rowerPo długim oczekiwaniu, wskazaniu dwóch alternatywnych lokalizacji stacji wypożyczania rowerów miejskich, o której istnienie na terenie Łabęd zabiegaliśmy, otrzymaliśmy ostateczne stanowisko w tej sprawie Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych.

Poinformowano nas, że „w roku 2017 nie planuje się rozbudowy systemu Gliwickiego Roweru Miejskiego.

Po zakończeniu sezonu zostaną przeanalizowane wszystkie istniejące lokalizacje oraz zaproponowane przez mieszkańców oraz Radnych Rady Miasta, a następnie podjęta decyzja o ewentualnej rozbudowie.

System GRM zostanie rozbudowany najwcześniej z rozpoczęciem sezonu w 2018 r. System będzie funkcjonował od 1 marca 2018 r. zgodnie z umową zawartą z firmą Nextbike Polska S.A.”

O terminie montażu dodatkowych stacji oraz ich lokalizacji zostaniemy poinformowani niezwłocznie po podjęciu ostatecznych decyzji.


Comments are closed.