siłowniaMiejski Zarząd Usług Komunalnych, zarządzający skwerem przy ul. Narutowicza, odpowiedział na nasz wniosek w sprawie wymiany istniejących urządzeń siłowni na wolnym powietrzu.

We wniosku podkreślaliśmy, że skwer powstał w roku 2008 i w związku z upływem czasu siłownia jest już nieco przestarzała.

MZUK poinformował nas, że urządzenia nowej generacji z przeznaczeniem na teren skweru przy ul. Narutowicza zostały zamówione u producenta, który deklaruje ich dostawę i montaż w pierwszej połowie IV kwartału br. 

Jak poinformował nas pracownik MZUK, prowadzący sprawę, urządzenia są takie, jak zamontowane w Starych Gliwicach.

To bardzo dobra informacja. Kolejna wnioskowana przez Radę zmiana stanie się faktem.


Comments are closed.