przystanekO końcowym przystanku komunikacji miejskiej pisaliśmy już kilkukrotnie.

Jego wygląd, stan nawierzchni, warunki przebywania na jego terenie pasażerów są nie do zaakceptowania.

Problem wynika z faktu, ze działka nr 74/1 obręb Łabędy, na której zlokalizowany jest przystanek, jest zarządzana przez Zakłady Mechaniczne Bumar – Łabędy.

O przejęcie tego terenu zabiegamy od lat. Niestety, wiele pism skierowanych do kierownictwa firmy pozostało bez odpowiedzi.

Ostatni z licznych wniosków w sprawie zmiany stanu prawnego działki został skierowany do ZM Bumar – Łabędy przez Zastępcę Prezydenta Miasta Piotra Wieczorka 28 lipca br. W piśmie użyte zostały argumenty przemawiające za przekazaniem nieruchomości Miastu Gliwice :

  1. teren w planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele komunikacyjne i parkingi,
  2. pozyskanie działki pozwoli na przeprowadzenie prac remontowych, niezbędnych ze względu na obecny stan przystanku,
  3. zbycie działki zdejmie z ZM Bumar – Łabędy obowiązek jego utrzymania, a także uiszczania podatków.

Mamy nadzieję, że kierownictwo Bumar wreszcie zrozumie, że problem trzeba rozwiązać i albo przekaże działkę 74/1 Miastu Gliwice, albo zabierze się za remont przystanku.


Zobacz pismo: 8 O 3. 08. GN przystanek końcowy


Comments are closed.