plac zabawNa wniosek mieszkańca zwróciliśmy się do zarządcy palcu zabaw przy ul. Tuwima z prośbą o uwzględnienie w przyszłorocznym planie zadań realizowanych przez Miejski Zarząd usług Komunalnych renowacji placu zabaw przy ul. Tuwima.

Przypomnieliśmy, że plac powstał w roku 2008. Ponieważ jest bardzo intensywnie użytkowany, zamontowane na nim urządzenia częściowo się zużyły i wymagają napraw. Wyraziliśmy też opinię, że ich zestaw mógłby być bogatszy.

Pismem z 1 września 2017 r. MZUK poinformował nas, że:

„stan techniczny urządzeń zabawowych nie zagraża bezpieczeństwu użytkowników i nie kwalifikuje ich do wymiany.

Niemniej jednak w okresie wiosennym 2018 r. zostanie przeprowadzona szczegółowa kontrola urządzeń i wyposażenia placu.

W sytuacji stwierdzenia przez komisję kontrolującą nadmiernego zużycia urządzeń zabawowych, podejmowane będą decyzje co do zakresu ich naprawy czy te z ewentualnej wymiany na nowe.

Ponadto informujemy, że przed okresem zimowym do 30 września br. na wyżej wymienionym placu zostaną przeprowadzone niezbędne prace renowacyjno – naprawcze.”

Taka odpowiedź nas satysfakcjonuje. Oznacza, że na placu zabaw przy ul. Tuwima nastąpią zmiany.


Comments are closed.