zso2Po długich staraniach o jak najefektywniejsze zagospodarowanie terenów położonych wokół budynków szkolnych przy ul. Partyzantów, inicjowanych przez Radę Osiedla spotkaniach, uwagach na piśmie, kierowanych do Wydziału Inwestycji i Remontów, naradach inwestora z projektantem doszło do przyjęcia uzgodnień w sprawie zmian w obowiązującej koncepcji. Informacje w ich sprawie otrzymaliśmy 14 września.

Są to zmiany, o które zabiegaliśmy.

Całość zadania zostanie podzielona na dwie części. Jedna z nich obejmie budowę boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni, budowę miejsc parkingowych dla autobusów / tył „Łabędzia”/ i samochodów osobowych, remont ciągów komunikacyjnych i terenu śmietnika. Ta część zostanie zrealizowana na zlecenie Wydziału Inwestycji i Remontów.

Druga część obejmie te tereny, które będą miały charakter rekreacyjno – zabawowy – tereny od strony ul. Partyzantów i w sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Prace zostaną wykonane pod nadzorem Wydziału Edukacji.


14.09. IR ZSO 2(1)


Comments are closed.