz decyduje o przeznaczeniu wnioskowanych przez dyrektora szkoły środków finansowych, niezbędnych dla przygotowania odpowiednich warunków, w których wykonywana będzie opieka przedszkolna.

W imieniu Prezydenta działa Naczelnik Wydziału Edukacji.

Natomiast za konkretne działania – wnioskowanie o potrzebne środki, zaplanowanie i zlecenie wykonania prac adaptacyjno – remontowych, dokonanie zakupów sprzętów, zabawek itp., zatrudnienie nauczyciela, organizację żywienia… odpowiada dyrektor ZSO 2, współdziałający z dyrektorem PM 38 i podległymi sobie pracownikami.

A zatem o szczegóły, dotyczące organizacji pracy oddziału, planowanych spotkań z rodzicami itd. pytać należy tam, gdzie te szczegóły są ustalane.


Comments are closed.