StarogliwickaChodnik dla pieszych, który znajduje się po parzystej stronie ul. Starogliwickiej ulegał w ostatnich latach stałej degradacji. Jej głównym powodem było osiadanie gruntu przy jednoczesnym pozostawaniu studzienek kanalizacji deszczowej w niezmienionej pozycji.

Ponieważ użytkowanie chodnika w obecnym jego stanie stało się prawie niemożliwe, 21 sierpnia zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Miejskich z wnioskiem o pilne wykonanie remontu.

Otrzymaliśmy bardzo szybką odpowiedź. Znalazły się w niej następujące, ważne dla nas informacje:

  1. 28 sierpnia odbyła się wizja w terenie, w której uczestniczyli przedstawiciele ZDM oraz gestora sieci kanalizacji deszczowej tj. Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych,
  2. w wyniku przeglądu ustalono, ze ZDM zleci usunięcie deformacji chodnika niezwiązanych z awarią sieci kanalizacji deszczowej, natomiast naprawy urządzeń infrastruktury podziemnej zostaną zlecone przez Wydział,
  3. prace naprawcze zostaną przeprowadzone w najbliższym czasie.

To dobre wiadomości. Nie tylko stan chodnika zmieni się na lepsze to jeszcze stanie się to szybko. Dziękujemy za szybkie podjęcie tematu.


Comments are closed.